Engizek: Heval Kasım en zor dönemlerde büyük bir mücadele yürüttü

27 Mayıs 2020 yılında şehit düşen PKK Merkez Komite Üyesi Kasım Engin'i anan Xalîde Engizek, “Heval Kasım yeri doldurulamayacak büyük bir devrimciydi. En zorlu alanlarda ve dönemlerde büyük bir mücadele yürüttü” dedi.

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Xalîde Engizek, 27 Mayıs 2020 yılında şehit düşen PKK Merkez Komite Üyesi Kasım Engin'i anlattı.


Mayıs ayının şehitler ayı olduğunu belirten Engizek, Haki Karer, Deniz Gezmiş, İbrahim Kaypakkaya, Ferhat Kurtay, Mahmut Zengin, Eşref Aynık ve Necmi Öner gibi öncülerin şehit düştüğünü hatırlattı. 27 Mayıs 2020’de Kasım Engin’in de şehadete ulaştığını kaydeden Engizek, “Heval Kasım Engin şahsında Mayıs ayı şehitlerini ve tüm özgürlük şehitlerini saygı ile anıyorum. Bir kez daha uğruna canlarını feda ettikleri mücadeleyi başarıya ulaştıracağımızın sözünü yineliyoruz.

Heval Kasım Engin’in 3. şehadet yıldönümü. Partimiz PKK şehitler partisi olarak yola çıktı. Bizler de şehitlerimizin çizgisinde parti gerçekliğimize sahip çıkıyor ve mücadele yürütüyoruz. PKK nasıl ki şehitlerle parti oldu, şehitlerle büyüdü, şehitlerle bugüne kadar geldi, şehitler de PKK ile anlam kazandı, onur kazandı ve PKK ile halkın en büyük değerleri oldular. Eğer şehitler gerçeğine bu temelde yaklaşmazsak şehitlere haklarını tam olarak teslim etmiş sayılmayız.

Heval Kasım, çocukluğundan beri yurtseverlik değerlerine, toprağına bağlı bir arkadaştı. Heval Kasım Avrupa’da büyüyen biri gibi değil, partinin bir kadrosu olarak Önderlik sahasına geldi, eğitim gördü ve gerilla alanlarına geçti. Gerilla yaşamına da kısa bir süre içinde adapte oldu ve ömrünün 30 yıldan fazlasını mücadeleye verdi. Genç yaşından itibaren önemli sorumluluk ve görevler alarak mücadele yürüttü” diye konuştu.

HEVAL KASIM APOCU MİLİTAN ÖZELLİKLERİNİ KİŞİLİĞİNDE SOMUTLAŞTIRMIŞTI

Şehit Kasım Engin’in en zorlu alanlarda ve dönemlerde büyük bir mücadele verdiğini vurgulayan Engizek, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Heval Kasım, tasfiyeci çizgiye karşı, düşmana, düşmanın saldırılarına karşı her alanda hem ideolojik, hem de fiziki bir mücadele verdi. Bu da heval Kasım’ın mücadele alanında çok büyük tecrübeler kazanmasını sağladı. Onun gibi biriyle yoldaşlık yaptığımız için, birlikte çalıştığımız için çok gururluyuz. Heval Kasım ile çalıştığımızda her zaman ondan büyük bir güç aldık. Çünkü heval Kasım, parti ve Önderlik çizgisinde netleşmişti, Apocu militan özelliklerini kişiliğinde somutlaştırmıştı. Bu anlamda heval Kasım’ın gerçek bir devrimci olduğunu söyleyebiliriz. 

Heval Kasım’ın olduğu alanlarda her zaman pozitif bir enerji olurdu. Etrafındakilere de bunu yansıtır ve yoldaşlarını mücadeleye kanalize ederdi. Heval Kasım’ın böyle doğal bir gücü vardı. Enerjisi, coşkusu ve morali ile yoldaşlarına güç verirdi. Entelektüel bir arkadaştı. Kendisini iyi eğitmişti, zamanını iyi örgütlerdi. Her zaman okuyordu, araştırıyordu. Özellikle Kürt-Kurdistan, Kürtçe tarihi ve coğrafyası üzerine çok fazla araştırmalar yapardı. Bu konuda emek ve çabaları çok fazlaydı. Bilinç, felsefe, siyasi, kültür, ideoloji konusunda kendisini çok geliştirmişti. Bundan dolayı eğitim çalışmalarında büyük bir rolü vardı. Heval Kasım’ın olduğu yerde eğitim çalışmaları çok düzenli bir şekilde yürütülürdü. Tüm militanlarına, parti kadrolarına, savaşçılara eğitim verirdi.”

BÜYÜK BİR BASIN EMEKÇİSİYDİ

PKK Merkez Komite Üyesi Kasım Engin'in basın çalışmalarına da öncülük ettiğini sözlerine ekleyen Engizek, “Heval Kasım’ın öyle bir enerjisi vardı ki; hem basın çalışmalarının örgütlenmesinde, hem de ideolojik olarak basının gelişmesinde çok büyük bir rol oynadı. Bu alanda da öncülük yapıyordu. Mesela bütün gazetelere yazıyordu, dergilere yazıyordu, Televizyonlara program yapıyordu. Teorik birikimlerini basına sunuyordu ve bu çalışmalara öncülük ediyordu. Basın alanında ortaya çıkan yanlış anlayışlar var. Sanki basın çalışmaları her şeyden bağımsızdır, bir ideolojiye bağlı değildir, sanki her basının arkasında bir ideoloji yokmuş gibi basın çalışmaları yürütülüyor. Liberalizmin etkisi altında yaklaşımlar var.

Heval Kasım bu anlayışa karşı büyük bir savaş vermiştir, büyük bir mücadele vermiştir. Basın, propaganda-ajitasyon çalışmalarının ideolojik ölçüler çerçevesinde geliştirmek, güçlendirmek ve hem örgütlemek, hem de topluma mal etmek istemiştir. Toplumdan kopmayan, topluma bağlı bir basın çalışmasını yürütmeye ağırlık verirdi. Kasım yoldaş da, heval Dozdar, heval Nûjiyan, heval Şilan, heval Deniz ve heval Gurbetelli Ersöz gibi özgür basın çizgisinde şehitler kervanına katıldı. Heval Kasım’ın büyük bir basın emekçisi olduğunu söyleyebiliriz. Özgür basın bir şehitler kervanı olmuştur. Basınımızın yapacağı şey şehitler çizgisinde, ideolojik ölçülerini esas almak ve bu temelde mücadeleyi yükseltmektir.

Heval Kasım hem bir sanatçıydı, hem bir sporcuydu. Olduğu her alanda şarkı söylerdi, halay çekerdi, şiir yazardı. Sporu da hem seviyordu, hem de bir sağlık meselesi olarak ele alıyordu. Yine gerilla yaşamının vazgeçilmez bir parçası olarak görüyordu sporu. Heval Kasım aynı zamanda çok güçlü bir asker ve komutandı. Taktik, arazi ve savaşa ilişkin görüşlerini her zaman paylaşırdı, önerilerde bulunurdu. Bu özellikleri onu büyük bir devrimci yapmıştı. Partinin bir lokma, bir hırka felsefesini yaşamında oturtmuştu ve bu felsefeyi çok iyi bir şekilde temsil ediyordu” dedi.

BU MÜCADELE ŞEHİTLERİMİZİN AMACINI BAŞARIYA ULAŞTIRANA KADAR SÜRECEKTİR

Şehit Kasım Engin’in kadın savaşçılarla olan yoldaşlığına da değinen  PKK Yürütme Komitesi Üyesi Xalîde Engizek, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Heval Kasım’ın kadın arkadaşlarla yoldaşlığı çok özeldi. İdeolojik ve örgütlülük çerçevesinde kendini çok iyi geliştirmişti, Önderliği okumuştu. Önderlik çizgisinde özgür bir erkek kişiliğine ulaşmak, kadınlarla yoldaşlık yapmak için büyük emek ve çaba gösterirdi heval Kasım. Manevi yönü de çok güçlüydü. İkizi kızmış, ailesinde hem kız kardeşleriyle, hem annesiyle ilişkileri güçlüymüş. Bundan dolayı kadın arkadaşlara yaklaşımı çok doğaldı. Ama tabi ki en çok ideolojik, örgütlülük çerçevesinde kadın konusunu ele alıyordu. Bizler de heval Kasım ile birlikte çalıştığımız için, birlikte mücadele yürüttüğümüz için çok gururluyuz.

Heval Kasım’ın şehadeti yaşamımızda ciddi bir boşluk yarattı. Fiziki olarak bizden uzaklaşmasına asla alışmayacağız fakat bu gerçeği de ortaya koydu. Partimiz PKK büyüdükçe, yarattığı değerler ve verdiği bedeller de o derece büyüyor. Heval Kasım’ın şehadeti bizim için mücadelenin bir bedelidir. Onun yerini doldurmak bizim için çok zor. Fakat heval Kasım’ın yoldaşları olarak onu mücadelemizin her anında yaşatacağız. Kişiliği bir mum gibi geleceğimizi aydınlatacaktır. Heval Kasım’ı bir kez daha hürmetle anıyoruz, anıları önünde saygı ile eğiliyoruz. Bu mücadele şehitlerimizin amacını başarıya ulaştırana kadar devam edecektir. Bir kez daha heval Kasım şahsında tüm özgürlük şehitlerini saygı ile anıyoruz.”