AB’den 2030’a kadar yenilenebilir enerji hedefi: Yüzde 42,5

Avrupa Birliği termik motorlu araçlara ilişkin aldığı kararın ardından 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji hedefini yüzde 42,5’e çıkardı.

AB’nin 27 üye ülkesi ve Avrupa Parlamentosu üyeleri 2030 yılına kadar Avrupa enerji tüketiminde yenilenebilir enerji hedefini yüzde 42,5 olarak belirlemede anlaştı. Mevcut hedef yüzde 22 düzeyindeydi.

Sağcı Avrupa Halk Partisi grubundan MarkusPieper, altyapı için hızlandırılmış prosedürler sağlayan metinde, biyokütlenin (enerji üretimine yönelik ahşap) “yeşil” olarak değerlendirildiğini belirtti.

Liberal gruptan Pascal Canfin, çevreci sivil toplum örgütlerinin tepki gösterdiği biyokütle pratiğinin “daha iyi çerçevelendiğini” ifade etti. Canfin, karbonsuz hidrojen üretmek için "ne yeşil ne fosil nükleer enerjinin özel rolünün tanınmasını" da memnuniyetle karşıladı.

Bu siyasi anlaşmanın hayata geçmesi için Avrupa Parlamentosu ve 27 üye devlet tarafından onaylanması gerekiyor. Anlaşma sağlandıktan sonra bu oylamalar genellikle bir formaliteden ibaret.

2021'de yenilenebilir enerji, 27 üye devlet enerjisinin yüzde 22'sini temsil ediyordu, ancak durum bir üye ülkeden diğerine önemli ölçüde değişiklik gösteriyor.

İsveç'te yenilenebilir enerjilerin payı yüzde 63'e çıkarken, örneğin Lüksemburg, Malta, Hollanda veya İrlanda gibi ülkelerde bu oran yüzde 13'ün altında.

28 Mart'ta Avrupa Birliği, Almanya’nın blokajı kaldırması ardından 2035’ten itibaren yeni termik motorlu araçlara son verilmesini nihai olarak onaylamıştı. Bu karar, yeni otomobillerin CO2 yaymayacak şekilde üretilmesini zorunlu kılacak. Fiili olarak dizel, mazot ve hibrit araçlar yasaklanarak, tamamen elektrik otomobiller teşvik edilecek.