Dünya Bankası: Cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele geriledi

Dünya Bankası tarafından yayınlanan bir rapora göre, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini azaltmayı amaçlayan reformların hızı 2022'de keskin bir şekilde yavaşlayarak 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Rapora göre daha fazla yasal eşitlik lehine reformların ilerleyişini ölçen endeks yalnızca 0,5 puan artarak 77,1 puana ulaştı.

Dünya Bankası "Bu, kadınların ortalama olarak erkekler için tanınan yasal hakların ancak yüzde 77'sinden yararlandığı anlamına geliyor" diye yazdı.

Somut olarak, geçen yıl 18 ülkede 34 reform gerçekleştirildi ve bu durum, yüzyılın başından bu yana en düşük toplam olarak kayda geçti.

Raporda reformların mevcut hızında, bugün çalışma hayatına giren genç bir kadının çoğu ülkede emekli olduğunda yasal eşitliğe ulaşamayacağına dikkat çekiliyor.

Dünya Bankası, "Dünyanın büyük bir bölümünün kadınlara erkeklerle aynı hakları vermemesi, onlar açısından sadece bir adaletsizlik değil, aynı zamanda bu ülkelerin yeşil, dirençli ve kapsayıcı bir kalkınmayı teşvik etme kapasitelerinin önünde bir engel teşkil ediyor” tespitinde bulunuyor.

Eşitlik düzeyi gelişmiş ekonomilerde en yüksek düzeyde olsa da, Sahra-altı Afrika bu alanda 2022 yılında en fazla reform gerçekleştiren bölge oldu. Diğer bir ifadeyle bölgedeki yedi ülkenin gerçekleştirdiği reformların toplamının yarısı Sahra-altı Afrika’da gerçekleşti.