Fransızların çoğunluğu Tanrı’ya inanmıyor

Fransa’da yapılan bir araştırmaya göre Fransızların çoğunluğu Tanrı’ya inanmadığını belirtiyor. Gençler arasında bu oran yüzde 60’ın üzerine çıkıyor.

Ifop-Fiducial tarafından yapılan Sud Radio için yapılan kamuoyu yoklamasında “Siz, kişisel olarak, Tanrı’ya inanıyor musunuz?” sorusuna Fransızların yüzde 56’sı “hayır”, yüzde 44’ü “evet” yanıtını verdi.

2004 yılında Fransızların yüzde 55’i dini anlamda “inançlı” olduğunu söylerken, 2011’de “inançlı” olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 56 olarak kayda geçmişti.

Son ankete göre 18-24 yaş aralığındaki gençler, Tanrı’ya en az inanan grubu oluşturuyor. Bu gruptaki gençlerin yüzde 36’sı Tanrı’ya inandığını, yüzde 64’ü inanmadığını belirtiyor.

25-34 yaş aralığındakilerin yüzde 47’si inançlı olduğunu söylerken, daha ileri yaştakilerde oran yine azalıyor.  35-49 yaş aralığındakilerin yüzde 38’i Tanrı’ya inanırken, 50-64 yaş aralığındakilerin yüzde 46’sı, 65 yaş ve üstündekilerin yüzde 50’si Tanrı’ya inanıyor.

Kadın ve erkek arasında da çok düşük bir fark var.  Erkeklerin yüzde 45’i, kadınların yüzde 44’ü inançlı olduğunu söylüyor.

Siyasi yakınlığa göre ele alındığında yeşiller (EELV) sempatizanları yüzde 31 ile Tanrı’ya en az inanan grubu oluşturuyor. Cumhuriyetçi parti sempatizanlarının yüzde 69’u Tanrı’ya inandığını söylerken, aşırı sağcı RN sempatizanlarının yüzde 44’ü, radikal solda yer alan LFI sempatizanlarının yüzde 42’si, Sosyalist Parti sempatizanlarının ise yüzde 49’u Tanrı’ya inandığını ifade ediyor.