İsveçliler ‘Erdoğan Yasalarını’ protestoya çağırıyor

NATO’ya Karşı İttifak Ağı, İsveç’te "Bir terör örgütüne katılım için özel bir ceza hükmü" adı altında birçok hak ve özgürlükleri tehdit eden yeni yasaya karşı yarın Stockholm’da düzenlenecek protesto gösterisine katılım çağrısı yaptı.

NATO’ya Karşı İttifak Ağı yayınladığı bir bildiriyle, "Bir terör örgütüne katılım için özel bir ceza hükmü" adını taşıyan yasa tasarısını protesto etmek amacıyla, 4 Haziran günü saat 13.00'da Stockholm Norra Bantorget'de yapılacak eyleme katılım çağrısı yaptı.

İsveç Parlamentosu, 3 Mayıs Uluslararası Basın Özgürlüğü Günü’nde, ülke tarihinde  1940'lardan bu yana görülmemiş bir şekilde ifade özgürlüğünü kısıtlamayı amaçlayan bir yasayı kabul etmişti.

1 Haziran da yürürlüğe giren ve "Bir terör örgütüne katılım için özel bir ceza hükmü" adını taşıyan yasa tasarısı, "bir terör örgütünün faaliyetlerine, örgütü teşvik edecek, güçlendirecek ya da destekleyecek şekilde katılan" herkesi cezalandırmayı amaçlıyor. Dernek kurma hakkını zorlaştıracak bu yasa, birçok hak ve özgürlükleri de tehdit ediyor.

Yasa İsveç'te ihtiyaçtan değil, Türkiye'nin diktatörü Erdoğan'ın baskısı nedeniyle oluşturuldu. Erdoğan tüm muhalifleri terörist olarak adlandırıyor. Yani siyasi ajandasına uymayan herkesi: gazetecileri, sanatçıları, öğretmenleri, Kürtleri ve diğer azınlıklar gibi…

Buna karşılık NATO ya karşı ittifak ağından 4 Haziran günü saat 13.00'te Stockholm Norra Bantorget'de yapılacak olan protestoya katilim çağrısı yaparak bir basın bildirisi yayınladı.

 NATO’ya Karşı İttifak Ağı bildirisinde, “Bu protesto eylemini ifade ve örgütlenme özgürlüğü için, Türkiye'deki demokratik güçleri desteklemek için ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı düzenliyoruz. Bunun nedeni, Yasama Konseyi'nin tavsiyesine rağmen aceleyle geçirilen ve şimdi İsveçli dernekleri ve ifade özgürlüğümüzü vurma riski taşıyan terör yasasıdır. Tüm bunların nedeni, parlamentonun İsveç'i NATO askeri ittifakına sokmaya çalışmasıdır!

NATO bir savunma ittifakı değil, askeri silahlanma ve savaş kışkırtıcılığı ittifakıdır. İsveç'in üyeliği, dünyada barış için proaktif bir şekilde hareket etme şansını azaltacak ve çağımızın en büyük zorluklarından bazıları olan iklim krizi ve artan sosyal eşitsizliklerle başa çıkma koşullarımızı kötüleştirecektir.

NATO'ya başvuru aynı zamanda kendimizi ifade etme ve örgütlenme yönündeki demokratik haklarımıza yönelik bir tehdit anlamına da gelmektedir. Diktatör Erdoğan'ın siyasi mültecilerin iadesine yönelik ilk taleplerinin yanı sıra, Parlamento kısa bir süre önce onu yatıştırmak ve İsveç'in başvurusunu onaylamak için bir yasa çıkardı.

Bu yasaya Erdoğan yasası diyoruz- kısmen onu yatıştırmak için yapıldığı için, kısmen de muğlak ifadeleri Türkiye'deki muhalifleri hapse atmak için kullandığı yasalara benzediği için!

- Ağın sözcüsü Thomas Pettersson, "Yasama Konseyi, İsveç'te kendi ülkelerinde demokrasi için mücadele eden grupları destekleyen siyasi örgütlerin suç sayılması ihtimali gibi birçok noktada tasarıyı onayladı" diyor.

Yasama Konseyi, eğer bu yasa o dönemde yürürlükte olsaydı, hem ANC'nin Güney Afrika'daki apartheid'a karşı mücadelesi hem de FNL'nin Vietnam'daki Amerikan işgaline karşı mücadelesi için dayanışma hareketlerinin, olası bir ceza olarak uzun hapis cezaları ile devlet baskısına maruz kalacağına dikkat çekiyor! Yasa, neyin "terörizm" neyin de terörizme "destek" olarak kabul edileceği konusunda oldukça muğlak bir tanıma sahiptir.

- Thomas Pettersson, "Barışçıl iklim aktivistlerinden İsveç Doğa Koruma Derneği'ne ve ırkçılık karşıtı aktivistlere kadar her şeyin seçilmiş politikacılar tarafından terörist olarak etiketlendiği bir dönemde, bu yasa hem ifade özgürlüğümüzü hem de örgütlenme özgürlüğümüzü ciddi şekilde etkileyebilir!" diyor.

Bu nedenle 4 Haziran günü saat 13.00'te Norra Bantorget'de toplanıyoruz ve bunu şu sloganlar altında yapıyoruz:

- NATO'YA HAYIR

- TERÖR YASASINA HAYIR

- İFADE VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ SAVUNALIM

- DAYANIŞMA TERÖR DEĞİLDİR