Alman Meclisi'nden 'Bozkurt' kararı

Türk devletinin ırkçı paramiliter gücü olan Bozkurt Hareketi’nin faaliyetlerinin Almanya’da yasaklanması öngören yasa tasarısı bu akşam Federal Meclis’te yapılan oylamayla kabul edildi.

Yıllardır AKP-MHP yanlısı aşırı Türk milliyetçilerine sessiz kalan Avrupa ülkeleri nihayet bu grupların yasaklanması için harekete geçti. Fransa’nın geçtiğimiz günlerde şiddet olaylarına karışan Bozkurt veya diğer adıyla Ülkücü Hareketi’ni yasaklanmasının ardından Almanya’da da benzer bir yasa tasarısı bu akşam Federal Meclis’te kabul edildi. Bundan sonra İçişleri Bakanlığı olası bir yasak kararını incelemeye alabilir.

FEDERAL MECLİS’E ÜÇ AYRI TASARI SUNULDU

Türk milliyetçilerinin en çok örgütlendiği ülkelerin başında gelen Almanya’da Ülkücü Hareket ile bağlantılı dernek ile faaliyetlerin yasaklanması için Federal Meclis’e üç farklı yasa tasarısı sunuldu. Almanya'da hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokratlar Partisi (SPD)’nin yanı sıra Yeşiller Partisi ile Hür Demokratlar Partisi (FDP) Ülkücü Hareketi’nin yasaklanmasını önünü açan ortak bir yasa tasarısı hazırladı.

Ülkücülerle bağlantılı dernek ve kuruluşların yasaklanması için yıllardır girişimlerde bulunan Sol Parti ise bir başka yasa tasarısında Türk milliyetçi gruplara karşı daha radikal tedbirlerin alınmasını istedi. Aynı şekilde Yine Federal Meclis’te ana muhalefet partisi konumunda olan aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) de Ülkücü Hareketi’nin yasaklanmasına ilişkin bir tasarı sundu.

Her üç tasarı üzerinde mecliste grup temsilcisi vekiller görüşlerini açıkladı. AKP-MHP yanlısı Ülkücü Hareketi’nin Almanya’nın iç güvenliğini tehdit ettiğini belirten vekiller, güvenlik birimlerinin bu konuda ciddi tedbirler almasını istedi. Yarım saat süren oturumun ardından her üç tasarı oylamaya sunuldu ve CDU/CSU, SPD, FDP ve Yeşiller Partisi’nin üzerinde uzlaştığı tasarı kabul edildi.

'ÜLKÜCÜ HAREKETİ’N ETKİSİNİ PÜSKÜRTMELİYİZ'

"Milliyetçiliğe ve ırkçılığa meydan okuyoruz- Ülkücü Hareket'in etkisini püskürtmeliyiz" başlığını taşıyan tasarıya göre Federal İçişleri Bakanlığı Almanya çapında örgütlü dernek ve yapılanmaları kolaylıkla yasaklayabilir. Almanya’nın hukuk devleti ve demokrasinin sahip olduğu her türlü araçla aşırı sağcı hareketlere karşı koyacağı belirtilen tasarıda özet olarak şu ifadeler yer aldı:

“Ülkücülüğün kökeninde Pantürkizm ve Turanizm'e dayanan milliyetçi ve ırkçı ideoloji yatıyor. Halk arasında ‘Bozkurtlar’ olarak anılan bu grubun amacının, Balkanlar'dan Çin'e uzanan, etnik olarak homojen ve Türklerin öncülüğünde büyük bir Türk devleti kurmak. Ülkücü ideolojide antisemitizm önemli bir yer buluyor, Ermeni ve Kürtler de aşağılanıp Türklüğün düşmanı olarak nitelendiriliyor.

Almanya'da en az 11 bin üyesi bulunan ülkücülerin Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu (ADÜTDF) ve Avrupa Türk İslam Kültür Birliği‘nin (ATİB) gibi iki büyük çatı altında örgütleniyor. Alman istihbarat birimlerinin raporlarına göre örgütsüz ama bu ideolojiye ait olup internet üzerinden iletişimde olan ülkücüler de var. Ülkücüler onlara göre siyasi muhalif olarak gördüğü kişileri çoğu zaman açıktan korkutmaya çalışıyor veya tehdit ediyor. Almanya'daki Türkiye kökenlilerin ülkeye uyumu önünde engel teşkil eden ‘Türk Ülkücü Hareketi'nin siyasi felsefesi insanlık onurunu yok sayıyor.”

KABUL EDİLEN 6 MADDEDE NELER VAR?

Tasarıda son olarak Ülkücü Hareketi’ne karşı hükümetten talepler şu 6 maddeyle dile getirildi:

- Ülkücülerin Avrupa'daki etkisini geri püskürtmek amacıyla bütün tedbirler alınmalı.

- Ülkücü Hareket'in özellikle Almanya'da sürekli olarak izlenilmesi ve bu gruplara karşı hukuk devleti çerçevesinde kararlı biçimde mücadele edilmeli.

- Ülkücü Hareket'in dernek ve organizasyonlarının yasaklanması ve Alman Anayasası'nın değerlerine, insanlık onuruna ve halklar arası diyaloğa karşı her türlü faaliyetine karşı hukuk devleti olarak istikrarlı biçimde mücadele edilmeli.

- Ülkücü Hareket'in hedef ve yöntemlerine dair aydınlatılma amaçlı yayınlar artırılmalı ve bu yayınlar süreklilik arz etmeli.

- Ülkücü Hareket'in internette yaydığı ajitasyona karşı hukuk devleti çerçevesinde istikrarlı biçimde mücadele edilmeli.

- Almanya, Avrupa ve Türkiye'de Ülkücülerin tehdit ettiği kişi ve gruplarla dayanışma gösterilmeli ve bunlar en iyi şekilde desteklenmeli.