FED-GEL’den PKK yasağına karşı yapılacak yürüyüşe çağrı

“PKK yasaklarıyla mücadele, tarihle yüzleşme ve hesaplaşma mücadelesidir” diyen FED-GEL, Alman halkını da PKK yasağına karşı Berlin’de gerçekleştirilecek yürüyüş vesilesiyle Kürt halkıyla dayanışmaya çağırdı.

Kurdistani Halklar Federasyonu FED-GEL, PKK yasağının kaldırılması amacıyla 18 Kasım günü Berlin’de gerçekleştirilecek yürüyüş vesilesiyle yazılı bir açıklama yaparalk, “insan onuruna karşı cüret gösteren sınıf ve faşist iktidarlarla yüzleşmeye” davet etti. Açıklama şöyle:

“Geride bıraktığımız iki yüzyıl boyunca Kurdistan’da özgürlük mücadelesi ve bu haklı talebe karşı bastırma çabası hiç eksik olmamıştır. Kurdistan’ın son iki yüzyılı tek cümleyle “isyan ve direniş tarihidir” dersek hakkıdır.

Ortadoğu’nun yakın tarihinde misyonu ve geleceği şekillendirilirken hem yerel iktidarlar hem de dış güçler tarafından sürekli köşeye sıkıştırılmaya ve nefesi kesilmeye çalışılmıştır. Kürt halkı bugünlerde yüzüncü kuruluş yılını kutlayan TC faşist devletine karşı da daha ilk günlerden itibaren isyan etmiş ve özgürlük talebi doğrultusunda her türlü imkanla mücadele etmiştir. Agirî, Zîlan, Koçgirî, Sason, Palo ve Dersim gibi isyanlardan sonuç alamayan Kürt halkı, en son PKK ile yeniden örgütlenerek direnişe geçmiştir. Kurdis tan’ın dağlarında ve şehirlerinde 45 yılı bulan PKK’li halkın direnişi, unutulmaz kahramanlıkların, fedakarlıkların ve direnişlerin de tarihsel hafızasını oluşturmuştur. Yerel sömürgeci egemenlerin çeyrek asır boyunca uluslararası güçlerle kurdukları ittifak da artık Kürt’ün iradesi karşısında yenilmiştir. Önderliğin etrafında kenetlenen PKK’lilerin iradesi uluslararası entrika, komplo ve tasfiye politikalarını her seferinde boşa çıkartmayı başarmıştır.

İnsan hak ve özgürlüklerin geliştirildiği, demokrasilerin yüceltildiği, onurlu ve güven içinde yaşamın propagandasının yapıldığı çağımızda konu Kürt halkının meşru siyasal ve kültürel haklarına gelince adeta dünyanın iki yüzlülüğü teşhir olmakta ve kapitalist modernitenin suratındaki boyalar akmaktadır.

Alman devletinin siyasal çıkarları temelinde 1993 yılında PKK’yi terörist örgüt ilan etmesi ve ülke içinde faaliyetlerini engellemeye çalışması bu ikiyüzlülüğün en aleni olanıydı.

Kürt halkının iki yüzyıldır süren özgürlük mücadelesini görmezden gelen Alman devleti PKK’yi haksız gös termeye ve onu tasfiye etmeye kalkışmıştır. 30 yıldır Kurdistan’ı esir alan sömürgeci, Arap, Türk ve Pers devletlerinin cephesinde yer alarak Kürt halkını ve iradesini teslim almaya çalışmaktadır.

Hiçbir meşruiyeti ve haklı gerekçesi olmayan PKK yasaklarının Kürt halkının özgürlük talebinin önünde bir engel olarak tutulması, yaşadığımız çağın yükselen insani değerlerine açıkça tezat oluşturmaktadır.

FED-GEL federasyonu olarak temsil ettiğimiz mazlum Kürt halkı adına bu kritik süreçte Alman devletinin tarihi ve insani açıdan ilerde kendisini suçlu duruma düşürecek PKK yasakları gibi uygulanan yanlış politik kararlarını yeniden gözden geçirmeye ve Kürt halkıyla dostça ilişkilere davet ediyoruz. Adalet gözetilmeden toplumlara dayatılan hukuki kurallar, toplumlar arasında diyaloğa, barışa ve kaynaşmaya ciddi oranda zarar vermektedir. Bilhassa Almanya başta olmak üzere milyonlarca Kürt’ün yaşadığı Avrupa’da Kürt halkını dışlamanın veya karşısına almanın hiçbir topluma faydası yoktur. PKK yasakları, Kürt halkının birlikte yaşadığı hiçbir topluma fayda sağlamamıştır.

Halkların eşit ve onurlu bir şekilde birlikte ve bir arada yaşaması için PKK yasaklarının bir an önce kaldırılması gerekmektedir.

PKK yasaklarının kaldırılması amacıyla Berlin’de gerçekleştirilecek yürüyüş vesilesiyle Alman halkını da Kürt halkıyla dayanışmaya çağırıyoruz. Kurdistan halkını ve dostlarını 18 Kasım Berlin’de insan onuruna karşı cüret gösteren sınıf ve faşist iktidarlarla yüzleşmeye davet ediyoruz.”