Eurobarometre: AP seçimlerine ilgi arttı

Avrupa Parlamentosu seçimlerine bir yıl kalırken, yapılan geniş bir kamuoyu yoklamasına göre Avrupa Birliği’nde seçimlere ilgi arttı.

Avrupa Komisyonu’na bağlı bir kurum olan Eurobarometre tarafından yapılan geniş bir araştırma, 27 Avrupa ülkesinde halkın Avrupa demokrasisi ve gelecek seçimlere yaklaşımını belirlemede çok beklenen bir anketti.

Açıklanan sonuçlara göre Avrupa vatandaşlarının yüzde 54’ü AB’de demokrasinin işleyiş biçiminin den memnun olduğunu belirtti.

Ankete katılanların yüzde 67’si gelecek seçimlerde oy kullanacağını ifade ederken, beş yıl öncesine göre 11 puan artış yaşandığı görülüyor.

Bu anket aynı zamanda daha az iyimser bir yöne de işaret ediyor: 27 AB ülkesinin vatandaşlarından sadece yüzde 45’i, 705 Avrupa parlamenterinin seçileceği oylamanın 2024’te yapılacağını biliyor.

Daha endişe verici olanı ise, işlerin kötü yolda gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 47’ye çıktı. 2018 yılına göre bu yönlü düşünenlerin oranı 5 puan arttı.

Bu rakamlar, Avrupalıların yaşam standardının düşmesi endişesiyle paralellik gösteriyor. Ankete katılanların yarısı yaşam standartlarının eskisi gibi olmadığını söylerken, dörtte biri daha da gerileyeceğini tahmin ediyor.

Ortaya konulan veriler, seçmen desteğinin yavaş yavaş düştüğünü gören geleneksel ve Avrupa yanlısı partilerin endişelerini arttırıyor. Vatandaşların yüzde 71'i AB'nin günlük yaşamları üzerinde bir etkisi olduğuna inansa da, ulusal bazda ele alındığında Fransızların en az iyimser olması dikkat çekiyor.