Care: Cinsiyet eşitsizliği beslenme güvenliğini de azaltıyor

Uluslararası yardım kurumu Care, 2021 yılında erkeklerden 150 milyon daha fazla kadın aç kaldı.

Yoksulluğa karşı mücadele eden Care örgütü, “Beslenme Güvenliği ve Cinsiyet Eşitliği: Yeterince Çalışılmamış Bir Sinerjik Senfoni” başlıklı analiz yayınladı.

Bu analize göre 2021 yılında erkeklerden 150 milyon daha fazla kadın açlık çekti.

Care, “Cinsiyet eşitliği, yerel, ulusal ve küresel düzeylerde gıda ve beslenme güvenliği ile yakından bağlantılıdır. Basitçe söylemek gerekirse, bir ülkede cinsiyet eşitsizliği ne kadar fazlaysa, insanlar o kadar aç ve yetersiz besleniyor” vurgusunda bulunuyor.

Bu çalışmanın “dünya genelinde cinsiyet eşitsizliği değerleri ile gıda güvenliği puanları arasındaki ilişkiyi araştırmak” olduğu belirtildi.

Örgüt, “ilk kez cinsiyetler ve beslenme güvenliği ile eşitsizlik arasındaki bağın ortaya konulduğunu” kaydediyor.

2021 yılı verilerini analiz eden örgüt, 109 ülkede cinsiyetler arasındaki eşitsizlik arttıkça, beslenme güvenliğinin azaldığını gösterdi.

Örgüt, "2018 ve 2021 arasında, açlık çeken erkeklere kıyasla aç kadın sayısı 8,4 kat arttı ve 2021'de aç erkeklere göre aç kadınların sayısı 150 milyon daha fazla” dedi.

Ukrayna savaşının kadınların durumunu daha da ağırlaştıracağı konusunda uyaran örgüt, kadınların beslenme sistemleri ile aileleri ve toplumlarının beslenmesinde hayati bir role sahip olduğunun altını çiziyor.

Örgüte göre “cinsiyet eşitliği, yerel, ulusal ve küresel düzeylerde gıda ve beslenme güvenliği ile yakından bağlantılı”, diğer bir ifadeyle bir ülkede cinsiyet eşitsizliği ne kadar fazlaysa, insanlar o kadar aç ve yetersiz besleniyor.