Hollanda’da bulunan Rojava Parlamentosunda ‘Hakiki Karşı Güç’ buluşması

Hollanda’nın Eindhoven şehrindeki Van Abbe müzesinde bulunan Rojava Halk Parlamentosunda ‘Hakiki Karşı Güç’ etkinliği düzenlendi.

Müze ziyaretçilerine açık olan parlamento Hollandalı görsel sanatçı ve propaganda araştırmacısı Jonas Staal tarafından 2018 yılında inşa edildi. Kurulduğu yıldan itibaren çeşitli etkinliklerin ve buluşmaların düzenlendiği Halk Parlamentosunda aynı zamanda demokratik konfederalizm tanıtımı da yapılıyor. Bu yıl çeşitli atölye çalışmalarından oluşan ‘Hakiki Karşı Güç’ başlıklı etkinliklerin ilki gerçekleştirildi.

Kapitalist sisteme alternatif olan halk örgütlenmelerinin buluşmalarına ‘Hakiki Karşı Güç’ ismi verilen etkinlikte Kürt kadınları da yerini aldı. Çeşitli örgütlerin örgütlenme araçları üzerine hazırladıkları atölye çalışmalarının gerçekleştirildiği buluşmada TJK Hollanda ve EcoWomen vakfı da sunum yaptı. Sanatçı ve faaliyetçi İliada Charalambous, Jonas Staal, Serda Demir ve Van Abbe müzesi tarafından düzenlenen eğitim çalışmaları serisinin ilkinde çevreci grup Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı), İranlı feminist kolektif Jina Collective, TJK Hollanda ve Eco Women vakfı kendi örgütsel araçlarını ve direniş yöntemlerini tanıttılar. 

Açılış konuşmasından sonra mevcut sisteme karşı alternatif olan ‘Hakiki Karşı Güc’e dair düşünceler paylaşıldı ve ardından atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Jina kolektif İran ve Rojhilat’ta süren direnişte kadınların rolünü anlattı. Direnişin kadınlar için yalnızca hak talebi olmadığını, aynı zamanda ‘kadınlaşma’ mücadelesi de olduğunu ifade eden kolektif temsilcileri feminist mücadelenin önemini vurguladı. Ayrıca sunumda kadın direnişi içinde Beluci ve Kürt kadınlarının daha fazla baskıya maruz kaldıkları belirtildi. Sunum İran direniş marşları eşliğinde ortak pankart çalışmasıyla sonlandırıldı.

TJK Hollanda ve EcoWomen vakfının ortak hazırladığı atölye çalışmasında ise eşbaşkanlık sistemi, jineoloji, ekolojik çalışmalar ve ‘Jin Jiyan Azadî’ sloganının tarihi anlatıldı. Rojava Parlamentosunda gerçekleştirilen sunumda teorik bilgiden ziyade mücadelenin mekanizmaları ve araçlarına değinildi. Rojava’da kurulan Jinwar kadın köyünün de anlatıldığı atölye çalışmasının son bölümünde Kürt direniş hareketi için halayın öneminden de bahsedildi. ‘Govend ve tarihi’ başlığıyla yapılan sunumda gerillaların halay çektiği görüntüler gösterildikten sonra katılımcılar halaya kaldırıldı. Sunum ‘Jin Jiyan Azadî’ sloganı ve zılgıtlarla son buldu.

Diğer atölye çalışması ise çevreci grup Extinction Rebellion (XR) tarafından gerçekleştirildi. Yol ve kamu binaları işgalleriyle bilinen çevreciler sivil itaatsizlikle ilgili sunum yaptılar. XR aktivistlerinin çoğunluğunun beyaz Batılılardan oluştuğuna yönelik gelen eleştiriler sonrasında kesişimselliğe dair tartışmalar yürütüldü. Toplumun daha geniş kesimlerini ekolojik çalışmalara dahil etme yolları üzerine süren tartışmanın ardından eylemlerde polisin gözaltına alma yöntemleri teatral bir şekilde yansıtıldı. 

Bütün sunumların ortak bir şekilde değerlendirilmesi ile sonlandırılan etkinlikte kitle örgütlerinin ortak paydalarda buluşma araçlarının geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Mayıs ve Ekim aylarında daha farklı örgütlerle gerçekleştirilecek olan ‘Hakiki Karşı Güç’ buluşmalarının sonuncusu Kasım 2023’de tüm katılımcı örgütlerle ortak deklarasyonun sunulmasıyla sonlandırılacak.