Kadın bilim insanlarının yarısı cinsel taciz mağduru

Yapılan uluslararası bir ankete göre kadın bilim insanlarının yarısı cinsel taciz mağduru oldu.

Ipsos anket kuruluşu tarafından L'Oréal Vakfı için yapılan uluslararası bir araştırmaya göre her iki kadın bilim insanından biri kariyeri sırasında işyerinde cinsel tacize maruz kaldı.

117 ülkede 5 bin dolayında kadın ve erkek araştırmacı nezdinden yapılan ankete göre kadınların yüzde 49’u "kariyerleri boyunca kişisel olarak en az bir cinsel taciz durumuyla karşı karşıya kaldıklarını" söyledi.  Bunların yaklaşık yarısı 2017'de #MeToo hareketinin ortaya çıkışından sonra yaşandı.

Kadın araştırmacıların yüzde 65’ine göre, beş kıtada yaşanan bu durumlar kariyerleri üzerinde negatif etkide bulundu. Ancak her beş mağdurdan sadece biri kendi kurumu nezdinde şikayette bulundu.

Anket, 50 kamusal ve özel kurum nezdinde sosyal bilimler dışındaki teknoloji, mühendislik ve matematik bilim dallarında yürütüldü.

Ankete göre kadın bilim insanlarının yüzde 25'i, insanların kendilerine "uygunsuz ve tekrarlanan şekilde", takma adlarla ("oyuncak bebek", "bebek", "kedicik", "(argoda) genç kız"...) veya hakaretlerle hitap ettiğine tanıklık ederken, yüzde 24’ü özel veya cinsel yaşamlarıyla ilgili "kendilerini rahatsız eden davetsiz ve tekrarlanan sorularla” karşılaştıklarını belirtiyor.  Bu olayların çoğu kadın araştırmacıların kariyerlerinin başında yaşandı.

Sonuç olarak tüm bunlar kadınların bilimsel kariyerleri üzerinde olumsuz bir etki yaratırken, mağdurların 52'si "bazı personel üyelerinden kaçındıklarını", yüzde 25'i "işyerlerinde tehlikede" hissettiklerini söylüyor.

Kadın ve erkek bilim insanlarının yüzde 64’ü ise işyerinde cinsel tacize karşı mücadelede yetersiz tedbirlerden yakınıyor.

Dünya genelinde bilim alanındaki araştırmacıların sadece yüzde 33’ü kadınlardan oluşurken, sadece yüzde 4’ü Nobel ödülü elde etti.

L’Oreal Vakfı, araştırma alanında kadın potansiyelinin tam anlamıyla değerlendirilmesi için kadınların kendilerini güvenlikte hissetmesi gerektiğinin altını çiziyor.