KJK'den Meredith Tax için başsağlığı mesajı

Kürt halkının dostu olan Meredith Tax'ı anan KJK Koordinasyonu, bilgece ve mücadeleyle yaşayan Tax'ın zorlu dönemlerinde Kürtlerin yanında yer aldığını belirtti, "Her zaman mücadelelerinde anılacaktır" dedi.

Kürdistan Kadınlar Topluluğu (KJK) Koordinasyonu, Amerikalı gazeteci ve yazar Meredith Tax için başsağlığı mesajı yayımladı.

KJK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "25 Eylül 2022 tarihinde uzun bir dönem kanser tedavisi gören değerli dostumuz Meredith Tax'ı kaybetmenin derin acısını yaşadık. Meredith Tax'ın vefatı başta kadınlar olmak üzere tüm insanlık için büyük bir kayıptır. Kürdistan Kadın hareketi olarak öncelikle ailesine ve dostlarına başsağlığı  dileklerimizi iletiyoruz. Onu her zaman değerli bir dostumuz ve feminist mücadelenin öncü bir dinamiği olarak mücadelemizde yaşatacağız" denildi.

'BİLGECE VE MÜCADELEYLE YAŞADI'

Açıklamada şunlar da ifade edildi:
 "80 yıllık ömrüne  çok az insana nasip olunacak şekilde bilgece,   mücadeleyle  dolu geçen bir yaşam sığdırdı. Hayatı boyunca radikal feminizme olan bağlılığı hiç sarsılmadı. Çalışmalarıyla feminist teoriye sağladığı  katkıların yanı sıra dünyada var olan kadın mücadelelerine de  hep çok ilgili oldu.  Kadın özgürlükçü yaklaşımlarıyla tutarlı bir şekilde dünyanın farklı yerlerinde yaşanan kadın mücadelelerini anlamak ve tanıtmak için özverilice çalıştı. Toplumsal cinsiyet araştırmalarıyla feminist teoriye önemli katkılar sağladı.  Kadın mücadelesinde süreklileşen bir emeğin sahibi oldu. Amerika'da   kürtaj hakkı için mücadele eden bir derneğin kurucu üyeliğini de yaptı. Son yıllarda feminist bakış açısının Kürt kadın hareketiyle tanışmasıyla  daha fazla derinleştiğini bizzat kendisi ifade etmişti. Özgürleşme mücadelesinde dünyanın her yerinde kadınlar Meredith Tax'ı unutmayacak, her zaman mücadelelerinde anılacaktır. Çünkü o bunu ziyadesiyle hak etmiştir.  
Önemli solcu feminist bir aktivist olmanın yanı sıra toplumsal sorumluluk duygusu güçlü olan bir aydın ve yazardı. Büyük kalbinden beslenen fikirlerini yazdığı sayısız makale ve kitaplarıyla insanlığa ve biz kadınlara armağan etti. Yazarken dahi edebiyat alanında kadınların eşit katılımını sağlamak  için mücadele etti. Mücadele arkadaşlarıyla kurduğu Kadınlar Dünyası Derneği ile  yazar kadınların desteklenmesini sağladı. Etkili olduğu tüm alanları mücadele alanına dönüştürmeyi bildi.  Bu da gösteriyor ki değerli dostumuz, yoldaşımız, kız kardeşimiz çağımızın bilgelik sınırlarının en zirvelerine yükselerek ömrünün hiçbir aşamasında  var olanla yetinmedi, eşitsizlik barındıran tüm düşünce ve yaşamı tarzlarını eleştirmekten çekinmedi.  

'FAŞİZME KARŞI TAVIR VE EYLEM SAHİBİ OLDU'

Toplumsal sorunlara karşı duyarlı olduğu kadar sistem eleştirisinde de asla ürkek davranmadı. Başta kadın sorunu olmak üzere emek sorunu, doğa ve iklim sorunu, yaşanan savaş ve yıkım gibi konulara karşı da hiç duyarsız kalmadı. Trump iktidarına karşı mücadele ettiği kadar faşist Recep Tayyip Erdoğan iktidarıyla  birlikte büyüyerek gelişen faşizm dalgasına karşı da tavırsız ve eylemsiz kalmadı. Hem yazılarıyla hem katıldığı konferans ve seminerlerde yaptığı konuşmalarıyla hem de eylemlerde adaletsizliğe  karşı tutumu daima radikal oldu. Bu tutumlarıyla halkların, kadınların gönlündeki yerini daha fazla büyütmüştür. Bu karakteri ile radikal bir feminist mücadele insanı olduğu gibi gerçek ve yılmaz bir demokrasi savaşçısı olduğunu da herkese göstermiştir.
Tüm baskı ve sömürü çarklarının birbiriyle olan bağını gördüğü gibi buna karşı geliştirilecek tüm mücadelelerin  de birbiriyle bağlı olması gerektiğini gördü ve savundu. Feminist mücadelenin sınıf  mücadelesinden  koparılamayacak denli birbirine bağlı olduğu gerçeğini savundu. Kadınlar olarak tüm bu sömürü eksenli geliştirilen parçalanmalara karşı  birlik olmada ısrar edilmesini de hep savundu ve pratiği ile de buna hizmet etti. 

Büyük bir enternasyonalist  olarak özellikle kadınlar arası dayanışmayı, birlikte ortak mücadele etmeyi, hiç ihmal etmedi.  Bu nedenle  var olan kadın mücadelelerini araştırmak, bunlar hakkında yazmak ve tanıtmak en önemli çalışmalarından biri olmuştur.

'ZORLU DÖNEMİNDE KÜRTLERİN YANINDA OLDU'

Kürt kadınları 2014 yılında Kobanê’de IŞİD’e karşı savaştığında bu tarihsel olay ilgisini Rojava'ya çekmiş o tarihten son nefesine kadar da Kürt özgürlük mücadelesine olan ilgisini ve bağlılığını sürdürmüştür. Bir feminist olarak Ortadoğu’da Kürt kadın hareketinin öncülüğünde başlayan bu kadın devrimine ilgisiz kalması zaten çelişkili olurdu.  Rojava kadın devriminden duyduğu heyecan onu Kürt Kadın Hareketini daha yakından tanımaya yöneltmiştir. Kürt kadın mücadelesini konu alan kitaplarıyla özgün özerk kadın örgütlenmesinin, kadın sisteminin önemini ifadelendirmiştir.

Kadın özgürlük mücadelesi merkezli bir devrim için Rojava gerçeğinin ikna edici bir örnek olduğunu savundu. Kürt kadın hareketinin tarihini inceleyerek gelişim diyalektiğini mercek altına almıştır. Yaptığı bu araştırmalarla Kürt özgürlük devriminin  motor gücünün kadın mücadelesi olduğu konusunda ikna olmuştur. Bu kazanımın mutlaka korunması gerektiğine inandığı için de salt sözlü ve yazılı Kürt kadın hareketini tanıtmakla, sahiplenmekle, yaymakla sınırlı kalmamış, ‘Defend Rojava’ komitelerinin Kuzey Amerika'da örgütlenmesinde öncülük etmiştir. Çok zorlu bir mücadeleyi vermek zorunda kaldığımız ülkemiz, halkımız biz kadınların yanında yer aldı. Bu yiğitçe tutumuyla hepimizin büyük sevgi ve saygısını kazanmıştır.

Kürt özgürlük mücadelesinin maruz kaldığı saldırılara karşı da mücadele etmiştir. Kürt halkının özelde de Kürt kadınlarının maruz kaldıkları saldırılar karşısında eyleme geçerek acılarımızı, zorlanmalarımızı paylaşmıştır. Bunu yaparken Kürt halkı ve özel de Kürt kadınlarının maruz kaldıkları savaş ve saldırıları hep eleştirdi. Ömrünün son yıllarında gerek yazılarında gerekse katıldığı eylem ve etkinliklerde Kürt halkı ve kadınlarıyla dayanışma içinde olmak gerektiğini ifadelendirmekten geri durmadı. Kürt kadın mücadelesinin kendisine çok şeyler kattığını belirterek tüm feminist çevrelerin de Kürt kadın deneyimini incelemelerini, tecrübelerimizden yararlanmalarını önermiştir. Kuşkusuz dostumuz Meredith Tax'ın biz Kürt kadınlarına olan bağlılığı, duyarlılığı bizim de kalbimizde ona karşı karşı bağlılık ve saygı olarak karşılık bulmuştur.   Emeklerin, özgürlükçü düşüncelerin, mücadele etmekten geri durmayan cesur kişiliğinle sen tüm dünyada kalbi özgürlük eşitlik, demokrasi için çarpan kadınları aydınlattın. Biz de senin bu özgürlükçü kalbini kendi mücadelemizde yaşatacağız. Düşünü kurduğun özgür, demokratik, eşit, baskıdan, zulümden, egemenlikten uzak, ekolojik yaşamı inşa ederek hiçbir egemenlik sınırını tanımayan kadın dostluğuna yanıt vereceğiz.

İçinden  geçtiğimiz bu süreçte  Meredith gibi sorumluluk duygusu güçlü, fikir, zikir ve eylem bütünlüğünü kişiliğinde geliştirmeyi başarmış bu büyük insanın gidişi büyük bir kayıp. Kadın özgürlük mücadelesinde  öncü kadınlara bunca ihtiyaç duyulan bir süreçte Meredith gibi bir yoldaşımızı, dostumuzu yitirmek bizlere büyük acı vermiştir. Biz Kürt kadınları da fikirlerinden, cesur tutumlarından, içtenlikli enternasyonalist kişiliğinden, egemenlikçi, cinsiyetçi, patriarkal düşünce tarzlarına karşı yönelttiği radikal eleştirilerden daima feyz aldık.

Dostumuz yoldaşımız, kız kardeşimiz olan Meredith Tax'ın vefatı bizim için de büyük bir kayıptır.  Kürt halkı ve kadınları onu unutmadı ve de asla unutmayacak. Kürt kadınları her gün, her saat mücadelesinde onu kendi yanlarında görecektir. Onun duygularını özlemlerini hep yanında taşıyacaktır.

Kürt kadın hareketinin evrenselleşmesinde önemli katkıları bulunan Meredith yoldaşımıza herkes için daha özgür bir dünya mücadelesini mutlaka başarıya götüreceğimizin sözünü veriyor, bu temelde Kürt kadın hareketi olarak bir kez daha vefatından ötürü yaşadığımız üzüntüyü paylaşıyor, başta ailesine, yakın dostlarına, sevenlerine ve de kadınlara başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz!"