TJK-E’den Jîna Emînî açıklaması: Parolamız ortak mücadele öz savunma

Jîna Emînî’yi katleden İran devletinin kadın düşmanı politikalarını kınayan TJK-E, kadın katliamlarına karşı tüm kadınları bulundukları alanlarda mücadeleyi yükseltmeye, Jîna Emînî’nin sesi olmaya çağırdı.

Jîna Emînî şahsında katledilen kadınları anan TJK-E, “Kadınlar olarak her yerde ortak mücadeleyi büyütmek ve öz savunmamızı gerçekleştirmek temel parolamızdır” dedi.

Avrupa Kürt Kadın Hareketi (TJK-E), Rojhilat Kürdistanı’ndan Jîna Emînî’nin İran’da ahlak polisleri tarafından işkenceyle katledilmesini, yaptığı yazılı açıklamayla kınadı.

Açıklama şöyle:

 “Jîna Emînî, İran ahlak polisleri tarafından işkenceyle katledildi. Avrupa Kürt Kadın Hareketi olarak bu katliamı öfke ve nefretle kınıyoruz. 22 yaşındaki genç Kürt kadın Jîna Emînî‘ye yönelik bu işkence ve katliam, İran devletinin kadın düşmanı politikalarını bir kez daha göstermiştir. 21. yüzyılda tüm dünyanın gözleri önünde kadınların katledilmesi, işkence görmesi, çocuk yaşta evliliğin dayatılması, bu erkek egemen zihniyetin cinsiyetçi uygulamaları olarak hala varlık göstermektedir. Şeriata göre düzenlenen yasalarla kadını yok sayan ve kadın katliamlarını meşrulaştıran bu kadın kırım politikalarına karşı baş eğmeyen kadınlar, tarih boyunca hep mücadele içinde olmuştur. Bugün de bu mücadele Jîna’nın şahsında devam etmektedir. 

Toplumsal tarihin ana kaynağı ve kolektif toplumsallığın emekçisi olan kadın; erkek egemenlikli iktidarlar lehine gerçekleşen her toplumsal kırılma anlarında hem değişim ve özgürlük için direnmiş hem de cinsiyetçi militarist erkek egemenliğinin her türlü saldırısı ile karşı karşıya kalmıştır. Bin yıllardır katledilen kadın bedeni, kimliği, kişiliği, emeği ve özgürlüğü günümüzde de daha ciddi saldırılar ile karşı karşıya kalmaktadır. İran devleti de bunu en fazla kadın kırımını gerçekleştirerek ve toplumsal cinsiyetçiliği meşrulaştırarak gerçekleştirmektedir. Özgür iradeli ve mücadeleci kadının reddi üzerine kendini var ettiği için günümüz kadın başkaldırısına özgürlük ve dayanışma mücadelesine büyük bir öfke ve düşmanlık beslemektedir. Kadının özgürlük ve toplumsal öncülük rolünü kadın kırımı politikaları ile bastırdığını, susturduğunu düşünen ataerkil sistem, bugün kadının yükselen özgürlük talebi karşısında kaygı ve öfke duymaktadır.

Kadınlar özgür, eşit, adil, güven içinde yaşanacak bir yaşam için; cinsiyetçi sömürü sistemine karşı her yer de olduğu gibi İran ve Rojhilat Kürdistan’ında da kadın bedeni ve iradesi üzerinden kurulmak istenen tahakküme, tacize, tecavüze, kadın kırımına, yok sayılmaya, hak gaspına karşı direniş ve hesap sorma eylemi içerisindedir. Sistematik bir hal kazanan kadın katliamlarının önüne geçmenin tek yolu, kadınların ortak mücadelesini geliştirmekten geçmektedir. Kadınlar olarak her yerde ortak mücadeleyi büyütmek ve öz savunmamızı gerçekleştirmek temel parolamızdır.

Bu temelde bir kez daha Jîna Emînî şahsında katledilen kadınları anıyoruz. Kadın katliamlarına karşı tüm kadınları bulundukları alanlarda mücadeleyi yükseltmeye, Jîna Emînî’nin sesi olmaya çağırıyoruz.