Xwebûn dergisinin 14. sayısı yayınlandı

Genç kadın dergisi Xwebûn'un 14'üncü sayısı çıktı. Kültür ve kadına ilişkin konuların yer aldığı Xwebûn Dergisi üç ayda bir yayınlanıyor.

Xwebûn dergisinin Ağustos-Eylül-Ekim yayınında konu olarak kültür ve kadın seçildi. Xwebûn Dergisi Komitesi yeni sayıyı büyük bir moral ile yayınladı, slogan olarak ise, "Kültürümüz kimliğimizdir" şiarını esas aldı. Komite derginin 14. sayısını şöyle değerlendirdi: "Kültürü somutlaştıran, aktaran ve yaşamda yaratan her zaman kadın olmuştur. Kadın kültürü nesilden nesile aktarır ve böylece kültürünü korur. Çünkü bir toplumun kimliğini yaratan şey onun kültürdür. Bu nedenle ataerkillik, özellikle kadınları hedef alıyor.

Erkek egemenlikli sistem, kendi değerlerine göre yaşayan kültürsüz bir toplum yaratmak için, öncelikle bir toplumun kimliğini yok etmek ister. Neolitik çağdan günümüze kadar bu zihniyet ve onun tüketici kültürü, çok farklı şekillerde geliştirilmiştir. Özellikle Kürt halkı bu anlamda birçok saldırıya maruz kalmıştır. Dilimizi, rengimizi, stranlarımızı ve geleneklerimizi yıllardır yok etme çabası içindeler. Kürtlerle ilgili her şey olumsuzlaştırılmaya başlandı, bastırıldı ve yasaklandı."

KÜLTÜRSÜZ TOPLUMUN KONTROL EDİLMESİ DAHA KOLAY

Nesiller boyunca kimliğinden utanan ve yabancılaşmış bir toplumun yaratılmak istendiğine dikkat çeken Xwebûn Dergisi Komitesi konuya ilişkin şunları belirtti: "Erkek egemenlikli sistemin içinde erimiş, kültüründen uzaklaşmış bir toplumdu bu istedikleri. Ve bu da tecavüz kültürünün önünü açacaktı. Bunu gerçekleştirmiş olsalardı böylece özellikle kadınlar üzerinde kurulan tecavüz kültürü tamamıyla hakim olacaktı. Kadına dayatılan bu tecavüz kültürü gerçek anlamda amacına ulaşsaydı bugün hepimiz kimliksiz, kendini dahi tanımayan bireyler olacaktık.

Erkek egemenlikli sistem için kültürsüz bir toplumun kontrol edilmesi daha kolaydır. Dil yok, ülke yok, gelenek yok, ulusal kıyafet dahi yok; kimliğimizi tanımlayabileceğimiz hiçbir şey yok. İşte tam da bu nedenle kendi kültürümüze sahip çıkmak aslında bir direniştir. Kürt kültürü, Kürdistan’ın kendisi kadar renkli, çeşitli ve zengindir. Giyilen her Kürt kıyafeti, bin bir renkli halaylar, konuşulan her Kürt lehçesi aslında bir direniştir. Binlerce yıldır süren baskı ve asimilasyona karşı direnmektir. Özellikle biz Kürt genç kadınları için, kültürümüzü yaşamak ve yaşatmak devrimci bir direniş eylemidir. Bu nedenle bu sayımızı kültürümüze ve kadınlara armağan etmek istiyoruz."

Xwebûn dergisinin 14. sayısının içeriği şöyle

Abdullah Öcalan

Feminism: Rebellion of the oldest colony- Part I

Civakek ku gihiştibe asta sazîbûn û wateyê

Çand û Dîrok

Kêliyên ku dem bi biwate dibe

Çand bi hebûnê, hebûn bi çande azad e

Die versteckte Geschichte im Dengbêj

Women and resistance

Hüterin der Sprache

Eine ungeschriebene Geschichte voller Widerstand

Govend ist Ausdruck des Widerstands

Kolonialismus in unseren Köpfen

Die staatliche Tradition

Kultur der freien Frauen

Şehîd

Şehîd Rûken Bîngol und şehîd Tijda Ekecîk

Amargî

Mutter Naturs Heilkräfte

Johanniskraut

Film önerisi: Osama