İbrahim Bıro'nun 'Amerika' yalanı ve Kürt düşmanlığı

İbrahim Bıro ENKS’nin kapatılan büroları için, "Biz Amerika'ya büroları açacağımızı söyledik” dedi. Fakat yalan ve hilesi burada ortaya çıkıyor, Amerika'nın ona ne cevap verdiğini söylemiyor.

Gün geçtikçe ENKS’nin zayıflamasına neden olan ve Rojava dışında yaşayan İbrahim Bıro, A. Hekim Beşar ve Fuat Aliko gibi yöneticilerin rolü ortaya çıkıyor. Bu da ENKS ve yandaşları arasında, huzursuzluk ve çelişkilerin artmasına neden oluyor. Bunlardan biri de İbrahim Bıro'nun, ENKS bürolarının kapanmasına ilişkin Amerika'dan yardım istemesi. Acaba İbrahim Bıro’nun isteğinden sonra Amerika kendisine ne cevap verdi? Bıro neden verilen cevabı kamuoyundan ve ENKS'den saklıyor?

Eğer ENKS’nin son 6 yıllık Rojava'daki politikalarında başarı yoksa, var olan halk desteğini de kaybetmişse, Rojava'ya yönelik kullandığı hakaret ve düşmanca üslubundan kaynaklı, varsa bir yenilgi (gerçekten de görünen o) bunun en büyük sebeplerinden birisi de İbrahim Bıro'dur.

Bıro Kürt düşmanları olan devletlerle ilişkilerinden kaynaklı, yanlış ve yalan politikalarıyla en büyük zararı Kürt toplumuna vermiştir. Demokratik Özerklik yönetimi ruhsatı olmayan partilerin, ruhsatsız olan kurumlarını ruhsatlayarak resmi bir şekilde çalışmalılar çağrısı yaptı. Fakat ENKS bunu kabul etmedi ve sonuçta onların kurumları kapatıldı.

ROJAVA'YA GELEMİYORLAR

Her ne kadar ENKS içindeki yöneticilerin çoğu ve PDKS ve Yekıti ruhsat almak isteseler ve çalışmalarını resmi bir şekilde yürütmek istediklerini belirtseler de, Rojava'nın dışında farklı ülkelerde yaşayan İbrahim Bıro, Hekim Beşar, Fuat Eliko gibi yöneticiler ENKS’nin ruhsat almasını engellediler; Rojava'da ENKS’nin resmi bir şekilde çalışmasını istemiyorlar. Bunun nedeni de kendi bireysel çıkarlarını düşünmeleri. Eğer Rojava'da ENKS çalışmaların resmi bir şekilde yürütürse, Rojava'daki siyasetçiler ön plana çıkar ve onların Rojava dışında kalmalarının hiçbir anlamı kalmaz. Zaten İbrahim Bıro, Hekim Beşar, Fuat Eliko gibiler bu kirli itifaklarından ve kirli yüzlerinden, Rojava'nın değerlerine sürekli hakaret etmelerinden kaynaklı artık Rojava'ya gelemiyorlar.

AMERİKA NE YANIT VERDİ?

İbrahim Bıro ENKS’nin kapatılan büroları için, "Biz Amerika'ya büroları açacağımızı söyledik” dedi. Fakat yalan ve hilesi burada ortaya çıkıyor, Amerika'nın ona ne cevap verdiğini söylemiyor. Bıro söylemedi, biz burada size söyleyelim. Sadece bu yalanını değil, diğer yalanını da paylaşalım. Bir; İbrahim Bıro şu yanıtı almış: “Bu sorun bizi alakadar etmez, doğrusu ve yapılması gereken sizin ruhsat almanız ve resmi bir şekilde çalışmanızdır. Ruhsat almamanız yanlış. Biz bu konuda sorumluluk kabul etmiyoruz. Kanun dışı hareket ederseniz, bürolarınız kapanırsa, herhangi bir kişi tutuklanırsa bizden yardım istemeyin.”

İbrahim Bıro bu gerçeği kamuoyundan ve ENKS’nin sempatizanlarından saklıyor ve onlarla paylaşmıyor.

İkinci yalan ise İbrahim Bıro'nun 2 ay önce Amerika'ya gidişiyle alakalı. Bıro ve Hekim Beşar kamuoyuna Amerika'ya giden heyetlerinin, Amerika'nın büyük kongresine katıldıklarını ve toplantıda yer aldıklarını belirtmişlerdi. Fakat ortaya çıktı ki, bu kişiler kongreye katılmamışlar, herhangi bir toplantıya dahil olamamışlar, milletvekillerine sunmak istedikleri dosya da YPG ile alakalı olmasından kaynaklı onların elinden alınmamış. Bıro ve beraberindekiler dinlenme salonunda oturmuşlar. Oturdukları yeri kongre olarak göstererek bununla herkesi Amerika'nın onları kongreye çağırdıklarına inandırmak istediler.

Kürt halkına kendilerini siyasetçi olarak tanıtan bu kişilerin artık kaybetme zamanı gelmiştir. Çünkü bunlar Kürt düşmanlarıyla işbirliği içindeler.