‘Göç sistematik bir planın parçası’

Qamişlo’da düzenlenen çalıştayın ilk oturumunda, göçün sebep ve sonuçları ile ekonomik krizin göçe etkisi tartışıldı.

Rojava Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (NRLS) “Göç, Kuzey ve Doğu Suriye’de göç, nedenleri, sonuçları, öneri ve tedbirler” başlığıyla Qamişlo’da düzenlediği çalıştay devam ediyor.

Çalıştay’da göçe ilişkin sinevizyon ve kamu spotu gösterime sunuldu. Ardından hukukçu ve siyasi aktivist Ebîr Hesaf’ın moderatörlüğünde “Göç ve yerinden edilmenin Kuzey ve Doğu Suriye’deki nedenleri ve sonuçları” başlıklı oturum düzenlendi.

Kongra Star Koordinasyonu üyesi Şîraz Hemo, Reqa Kantonu Çalışma ve Sosyal İşler Komitesi Eşbaşkanı Cîhad Hesen ve Suriye’nin Geleceği Partisi Genel Meclis üyesi Dr. Salih El Zewba konu ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Sosyal ve psikolojik göçten, bireyin toplumsal aidiyetinin zayıflaması, göçün ve demografik yapının değiştirilmesinin kültürün yok edilmesindeki rolünden bahseden Şîraz Hemo, “Düşman sistemler, her türlü yöntemle insanı kimliğinde gerçekliğinden ve kültüründe uzaklaştırmak istiyor. Bunu da ekonomi faktörünü kullanarak, insanların ülkelerini terk etmeye, toplumundan ve değerlerinden uzaklaşmaya zorluyorlar” diye konuştu.

Cîhad Hesen ise, Özerk Yönetim’e düşman sistemlerin bölgeye yönelik saldırıları ve özel savaş yöntemleriyle yürüttüğü göç politikasına ve göçün siyasi, askeri ve demografik yapının değiştirilmesi üzerindeki olumsuz sonuçlarına işaret ederek şöyle konuştu: “2010’dan bu yana halkımızı göç ettirmek için kirli politikalar yürütüldü. İşgalci Türk devleti bunda büyük bir rol oynadı. Bölgeyi boşaltmak, halkı korkutmak için medya aracılığıyla gençleri göçe ittiler. Hedef, Özerk Yönetim ile taçlandırılan bölgede demokratik projedir.”

Dr. Salih El Zewba ise, ekonomik krize ve göç olgusunda oynadığı role vurgu yaparak, "Suriye'nin ekonomik sektörüne yönelik sistematik politikalar yürütülüyor, fabrikalar çalınıyor, yıkılıyor. Bölgede stratejik plan yok, ekonomik kaynaklar düzensiz kullanılıyor. Tüccar yolsuzluk yapıyor, bölge tamamen ithalata dayanıyor. Malzemeler yurt dışından geliyor. İmparator Yasası bölgemizi de büyük ve olumsuz yönde etkiledi. Bütün bunlar göçün başlamasına neden oldu” diye konuştu.

Sunumların ardından ise katılımcılar, konuya ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.

Çalıştay, “Göçün yaratmış olduğu zorlukları hafifletmek için çözüm, öneri ve tedbirler” başlığıyla yapılacak ikinci oturumla sürüyor.