İran’da derinleşen yoksulluk ve çocuk işçiliği

İran’da iktidarların yıkıcı politikaları nedeniyle çok sayıda toplumsal ve ekonomik kriz yaşanıyor. Vatandaşlar için koşullar her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Çocuklar krizin birinci mağdurları arasında.

İran’da çocuk işçiliği, tüm kentlerde artık alışıldık bir durum haline geldi. Sokaklarda çocuk işçiliği giderek yayılıyor.

Geçen hafta ILNA haber ajansında yayınlanan bir raporda, özellikle yoksul mahallelerin durumu ve yoksul çocuklara dikkat çekildi.

Rapora göre İran’da 2 milyon çocuk işçi bulunuyor. Ancak gayrı resmi raporlar, gerçek sayısının 7 milyon olduğunu belirtiyor. İran’da resmi istatistiklerin, hükümetler lehine manipüle edildiği ve güven vermediği biliniyor.

Buna rağmen ILNA’daki rapora göre çocuk işçilerin sayısı sürekli artarken, paralel olarak çalışan çocukların yaş ortalaması da düşüyor.

Raporda, “Ekonomik kriz ve dezavantajlı ailelerin geçim olanaklarının kötüleşmesi çocukları çalışmaya itiyor. Her gün okul çağındaki çocuklar dilenirken, satıcılık yaparken ya da çöp toplarken görülüyor” denildi.

Raporda ekonomik şiddetin birinci mağdurlarının çocuklar olduğuna vurgu yapılırken, çocukların ailelerinin geçimlerine sağlamak için okulu bırakmak ve çalışmak zorunda kaldıkları belirtildi.

İran’da 19 milyon yoksul 3 bin varoşta yaşadığına dikkat çeken ILNA, bu durumu “Yoksulluk, kurbanlarını şiddetli bir şekilde ele geçiriyor” şeklinde yorumladı.

İran, bir çok açıdan dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alıyor. Ama nüfusunun yüzde 80’i yoksulluk sınırı altına yaşıyor.

Bir yandan ağır bir yoksulluk yaşanırken diğer yandan İranlı bir ekonomiste göre, ülke nüfusunun yarısının evi yok ve ülke zenginlikleri yüzde 4’lük bir kesimin elinde bulunuyor.