AB hava kirliliğine karşı yeterince mücadele etmiyor

Avrupa Birliği Sayıştayı yayınladığı bir raporda AB üyesi devletlerin atmosferdeki kirliliğe ilişkin normlara halen uymadığını kaydetti.

AB Sayıştayı Salı günü yayınladığı raporunda, geçen onlarca yıl içerisinde AB politikalarının sera gazı emisyonlarının azalmasına katkıda bulunduğunu “ama hava kalitesinin aynı hızda iyileşmediği ve kamu sağlığı üzerindeki etkilerinin halen kayda değer olduğu” eleştirisinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), atmosferdeki kirliliğin AB ülkelerindeki sağlık riski açısından temel çevresel faktör olduğunu belirtiyor. WHO’ya göre hava kirliliği her yıl 400 bin dolayında kişinin erken ölümüne neden oluyor.

Raporda, WHO verilerine dayanarak Bulgaristan veya Macaristan gibi ülkelerde atmosfer kirliliği nedeniyle kaybolan ortalama sağlıklı yaşam yıllarının Çin veya Hindistan gibi ülkelerinkinden daha fazla olduğu vurgulanıyor.

“Üye devletlerin çoğunluğu yeterli bir etkililikle hareket etmiyor” eleştirisinin yer aldığı raporda, Avrupa Komisyonu’ndan daha etkili bir eylem talep ediyor.