BM: Her gün bir milyar öğün çöpe atılıyor

Küresel gıda israfına tepki gösteren Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), her gün bir milyar öğünün gereksiz yere çöpe atıldığını belirtti.

UNEP Gıda İsrafı Endeksi raporunda yenilebilir ancak atılan gıdalara ilişkin tahmin yapıldı. Ancak "gerçek miktarın çok daha yüksek olabileceği” kaydedildi. 

GIDA İSRAFI KÜRESEL BİR TRAJEDİ

UNEP İcra Direktörü Inger Andersen, "Gıda israfı küresel bir trajedidir. Dünya çapında milyonlarca insan bugün aç kalacak çünkü gıdalar çöpe atılıyor” dedi. 

Raporun yazılmasına yardımcı olan WRAP adlı STK'dan Richard Swannell, "Sadece israf edilen gıdalarla dünyadaki tüm aç insanları - yaklaşık 800 milyon aç insan var - günde bir öğün doyurabiliriz" diye vurguladı.

İSRAFIN YÜZDE 60’I EVLERDE GERÇEKLEŞİYOR

Bu israfın %60'ı, yani 2022 yılında dünya genelinde toplam bir milyardan fazla gıda israfının 631 milyon tonu evlerde gerçekleşti. 

Gıda hizmetleri (kantinler, restoranlar, vb.) %28'ini, süpermarketler, kasaplar ve her türden bakkallar ise %12'sini oluşturuyor. 

Tahminlere göre bu, yılda 1.000 milyar dolardan fazla paranın gereksiz yere çöpe atılmasına eşdeğer. 

Raporun yazarları, mevcut gıdanın neredeyse beşte birini ilgilendiren bu israfın "çevresel başarısızlık" ile eşanlamlı olduğunu belirtiyor: dünyadaki sera gazı emisyonlarının %10'una kadarını oluşturuyor ve asla yenmeyecek mahsulleri yetiştirmek için büyük tarım arazileri gerektiriyor. 

Richard Swannell, eğer bu israf bir ülke olsaydı, "Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in ardından üçüncü en büyük sera gazı yayıcısı olurdu" diyor.

İHTİYAÇTAN FAZLA SATIN ALINIYOR, ATILIYOR

Richard Swannell'e göre evlerde meydana gelen israfın büyük bir kısmı, insanların gerçekten ihtiyaç duyduklarından fazlasını satın almaları, porsiyon boyutlarını yanlış değerlendirmeleri ve artan yemekleri yememeleri ile bağlantılı. Tüketiciler ayrıca son kullanma tarihi geçmiş, yenilebilir durumdaki ürünleri de çöpe atıyor.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde basit bir dikkatsizlikten başka nedenlerle, örneğin soğutma sorunları yüzünden de çok sayıda gıda kayboluyor.

Ancak sanılanın aksine gıda israfı sadece "zengin ülkelerin sorunu" değil ve dünyanın her yerinde görülüyor. 

İşletmeler söz konusu olduğunda, daha sürdürülebilir bir alternatif bulmaktansa gıdaları çöpe atmak çoğu zaman daha ucuza geliyor.

BM tarafından konuyla ilgili olarak yayınlanan bu ikinci rapor, bugüne kadarki en kapsamlı genel değerlendirmeyi sunuyor.