Danimarka, çiftlik hayvanlarını vergilendiriyor

Danimarka’da aylar süren zorlu müzakerelerin ardından hükümet çiftlik hayvanlarından kaynaklanan metan emisyonlarını vergilendirmeye karar verdi.

Sera gazı emisyonlarını 2010 yılına kadar %70 oranında azaltmayı hedefleyen Danimarka, inekler, domuzlar ve koyunlar tarafından salınan metanı hedef seçti. 

Gerek sindirim sistemleri gerekse yedikleri otlarda bulunan sentetik azotlu gübreler nedeniyle geviş getiren hayvanlar ve özellikle de hayvancılık, küresel sera gazı emisyonlarının %11'inden sorumlu tutuluyor. 

Danimarka’da hükümetin aldığı karar dünyada bir ilki ifade ediyor. Aylar süren zorlu müzakerelerin ardından hükümeti çiftçiler, endüstri ve çevre gruplarıyla 2030 yılından itibaren hayvancılıktan kaynaklanan metan emisyonlarını vergilendirme konusunda anlaşmaya vardı. 

Vergilendirme Bakanı Jeppe Buuus, "Dünyada tarımda CO2'ye gerçek bir vergi getiren ilk ülke olacağız. Diğer ülkeler de bizi takip edecek" açıklamasında bulundu.  

Parlamento tarafından fazla zorlanmadan onaylanması beklenen anlaşma, çiftçileri salınan her bir ton CO2 başına 300 Danimarka kronu ya da 40.22 Avro tutarında vergilendirecek.

Bu vergiye %60'lık bir vergi indirimi eşlik edecek ve sonuçta kişi başına 120 kron ya da 16.09 €'luk gerçek bir maliyet ortaya çıkacak ve 2035 yılına kadar 300 krona yükselecek. 

Çiftliklerin yeni vergi sistemine uyum sağlamalarına yardımcı olmak için sübvansiyonlar da sağlanacak. 

Bununla birlikte, Ekonomi Bakanı Stéphanie Lose'a göre, bugün kilo başına 70 kron (9,38 euro) olan kıyma fiyatı 2030 yılında kilo başına 2 kron (27 sent) artabilir.