Dünya küresel ısınma hedeflerini gerçekleştirmekten uzak

3 Aralık’ta Polonya’da başlayacak COP24 konferası öncesinde yayınlanan rapora göre, ülkelerin mevcut sera etkili gaz salınımı azaltma vaatlerinin en az üç katına çıkarılmaması halinde iklim hedeflerinin tutturulması mümkün olmayacak.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (PNUE) tarafından yayınlanan rapora göre, 2015’te kabul edilen Paris Anlaşması hedeflerinden giderek uzaklaşılıyor. Yüzyılın sonuna kadar küresel ısınmanın en fazla 2 dereceyle sınırlandırılması hedefine değinilen raporda, bu hedefin tutturulabilmesi için mevcut vaatlerin 2030’a kadar en az 3 kat arttırılması gerekiyor.

HEDEFLER İLE VAATLER ARASINDA CİDDİ UÇURUM VAR!

Raporda dikkat çekilen bir diğer nokta ise, 2015 İklim Anlaşması’nda konulan küresel ısınmanın 19’uncu yüzyıl seviyesine oranla en fazla 1,5 derece ile sınırlandırılması hedefi. PNUE raporunda, bu hedefin gerçekleşebilmesi için BM üyesi ülkelerin sera etkili gaz salınımlarını azaltma vaatlerini 5 katına çıkarmaları gerektiğinin altı çiziliyor.

İklimsel değişikliklerin önlenmesi için dünya ülkelerince duyurulan gaz salınımlarını azaltma vaatlerinin yetersizliğine vurgu yapılan raporda, hedefler ile vaatler arasındaki uçuruma işaret edildi.

53,5 GİGATON GAZ SALINDI

Sera etkili gazların salınımlarının 2017 yılında arttığına değinilen raporda, artışın bu yılın sonuna kadar devam edeceği tespitine yer verildi. Gaz salınımlarındaki artışta özellikle fosil enerjilerin payı olduğu da raporda yer verilen bir diğer gerçek.

PNUE raporuna göre, 2017 yılında atmosfere salınan sera etkili gazların miktarı 2016’ya oranla 0,7 gigaton artış gösterdi. Böylelikle 2017 toplamındaki salınımlar 53,5 gigatona ulaştı.

EN FAZLA 24 İLA 40 GİGATON OLMALI

BM’nin yetkili kurumunun raporuna göre, küresel ısınmanın önlenebilmesi için mevcut gaz salınımlarının en geç 2030’a kadar ciddi bir düşüş göstermesi gerekiyor.

Rapora göre, küresel ısınmanın en fazla 2 derece ile sınırlandırılması için 2030’daki sera etkili gaz salınımlarının 40 gigatonu aşmaması gerekecek. Küresel ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlandırılması için ise gaz salınımlarının 2030’a gelindiğinde en fazla 24 gigaton olması şart.

60 ÜLKENİN HEDEFLERİ TUTTURMASI MÜMKÜN

PNUE raporuna göre, 57 ülke tarafından duyurulan sera etkili gaz salınımlarını azaltma hedeflerinin 2030’a kadar tutturulması mümkün olacak. Bu ülkeler mevcut salınımların yüzde 60’ından sorumlu.

Gaz salınımlarının yüzde 36’sından sorumlu tutulan 49 ülke ise, salınımlarda rekor düzeye ulaşmış durumdalar.

Ekim ayında Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (GIEC) tarafından yayınlanan bir başka raporda, mevcut politikalarla devam edilmesi halinde küresel ısınmanın 2100’e kadar 4 derece artması olası.

Aynı raporda, iklimsel değişiklikler ve felaketlerin önlenmesi için küresel ısınmanın 2 derece yerine en fazla 1,5 derece ile sınırlandırılması gerektiği vurgulanmıştı.