Oxfam: 10 ülkede akut açlık yüzde 123 arttı

Açlık ve yoksulluğa karşı küresel hareket Oxfam, 2016’dan bu yana iklim krizlerine karşı en savunmasız olan 10 ülkede akut açlığın yüzde 123 oranında arttığını bildirdi.

Oxfam yayınladığı raporda aşırı kuraklıklar, yıkıcı sel felaketleri ve çölleşmeye dikkat çekerek, iklim krizlerine karşı en savunmasız olan ülkelerde akut açlığın altı yıl içerisinde iki kattan daha fazla artış gösterdiğini belirtti.

10 ülkede akut açlığın yüzde 123 arttığını kaydeden Oxfam, Somali, Haiti, Cibuti, Kenya, Nijer, Afganistan, Guatemala, Madagaskar, Burkina Faso ve Zimbabwe’de 48 milyon kişinin gıda güvensizliği yaşadığını ve hayatta kalmak için acil yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Bu kişilerden 18 milyonu, açlık sınırında değerlendiriliyor.

ÇATIŞMALAR, EKONOMİK KRİZLER, AŞIRI İKLİM OLAYLARI

Oxfam, çatışmalar ve ekonomik krizler açlığın ana nedenleri olmaya devam ederken, “giderek artan ve şiddetli hale gelen aşırı hava olayları, yoksul nüfusun açlığa karşı koyma ve gelecekteki şoklarla başa çıkma yeteneklerini de azalttığını” kaydediyor.

Rapora göre, iklim aciliyetine karşı en az hazırlıklı ülkelerden biri olan Somali, tarihinin en kötü kuraklığı ile karşı karşıya bulunuyor. Bu ülkede bir milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Guatemala'da su yetersizliği aynı zamanda mısır hasadında yüzde 80'lik bir kayba yol açarken, kahve tarlalarının büyük bir kısmı yok oldu ve çok sayıda kişi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

İKLİME EN AZ ZARAR VERENLER, EN ÇOK ETKİLENİYOR

Oxfam'a göre, iklim krizinden en az sorumlu olan devletlerin bundan en çok zarar görenler olması, "küresel eşitsizliklerin varlığına bariz bir kanıt” sunuyor.

Nitekim, sanayileşmiş ülkeler ve özellikle G20 ülkeleri "küresel karbon emisyonlarının dörtte üçünden fazlasından sorumlu" iken, sözkonusu on hassas ülke toplu olarak sadece yüzde 0,13 karbon emisyonuna yol açıyor.

FOSİL YAKIT ŞİRKETLERİNİN 18 GÜNLÜK KARI FİNANSE ETMEYE YETER

Oxfam, "18 günden daha kısa bir süre içinde, fosil yakıt şirketlerinin karları, BM'nin 2022 için yaptığı tüm insani yardım çağrılarını (49 milyar dolar) finanse etmeye yetecek" diyor.