2019 en sıcak ikinci yıl oldu

Avrupa’nın iklim değişikliğine ilişkin servisi Copernicus, 2019 yılının dünyada bugüne kadarki en sıcak yıl olduğunu kayda geçirdi.

İstisnai bir şekilde yoğun El Nino doğa olayının etkili olduğu 2016 yılı en sıcak yıl olarak kalmaya devam etti. Ancak 2019 ile 2016 yılı arasında sadece 0,04 derece fark var.

NASA’ya göre El Nino doğa olayı 2016 yılında küresel sıcaklığı 0,2 derece arttırdı.

Copernicus’a göre en sıcak beş yılın tümü, son on yıl içerisinde gerçekleşti. Bu dönemde sıcaklık, sanayi öncesi döneme göre 1,1 ile 1,2 derece arasında artış gösterdi.

Buna göre, 2010 ile 2019 arasındaki on yıllık dönem, kayıtların tutulmaya başladığı zamandan bu yana en sıcak on yıl oldu.

Copernicus, atmosferdeki CO2 yoğunlaşmasının 2019 yılında artmaya devam ettiğini belirtti.

Araştırmalar, küresel ısınmaya yol açan CO2 salınımlarının vakit kaybedilmeden düşürülmesi gerektiğini, aksi halde atmosferde birikmesi nedeniyle sıcaklık artışlarının durdurulmasının mümkün olmayacağı uyarısında bulunuyor.

Mevcut petrol veya kömür merkezli enerji üretimi, artan dünya nüfusunun yol açtığı yoğun tarım faaliyetleri ile başta et ve süt ürünleri olmak üzere CO2 salınımını arttıran aşırı tüketimin sürmesi halinde halen 1,1 derece civarında olan 19’uncu yüzyıla oranla sıcaklık artışının 3 derece veya üzerine çıkmasının kaçınılmaz olacağı vurgulanıyor.

Küresel ısınmanın bu düzeyde devam etmesi demek, önümüzdeki on yıllardan itibaren onlarca ülkede iklimsel felaketler ortaya çıkması anlamına geliyor. Başta onlarca ada ülkesinin yanı sıra okyanus kıyılarındaki birçok ülkenin etkileneceği felaketlerin dünyadaki tarım alanlarının bir kısmını ekilemez hale getireceği ve genel toplamda yüz milyonlarca kişiyi de yerlerinden edebileceği öngörülüyor.

On yıllardır yapılan uyarılara rağmen dünya ülkelerinin küresel ısınmaya karşı ortak ve bağlayıcı bir tutum sergilememeleri ise, endişeleri arttırıyor. 2019’da yaşanan büyük doğa olayları, bilim insanlarının yaptıkları uyarıların ne denli haklı olduğunu gösterdi. Dünyanın büyük şehirlerinin de aralarında olduğu birçok bölge ve ülkede kuraklıklar, büyük yangınlar, fırtına ve tayfunların yanı sıra ısınmanın doğrudan etkisini yaşayan buzullardaki erimeler artış gösterdi.