Çin’in ‘Yapay Güneş’i 2020’de operasyonel olacak!

Çinli bilim insanları, enerji üretimi alanında bu kez çok daha iddialı bir model geliştirdi. Yapay Güneş projesinin 2020’de operasyonel olabileceği belirtiliyor.

Çinli bilim insanları mevcut durumda, nükleer füzyon prensibi kapsamında orijinali gibi çalışacağını düşündükleri yapay Güneş üzerine çalışıyor.

Bununla, mevcut nükleer seçeneklerden daha temiz bir enerji ve daha az maliyetli bir enerji üretilmesi amaçlanıyor. Nükleer fisyonun (bölünme) aksine, Güneş’in ürettiği gibi nükleer füzyon (birleşme) radyoaktif atık oluşturmuyor.

Şimdiye kadar nükleer santrallerde füzyon yerine fisyonun tercih ediliyor. Füzyonu gerçekleştirmek, son derece yüksek ısı ve baskı gerektiriyor. Bu süreç, füzyon halinde enerjiye dönüştürülebilecek bir sıcaklık üreten atomların gücüne dayanıyor.

Çinlilerin 2006 yılında başlattığı HL-2M adlı projesi büyük bir reaktörden oluşuyor. Bu reaktör China National Nuclear Corporation et le Southwestern Institute of Physics tarafından inşa edildi. Araştırmacılar bu reaktörde hidrojen moleküllerini 200 milyon selsiyus derecesinde ısıtmayı planlıyor. Gerçek Güneş’in merkezindeki sıcaklık ise 15 milyon selsiyus dereceği geçmiyor.

Bu sıcaklıkta kullanılan yakıt istikrarsız ve tehlikeli bir plazmaya dönüşecek. Bilim insanları bu “Yapay Güneş”i, Tokamak isimli donut tatlısı biçimindeki bir odaya kanalize etmeyi hesaplıyor. Güçlü manyetik alanların geçtiği bu odanın, doğal Güneş’in merkezinde gözlemlenen reaksiyonları yeniden üretmesi bekleniyor.

Eğer Çinli bilim insanlarının teknik engelleri gerçekten aşmayı başarırsa, sözkonusu projenin ekolojik etkisi olmayan olağanüstü bir enerji kaynağı olabileceği belirtiliyor. Projenin umulan sıcaklığa ulaşana kadar aşama aşama faaliyete geçeceği ifade ediliyor.