FED-GEL: Kürtlerin tek gündemi özgürlük hamlesi olmalı

Kürt halkının tek gündeminin ‘Abdullah Öcalan’a Özgürlük, Kürt Sorununa Çözüm’ hamlesi olması gerektiğini belirten FED-GEL, Kürt halkını kriminalize etmek isteyenlere demokratik eylem tarzı ile cevap verilmesi gerektiğini vurguladı.

FED-GEL AÇIKLAMASI

Federasyona Gelên Kurdistanî (FED-GEL), Türk ırkçılarının Belçika’da Kürtlere yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kürt halkının saldırılara demokratik yasalar çerçevesinde haklarını savunmaları gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, özellikle sanal medya üzerinden yapılan bireysel çağrılara kulak verilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

FED-GEL tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “10 Ekim 2023 tarihinde Strasbourg’da startını verdiğimiz, ‘Abdullah Öcalan’a özgürlük, Kürt sorununa çözüm’ hamlemiz evrenselleşmekte ve toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenmektedir. Mutlak zaferi zorlayan hamlemiz, AKP-MHP faşist bloğunu da olağan gücüyle içeride ve dışarıda zorlamaktadır. Bütün savaş suçlarına, katliamlara, siyasi soykırımlara ve toplu tutuklamalara rağmen sonuç alamaması bu faşist bloku karanlık planlar yapmaya sevk etmiştir. Belçika’da Newroz kutlamaları dönüşü halkımıza yönelik katliam girişiminin de bu planın bir parçası olduğu aşikardır.

Hamle sürecinin ivme kazandığı ve kitlesel sahiplenmenin yaşandığı bir dönemde Belçika’da yaşanan olay tamamıyla faşist devletin bizi çekmek istediği bir tuzaktır. Avrupa’da özgürlük hamlesinin somut sonuçlarını aldığımız bir dönemde kamuoyu nezdinde bizi kriminalize etmeye çalışanlara tavrımız, sadece ve sadece demokratik eylem tarzı olmalıdır. Kitlemizi sokağa çekmek isteyenler ,örgütlü tavrımıza ve sağduyumuza yenik düşeceklerdir. Nasıl ki Kurdistan’daki işgal saldırılarından sonuç alamadılarsa bu kirli oyun ve plandan da asla sonuç alamayacaklardır. AKP-MHP faşist bloğu 9 yıllık kirli savaş pratiğini ve yenilgisini bizi provoke edip sokağa çekerek kamufle etmek istemektedir.

HİÇBİR ŞİDDET EYLEMİNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Bu gelişmeler ışığında tüm halkımıza ve örgütlü yapımıza aşağıdaki hususları bir kez daha belirtmekte fayda görüyoruz:

* Ne olursa olsun demokratik haklarımızdan ve demokratik eylem tarzından asla vazgeçmeyeceğiz. Kurumlarımızdan gerekli açıklamalar yapılmadıkça hiçbir eylemsellik yapmayacağız. Bizi provoke etmek isteyenlere prim vermeyecek, sebebi ne olursa olsun kavga boyutuna erişecek pratiklere girmeyeceğiz.

* Gençlerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine bu karanlık blokun oyunlarını anlatacak ve onları tepkilerini demokratik zeminde sergilemeye davet edeceğiz.

* Herhangi bir karşı saldırıda panik havasından öte, en yakın kolluk güçlerine haber vererek gelişecek sürecin hukuki takipçisi olacağız.

* Yaşadığımız ülkenin anayasal-hukuksal çerçevesi dışına çıkabilecek eylemselliklerden uzak duracak, bu tarz eylemselliklerin farkına varıldığı andan itibaren örgütlü yapımıza haber verilmelidir. Sanal medyada bireysel çağrılara kulak verilmemeli ve bu bireysel çağrılar teşhir edilmelidir. Sürecin ruhuna ve konjonktürel tutumumuza aykırı hiçbir provokatif tutuma meyil vermeyecek ve hiçbir şiddet eylemine, sokak eylemine geçit vermeyeceğiz.

Değerli halkımız; tek gündemimiz, ‘Abdullah Öcalan’a Özgürlük, Kürt Sorununa Çözüm’ hamlesini demokratik olarak büyütmek ve hamlenin ivmesini yükseltmektir. Onun dışında gelişecek suni gündemler bizi asli gündemimizden uzaklaştıracağı gibi, işgalcilerin de planına hizmet edecektir. Tarihi günlerden geçtiğimiz bugünlerde tüm halkımız ve örgütlü yapımız sağduyusunu korumalı, hiçbir provokatif yönelime alet olmamalıdır. Gündemimiz hamlemizdir. Gündemimiz, Önderliğimizin fiziki özgürlüğü ve Kürt sorununun siyasi çözümüdür. Bu temelde tekrar tüm örgütlü yapımızı ve halkımızı selamlıyor, çalışmalarımızı ve mücadelemizi büyütme sözünü yineliyoruz.”