Serxwebûn gazetesinin Kasım ayı sayısı çıktı

Serxwebûn gazetesi 503. sayısı, “PKK, Tarihe Yön Veren Hareket” manşetiyle çıktı.

Serxwebûn gazetesi Kasım sayısında ağırlıklı olarak PKK’nin 45. kuruluş yıl dönümü, PKK’de gerçekleşen Önderlik gerçeği ile Apocu hareketin çekirdek kadrolarından olan Haki Karer’in katledilmesine ilişkin değerlendirme ve analiz yazıları yer alıyor.

KURDİSTAN’DA ÖNDER APO VE PKK İLE TARİHİN AKIŞI DEĞİŞTİ

PKK Merkez Komite Üyesi Muzaffer Ayata, Kürt halkının kurulan dünya sistemi içerisinde yok sayıldığını ve bunu sadece imha inkar ve soykırım politikaları yürüten Türk devleti tarafından değil kapitalist, sosyalist sistemler tarafından da Kürtlerin yok sayıldığını belirtiyor. Muzafer Ayata, “PKK, Kurdistan’da birçok İlkin Başlatıcısıdır” başlıklı yazısında, “Yok olmanın eşiğine gelmiş bir halkı, uçurumun kenarından çekip almak, ölüm uykusundan uyandırmak; onu sarsmak, ayağa kaldırmak, harekete geçirmek, önüne hedef koymak, onda umut ve inanç yaratmak dünyanın en zor işlerinden biridir. İşte hiç kimsenin üzerine almadığı, dünyanın bu en zor işini Önderlik

omuzladı. Hayatını, benliğini, zekasını, düşüncesini, yüreğini bu işe yatırdı. Ve bunun yaratıcısı, takipçisi oldu” diyor.

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan ise “Önderlik Gerçeğine Katılmak Sürekli Bir Mücadele Halidir” başlıklı yazısında, “Önderlik Gerçeği küreselleşiyor ve Kurdistan özgürlük mücadelesi yayılıyor. Kürt toplumu tüm insanlık tarafından yeniden doğru bir biçimde tanınır hale geliyor. Önder Apo’yu ve Kurdistan özgürlük mücadelesini güçlü bir biçimde destekleyen tutumlar ve yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Hepsi büyük değer ifade ediyor. Bu temelde çok büyük bir anlam ifade ediyor. Önderlik Gerçeği ve Kürt özgürlüğünü çok güçlü bir biçimde sahipleniyor ve savunuyorlar” tespitinde bulunuyor.

PKK EVRENSEL ÇAPTA MÜCADELE YÜRÜTEN KADIN PARTİSİDİR

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Xalîde Engizek de PKK’nin bir Önderlik hareketi olduğunu belirtiyor ve “PKK Evrensel Çapta Örgütsel Mücadele Yürüten Kadın Partisi” başlıklı yazısında,  “Önder Apo, PKK’yi oluşturan maddi unsurları bir araya getiren materyalist bir öncülük değil başta zihniyet ve duygu dünyası olmak üzere tüm metafizik ölçülerini oluşturan bir Önderlik gerçekliğini temsil ediyor. PKK’nin bir kadın partisi haline dönüşmesi, PKK’de kadın ve erkek ilişkisi, eşitliği ve mücadelesinin şekillenmesinde Önder Apo’nun yaklaşımları, bilinci, arayışları ve ölçüleri belirleyici olmuştur” diyor.

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın İmralı Cezaevi’nde kaleme aldığı “Bir Halkı Savunmak” kitabından derlenmiş Birince PKK’leşme hamlesi yazısı ile PKK Yürütme Komitesi’nin tüm kadro ve sempatizanlarına yönelik kaleme alınan  talimat da bu sayıda yer alıyor.

ENTERNASYONALİST HALKLARIN DEVRİMCİSİ: HAKİ KARER

PKK Merkez Komite Üyesi Cemal Şerik, bu ayki yazısında Apocu Hareket’in ilk öncü kadrolarından olan Haki Karer’in kimler tarafından, nasıl ve niçin katledildiğini kaleme almış.  Cemal Şerik, yazısında, “Apocu hareketin gelişiminde oynadığı rol ve kişilik özellikleri Haki Karer’i herkesten önce soykırımcı, sömürgeci TC Devleti ve onun uzantılarının hedefi haline getirdi. Haki Karer’in hedef haline getirilmesinde Haki Karer’in Önder Apo’nun yardımcısı olması ve onu temsil etmesiydi. O nedenledir ki, soykırımcı, sömürgeci TC Devleti, Haki Karer’i hedef haline getirirken, sadece onun fiziki olarak varlığını ortadan kaldırmayı değil, bu katliamla Önder Apo’yu etkisiz kılmayı ve buna dayalı olarak da Apocu hareketi tasfiye etmeyi kendisi için temel bir amaç belirlemişti” diye belirtiyor.

TÜRK DEVLETİNİN KİMYASINI BOZAN EYLEM

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, “1 Ekim’ tarihinde Ankara’da Ölümsüzler Taburu üyesi Rojhat ve Erdal’ın gerçekleştirdiği eylemin, soykırımcı-faşist AKP-MHP rejiminin kimyasını bozduğunu ve bu eylemin, zamanlama, gerçekleştiği mekan, sergilenen kararlılık düzeyi, taktik yaratıcılık, vb açılardan oldukça önemli ve anlamlı bir eylem olduğunu  ve birçok açıdan mesaj veren bir eylem olarak tarihe geçtiğini belirtiyor. 

YJA Star Komuta Konseyi Üyesi Pelşîn Koçgirî, “Beş dakikaya Sığdırılan Tarih” başlıklı yazısında, “Hepi topu beş dakikalık bir görüntü ama bu görüntünün içinde insan olma çabasının tarihi, destanlar yaratan direniş ve verilen bedeller var. İnadına insan olma arayışı var. Bu eylemde Önderliğin özgürlük arayışında açığa çıkan ve PKK’de somutlaşan yaşamı yaratma çabası, mücadelesi var. Salt bir eylem ya da bir ölme ve öldürme olayı olarak ele almak, tereddütsüz ölüme koşan bu canların büyüklükleri karşısında yetersiz kalır ve söyleyenini de basitleştiren bir tutum, değerlendirme olur. Dolayısıyla 1 Ekim sabahı Ankara’nın kalbinde gerçekleşen bu eylemi, Rojhat ve Erdal arkadaşları böylesi büyük bir eyleme götüren nedenleri ve bunun düşünsel ruhsal boyutunu anlamak için PKK ile anlama kavuşan özgürlük arayışının anlamına, onun mücadele çizgisine, nelere karşı durduğuna ve bu karşı duruşla neleri oluşturduğuna bakmak lazım” diyor.  

Rojhat Zilan ve Erdal Şahin’in ailelerine, Önder Apo’ya, Kadın Hareketine ve Kürt halkına yönelik kaleme aldıkları mektuplara da Serxwebûn gazetesinin Kasım sayısında yer verilmiş.

Serxwebun.org internet sayfası üzerinden Serxwebûn’un tüm yazılarına ulaşabilirsiniz.