Fransa kürtaj hakkını Anayasa’ya geçiren ilk ülke olacak

Fransa’da kürtaj hakkının Anayasa’ya dahil edilmesine ilişkin düzenleme Senato’da kabul edildi. Bu tarihi reformun nihai olarak kabul edilmesi önündeki son engel kalkmış oldu.

Senato’da çoğunluğu elinde bulunduran bazı merkez sağ senatörlerin çekincelere ve uzun tartışmalara rağmen hükümetin metni değiştirilmeden, gebeliğin gönüllü sonlandırılması için lehte oy kullanıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Senato'nun oylamasının ardından "belirleyici bir adım" diyerek selamlarken, nihai onay için parlamentonun her iki kanının birleştiği kongreyi 4 Mart’ta toplanmaya çağırdı.

Kürtaj hakkının Anayasa’da yer almasına ilişkin reform Senato’dan önce Ulusal Meclis tarafından neredeyse oy birliğiyle kabul edilmişti.

"Senato kadın hakları alanında yeni bir sayfa açtı" diyen Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Fransa'nın kürtajı temel yasasında koruyan "dünyadaki ilk ülke" olacağını söyledi.

Ekolojist senatör Mélanie Vogel, "Bu muazzam bir feminist zaferdir" diyerek "ileriye doğru atılmış büyük bir adım" ve "tüm dünyadaki feministlere gönderilmiş bir mesaj" olarak nitelendirdi.

Meclisteki birçok sol görüşlü senatör, "güçlü" ve "heyecan verici" şeklinde ifadeler kullandı.

Kongre’nin 4 Mart’ta toplanacak olması, 8 Mart Dünya Kadın Hakları Günü'nden öncesine denk geliyor ve bu açıdan son derece sembolik bir öneme sahip.

Nihai kabul için Kongre salonunda parlamenterlerin beşte üç çoğunluğu gerekecek, ancak Ulusal Meclis ve Senato’da art arda yapılan oylamalar göz önüne alındığında nihai kabul konusuna şüphe bulunmuyor. Fransız Anayasası en son 2008 yılında revize edilmişti.