Kürdistanlı seçmen politikada kadın katılımını destekliyor

Kürdistanlı seçmenlerle yapılan araştırmaya göre, toplamda %88,1 gibi ezici çoğunluk politikada kadın katılımını ve kararlarını destekliyor.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin 4-9 Eylül 2021 tarihlerinde Kuzey Kürdistan'daki seçmen davranışlarına dair gerçekleştirdiği saha araştırmasında, kadınların politik hayattaki konumuna dönük seçmen desteğinin düzeyine ilişkin veriler elde edildi.
Amed, Mardin, Urfa, Van, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkâri, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Kars, Dersim ve Iğdır dâhil 16 kentteki araştırmada, “Kadınların Politika ve Karar Süreçlerine Katılımlarını Destekliyor Musunuz?” sorusu yöneltildi.

Katılımcıların, toplamda %88,1 gibi ezici çoğunluğu 'desteklediğini' bildirdi. Kadınların politika ve karar süreçlerine katılımını desteklemeyenlerin oranının %6,2’ de kaldığı görüldü. %5,6’sı ise ilgili soruya “kararsızım” biçiminde yanıt verdi.
“Kadınların Politika ve Karar Süreçlerine Katılımlarını” erkek görüşmecilerin toplamda %83,2’si, kadın görüşmecilerin ise %93,7’si desteklediğini açıkladı.

EN ÇOK DESTEK HDP'Lİ SEÇMENDEN

Araştırma grubuna yöneltilen “Kadınların Politika ve Karar Süreçlerine Katılımların Destekliyor Musunuz?” sorusunun “24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde Hangi Partiye Oy Verdiniz?” sorusuyla karşılaştırması ise şöyle yapıldı:
"AKP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların toplamda  %72,2’si;  CHP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların %87’si;  HDP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların %96,6’sı; İyi Parti’ye oy verdiğini belirten katılımcıların %77,8’i desteklediklerini belirtmişlerdir."
Çalışmada ayrıca araştırma grubunda yer alan katılımcılara “HDP’nin Yerel ve Genel Kademelerde Uyguladığı Eşbaşkanlık Sistemini Nasıl Değerlendiriyorsunuz” sorusu da yöneltildi. Buna göre katılımcıların toplamda %62,6’sı “olumlu” değerlendirdiğini bildirirken, toplamda %20,4’ü “olumsuz” bulduğunu söyledi. %17’si ise “kararsızım” dedi.

EŞBAŞKANLIK SİSTEMİ

HDP’nin yerel ve genel kademelerde uyguladığı eşbaşkanlık sistemini erkek görüşmecilerin, toplamda %60,6’sı olumlu bulurken, toplamda %23,7’si farklı derecelerde olumsuz bulduklarını belirtti. Kadın görüşmecilerin ise toplamda %64,8’i olumlu bulurken, toplamda %16,8’i olumsuz bulduğunu söyledi.

Araştırma grubuna yöneltilen “HDP’nin Yerel ve Genel Kademelerde Uyguladığı Eşbaşkanlık Sistemini Nasıl Değerlendiriyorsunuz?” sorusunun “24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde Hangi Partiye Oy Verdiniz?” sorusuyla karşılaştırması da şu sonuçları ortaya çıkardı:
"HDP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların toplamda %84,4’ü olumlu, %6’sı olumsuz;
CHP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların toplamda %55’i olumlu, %24,6’sı olumsuz;
AKP’ye oy verdiğini belirten katılımcıların toplamda %21,3’ü olumlu , %43,2’si olumsuz;
İyi Parti’ye oy verdiğini belirten katılımcıların %11,1’i olumlu %55,6’sı olumsuz bulduğunu bildirmiştir."