‘15 Ağustos Ortadoğu halklarının diriliş günüdür’

Halk Savunma Merkezi Karargah Komutanlığı: 35 yıldır soluksuz bir şekilde geliştirilmiş olan bu direniş, bugün Ortadoğu’da da özgürlük, demokrasi ve demokratik sosyalizm mücadelesi açısından çok önemli ürünler vermiştir.

15 Ağustos Atılımı’nın 35’inci yıldönümüne ilişkin yazılı bir açıklama yapan Halk Savunma Merkezi Karargah Komutanlığı, “Kürdistan Halk Savunma Güçleri olarak 15 Ağustos Atılımı’nın 36. yılına daha büyük bir inanç, kararlılık, bağlılık ve zengin bir deneyim ve tarihsel birikim ile girmekteyiz. Kürdistan Özgürlük Gerillası faşist AKP-MHP-Ergenekon sisteminin çağın tüm teknik araçları ile gerçekleştirdiği saldırıları şimdiye kadar olduğu gibi bugün de üstün bir performans ile boşa çıkaracak ve aynı zamanda sömürgeciliğe tarihi bir yenilgi yaşatacaktır” dedi.

Halk Savunma Merkezi Karargah Komutanlığı açıklamasında şunları belirtti: “İnsanlık tarihinin gelişmesine beşiklik eden Ortadoğu bölgesinin en kadim kültürel birikimine sahip Kürdistan topraklarında sürdürülen inkar, imha ve soykırıma karşı tarihi bir dönüm noktası olan şanlı 15 Ağustos 1984 Atılımı halkımız için bir milat olmuştur. Tüm Kürdistan özgürlük gerillası güçleri adına, bu tarihi atılımda en büyük emek sahibi olan Önder Apo’nun, 35’inci yıldönümünü ve diriliş bayramını kutluyor derin saygı ve bağlılığımızı vurgulamak istiyoruz. Yeniden dirilişin başlangıcı olan bu tarihi atılımın yıldönümünü ve Diriliş Bayramını tüm halkımıza, bölge halklarına, değerli şehit ailelerimize, tüm yoldaşlara kutluyoruz. Büyük komutan Agit (Mahsum Korkmaz) yoldaş şahsında, bu kutlu günün gerçek sahipleri olan, kahramanlıklarıyla destansı bir tarihe imza atan tüm kahraman şehitlerimizi anıyor ve yüce amaçları olan özgür Kürdistan özgür Önderlik ve Demokratik Ortadoğu mücadelesini yükseltme ve başarıyla taçlandırarak anılarını yaşatacağımızın sözünü veriyoruz.

15 AĞUSTOS KİMLİKSİZLEŞTİRME POLİTİKASINA BİR CEVAPTIR

Acımasız bir jenosit siyaseti altında can çekişen Kürdistan halkı için, 15 Ağustos Atılımı bir tercih değil bir zorunluluktu. İnsan olmanın bir gereği ve ne pahasına olursa olsun insan olmada ısrarın bir tutumuydu. 15 Ağustos tarihi atılımı, soykırımcı – sömürgeci güçler tarafından dayatılan kimliksizleştirme, inkara ve yok etmeye karşı insanlık gerçeğine sahip çıkmanı adı olan devrimci bir atılım ve başkaldırıdır. Aynı zamanda Kürdün zihnindeki kölelik zincirine karşı gerçekleşen bir isyan niteliğinde olan 15 Ağustos Atılımı, sömürgecilikle hesaplaşma, kendi tarihiyle buluşma, varlığını savunma ve kimlikli özgürleşme iradesini yaratmıştır. Tarihi toplumsal bir hamle olarak gelişen 15 Ağustos çıkışı halkımızın varlığını savunma ve özgürlüğünü kazanmanın en meşru direnişi olmuştur. Öz irade ve öz güce dayalı olarak gerçekleştirilen bu tarihi özgürlük eylemi, ölüm sanıcısı çeken Kürt halkını yeniden diriltmiş ve Kürdistan halkının tarihinde Diriliş Bayramı olarak yer edinmiştir.

İlk kurşundan bu yana Kürdistan’ın her parçasında kök salan ve giderek büyüyen 15 Ağustos ruhu, tüm Kürdistan’ın mücadele duruşu olmuştur. 15 Ağustos ruhu, Önder Apo ile doğru yoldaşlığın, kahraman şehitlerimize olan bağlılığın, Kürt halkını zafere götürmenin kararlılığı ve mücadele ruhudur. Şimdiye kadar tüm zorluklara, saldırılara, acılara ve engellere rağmen 35 yıl süren mücadelenin ruhudur. Önder Apo çizgisine fedaice katılımın, yılmaz direnişçiliğin ve zafere yürüyen tarzın özü olan 15 Ağustos atılım ruhu, tek bir PKK militanı, tek bir Kürt kadını, genci, yaşlısı ve çocuğu var olduğu müddetçe hep yaşayacaktır. Bu kök salan özgürlük ruhunu Kürdistan topraklarından, Kürt toplumundan söküp atmak asla mümkün değildir. Önderlik gerçeği, PKK gerçeği ve yarattığı 15 Ağustos gerçeği, bugün milyonlara mal olmuş Kürdistan Özgürlük Hareketi’nin direniş gerçeğine, Kürt kadınlarının özgürlük başkaldırısına, Kürt gençliğinin savunma mevzilerine dönüşmüştür.

15 AĞUSTOS KÜRDİSTAN’IN HER PARÇASINA ULAŞTI

Kürdistan’ın kalbi olan Botan’da gelişen bu tarihsel hamle kendisiyle beraber yeni bir düşünce sistemini, yeni yaşamın mücadele tarzını ve ruhunu tüm gerçekliği ile ortaya koymuştur. Köleliğe karşı bir başkaldırı olan 15 Ağustos ruhu giderek yayılmış, Kürdistan’ın her parçasına ulaşmıştır. 15 Ağustos Atılımı’nın yarattığı güç ve ortaya çıkardığı direniş ruhu Kürdistan’da etkisini göstermiş ve Kürt Özgürlük Mücadelesi’nde çağın devrimci düşünce sistemi ile bütünleştirmiştir. Bu temelde gelişen düşünce devrimi, beraberinde toplumsal devrimi yükselterek kadın özgürlük çizgisinde yeni bir gerçekliği ortaya çıkarmıştır.

15 Ağustos 1984 tarihinde Kuzey Kürdistan’da başlatılan bu diriliş, Kürt toplumundaki tüm parçalılıkları bir tarafa itmiş, bölgecilik, mezhepçilik ve aşiretçilik yaklaşımlarını ulusal demokratik bir çizgide birleştirmiştir. 15 Ağustos’un bu görkemli, derinlikli çıkışı, Kürt halkının geleceğe dönük perspektifini ortaya koymuş ve Kürt halkının stratejisini yaratmış ve güçlendirmiştir. Bu nedenle Kürt halkı bugün Ortadoğu’da devrimci demokratik mücadelenin önemli bir aktörü haline gelerek bölgesel devrimin kapısını zorlayan bir güç haline gelmiştir.

12 Eylül cunta sistemine karşı bir demokrasi ve özgürlük mücadelesi niteliğinde gelişen 15 Ağustos Atılımı faşist cunta sisteminin kurumlaşmasına karşı halkların ve emekçilerin mücadelesine nefes borusu olmuş, devrimci mücadeleye yön vermiştir. 15 Ağustos ruhu Kürdistan üzerindeki soykırım deşifre edip parçalama noktasına getirdiği gibi, aynı zamanda faşizmin kurumsallaşmasına karşı, TC sisteminde önemli gedikler açmış, ordu vesayetinin Türkiye’de çökmesine neden olmuştur. 35 yıldır soluksuz bir şekilde geliştirilmiş olan bu direniş, bugün Ortadoğu’da da özgürlük, demokrasi ve demokratik sosyalizm mücadelesi açısından çok önemli ürünler vermiştir. Bugün 3. Dünya Savaşı’nın yürütüldüğü Ortadoğu bölgesinde Kürt halkı bir güç ve irade olarak tarih sahnesine çıkmışsa, bütün sömürgeci komplolara rağmen bugün Kürdistan bir devrim merkezi haline gelmişse, bu tamamen 15 Ağustos Ruhu, Önder Apo’nun yaratımı, büyük çabası ve dayandığı ideolojik formasyon ve kahraman şehitlerimizin destansı direnişleri sayesinde gerçekleşmiştir.

BÜYÜK BİR BİRİKİMLE 36. YILA GİRMEKTEYİZ

Bugün Kürdistan ve Ortadoğu halklarının kazanımlarını yok etmek isteyen Türk devlet sistemi, AKP-MHP-Ergenekon ve El Kaide’nin türevleri olan çetelerle Kürt halkına karşı topyekun bir soykırımcı faşist saldırı içerisindedir. İşgalci TC devleti başta Rojava devrimi olmak üzere tüm Kürdistanı işgal etme çabalarını günümüzde daha da arttırarak hunharca halklarımızın kazanımlarına saldırmaktadır. Bu soykırımcı faşist saldırılar 2014 yılında Şengal, Maxmur, Kerkük ve Kobanê direnişleri ile boşa çıkarılmış ve faşist soykırımcılara tarihi bir ders verilmiştir. 15 Ağustos Atılımı sadece Kürdistan’ın değil tüm Ortadoğu’nun savunma mücadelesi olduğu açığa çıkmıştır.

Kürdistan Halk Savunma Güçleri olarak 15 Ağustos Atılımı’nın 36. yılına daha büyük bir inanç, kararlılık, bağlılık ve zengin bir deneyim ve tarihsel birikim ile girmekteyiz. Kürdistan Özgürlük Gerillası faşist AKP-MHP-Ergenekon sisteminin çağın tüm teknik araçları ile gerçekleştirdiği saldırıları şimdiye kadar olduğu gibi bugün de üstün bir performans ile boşa çıkaracak ve aynı zamanda sömürgeciliğe tarihi bir yenilgi yaşatacaktır. Kürdistan gerillasının yeniden yapılanma çizgisinde ve savaş tarzında Komutan Agit yoldaşın atılım ruhu kaynaklık edecek ve Kürdistan gerillasının üstün vuruş gücünü geliştirerek halkımızın ve halklarımızın savunmasını sağlayacaktır.  İçine girilen bu tarihsel aşamada da Kürdistan özgürlük gerillası, tartışılamaz bir biçimde Önder Apo'nun çizgisinde kararlıca duruşunu sergileyecek, Önder Apo'nun ve Kürdistan halkının özgürlüğü için olması gereken en aktif ve etkili pozisyonda olacak ve yenilmezlik anlamına gelen zafer yürüyüşünü devam ettirecektir.

Bu temelde 15 Ağustos Atılımı’nın 36. yılında ‘Özgür Önderlik, Özgür Kürdistan’ şiarıyla, Komutan Agit ile başlayan Erdal (Engin Sincer), Adıl Biliki ve Nuda Karkerler’den Reşit Serdar, Hüseyin Mahir, Mehmet Goyi, Nujin Gevda, Berçem Cîlo, Delal Amed, Azad Siser, Doğan, Çetin, Cuma, Çiyager, Welat, Baran, Rubar, Atakan, Zeki, Şevin ve Saralardan Helmet yoldaşlara kadar uzanan binlerce kahraman şehidimizle devam eden destansı direniş tecrübesi, kararlılığı ve fedai duruş tarzı ile mücadelemizi dönemin savaş tarzı ve profesyonel gerillayla yeni bir aşamaya taşıma kararlılığını belirtiyoruz.

Tarihin bu önemli aşamasında gerilla mücadelemizin 36 yılında kadın-erkek tüm Kürdistan gençliğini soykırımcı faşizm karşı yükselen kutsal mücadeleye güç vermeye, gerilla saflarına katılmaya çağırıyoruz. Bir kez daha tüm halkımızın ve yoldaşlarımızın, Diriliş Bayramı'nı kutluyor, bütün mücadele güçlerine üstün başarılar diliyoruz.”