Yağız: Ayağa kalkmanın zamanı!

Nasır Yağız, fedai eylem düzenleyen yoldaşlarını selamlayarak, "Ayağa kalkarak özgür Önderlik ve demokratik özgür Kürdistan devrimini dünyaya ilan etmenin zamanıdır" dedi.

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a dönük tecride karşı 125 gündür açlık grevinde olan Nasır Yağız, yazılı mesaj yayımladı.

Yağız'ın mesajı şöyle:

"Hepimizin çok iyi bildiği gibi zindan, Önderlik direniş sahasıdır, bu bilinçle dönemin yakıcı görevlerine sahip çıkan Önderliğin yoldaşları fedai bir ruh ve duruş temelinde birer birer yıldızlaşarak faşist diktatörlükçe dayatılan karanlığa inat kesintisiz ışık kaynağı olarak bizim ve halkımızın yolunu aydınlatıyor.

İnsanlığın utancı tecridin zulüm halkalarını emsalsiz fedai ölçüsü yaratarak parçalıyorlar.

Direnişle kendini sürekli var eden Kürt halkının yiğit evlatları fedaileşme tarihimizin altın sayfalarını tertemiz kanlarıyla yeniden çıplak hakikat ayetleri eşliğinde yazıyorlar. Onlara borçluyuz ve minnettarız.

Bu fedai eylemler aynı zamanda Kürt halkı için birer ruhsal arınma ve vicdanları ayaklandırma çağrısını da içeriyor.

Halk olarak daha ne kadar fedailerimizin şehadetlerine sessiz kalabileceğiz ki! Artık kendimize de “Edî Besê.” diyebilmeliyiz ve topyekûn bir seferberlik ruhuyla yaşamın her saniyesini durdurmalıyız! Anlamlandırarak, bu direnişi yaşamsallaştırmalıyız!

Bu özgür yaşamı yaratan direniş ateşi harlanması gereken bir ateştir ve iradi bir başkaldırıdır ve meydan okumadır, asla hedefine ulaşmadan sönmeyecek bir direniş meşalesini taşıma yarışıdır.

Birey ve toplumu direnişle eğiten bu fedai hamlesel süreç kitlesel bir yeniden iman tazeleme fırsatını da hepimize sunuyor.”