Göçmen düşmanlığıyla göçün gerçek rakamlarıyla mücadele

Tüm dünyada 1990 yılından bu yana 18 aralık ‘Dünya Göçmenler Günü’ olarak kutlanırken, 7,5 milyarlık dünya nüfusunun yüzde 3’ü vatandaşı olduğu ülkenin dışında yaşamayı tercih ediyor veya zorunda kalıyor.

Dünya üzerinde yüz milyonlarca insan siyasi veya ekonomik nedenlerden ötürü ülkesinden uzakta ve kimi zaman canları pahasına yaşama tutunmaya çalışırken, IOM tarafından sanal alemde göçmenlere yönelik önyargıları kırmak için ‘gerçek verilerin’ yer alacağı kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Tüm dünyada 1990 yılından bu yana 18 aralık ‘Dünya Göçmenler Günü’ olarak kutlanırken, 7,5 milyarlık dünya nüfusunun yüzde 3’ü vatandaşı olduğu ülkenin dışında yaşamayı tercih ediyor veya zorunda kalıyor. Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tahminlerine göre, yerleştikleri ülkelerin vatandaşı olanlar dışında 243 milyonu aşkın kişi göçmen statüsünde yaşıyor.

GÖÇMENLER ÜZERİNDEN YALAN PROPAGANDAYI ÖNLEME AMAÇLI

Ancak neredeyse göç vermeyen hiçbir ülke yokken, göçmenler, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına da katkı sundukları ülkelerde milliyetçi ve yabancı düşmanı propagandaların da hedefinde. Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’da göçmenler neredeyse her seçimde popülist partilerin en başlıca ‘propaganda malzemesi’ olarak öne çıkıyor.

IOM tarafından başlatılan bir çalışma ise, yaşadıkları ülkelerin vatandaşı olarak yaşayan bireylerle birlikte sayıları yarım milyarın da üzerinde olan göçmenler üzerinden yapılan anti-propagandaları ve yalan yanlış bilgilendirmeleri önlemeyi amaçlıyor.

‘Migratin Data Portal’ adı verilen ve IOM’nin Almanya temsilciliği tarafından Dışişleri Bakanlığı’na sunulan veri tabanı projesiyle esas amaç, gerçek olmayan rakamlar üzerinden toplumlar üzerindeki mühendislik çalışmalarının önüne geçmek.

HER ÜÇ KİŞİDEN İKİSİ EKONOMİK GEREKÇELERLE GÖÇ ETMİŞ

Henüz onlarca ülkeye ait verilerin toparlanma aşamasında olduğu Migration Data Portal’e göre, dünya üzerinde 1990 yılında 152,6 milyon olan göçmen sayısı 2000 yılında 173 milyona yaklaşıyordu. Bu sayı 2010 yılında 221,7 milyon, 2015’te ise 243,7 milyona ulaştı.

244 milyona yakın göçmen nüfusunun 158 milyonunu ise ekonomik gerekçelerle ülkesini terk eden göçmenler oluşturuyor.

Dünya üzerindeki bu göçmenlerin yüzde 48’lik bir kısmını da kadınlar oluşturuyor.

EN FAZLA GÖÇMEN YAŞAYAN ÜLKELER ABD, ALMANYA VE RUSYA

Aynı verilere göre, en fazla göçmenin yaşadığı ülke 46,6 milyon kişiyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD). 2015’te nüfusu 321 milyona ulaşan ABD’de göçmenler nüfusun yüzde 14,5’ini oluşturuyordu. ABD zaten tümüyle bir göç ülkesi olsa da, bu rakamlar henüz tümüyle göçmen statüsünde olan ekonomik nedenler, eğitim veya mültecilik gibi nedenlerle bu ülkede yaşayanları kapsıor.

ABD’den sonra göçmen nüfusunun en fazla olduğu bir diğer ülke ise Almanya. Ülkede yaşayan göçmenlerin sayısı 12 milyon olarak hesaplanıyor. Ancak Almanya’nın kendi verilerine göre bu sayı bu yıl içerisinde 10 milyonu aşmıştı. IOM veri tabanında ise günü birlik veya sadece çalışma amaçlı geçici olarak ülkede bulunan veyahutta sınır bölgelerinde çalışan diğer Avrupa ülkeleri vatandaşları  da hesaplandığından bu sayı 12 milyonu buluyor.

IOM veri tabanına göre göçmenlerin en yoğun olduğu üçüncü ülke 150 milyon yakın nüfuslu Rusya. Bu ülkede toplam 11,6 milyon göçmenin yaşadığı hesaplanmış. Rusya’yı ise 10,2 milyon  kişiyle nüfusunun neredeyse üçte birine yakınınını göçmenlerin oluşturduğu Suudi Arabistan ile 8,5 milyon kişiyle Birleşik Krallık takip ediyor.

YÜZLERCE GÖÇMEN ÜLKENİN NÜFUS DENGESİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Göçmen karşıtlığıyla gerçek göç rakamlarıyla mücadele etmeyi amaçlayan Migration Data Portal’de dünyanın en az göçmen yaşayan ülkeleri de yer alıyor.

Okyanusya’da küçük bir ada ülkesi olan Tuvalu sadece 12 bin nüfusuna karşılık sadece 141 göçmenin yaşadığı bir ülke.

Dikkat çeken bir diğer ülke ise yine Okyanusya’daki Niue adası. Henüz BM tarafından tanınmayan bin 600 kişilik ülkedeki göçmen sayısı 557. Böylelikle yüzlerce göçmen 2 bin 400 kilometrekarelik bu ada ülkesinin nüfus dengesini alt üst etmeyi başarmış.

Yine 1,4 milyara yakın nüfusuna rağmen sadece 978 bin kayıtlı göçmenin göründüğü Çin Halk Cumhuriyeti de, neredeyse binde birden az bir oranla göç konusunda geride görünen ülkelerden. Ancak bu rakamlara günü birlik sınır işçiliğinin ve komşu ülkelerden kaçak çalışanların dahil olmadığı biliniyor.

HER YIL BİLİNEN YÜZ MİLYARLARCA DOLAR PARA AKIŞI

Ülkesi dışında çalışan göçmenlerin ailelerine veya yakınlarına yaptıkları yardımlar ile ülkelerine yaptıkları yatırımların miktarı da  yüz milyarlarca dolarla ifade ediliyor.

Sadece Avrupa kıtasında bu miktar 2016 itibariyle 144 milyar dolar olarak tahmin edilirken, iki Amerika kıtasında bu 141 milyar dolara ulaşıyor. Asya’da ise tespit edilebilen para havalesi miktarı 116 milyar dolara yaklaşıyor.

Tabi tüm bu rakamlar Dünya Bankası tarafından sadece verilerine ulaşılabilenler ve toplanamayan verilerle bu rakamların çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

GÖÇLE BAĞLANTILI TÜM VERİLERE ERİŞİLEBİLECEK

IOM’nin Almanya temsilciliğince tanıtılan veri tabanının tamamlanmasının uzun süre alabileceği ancak bu sayede göçle ilgili tüm verilerin doğru bir biçimde yansıtılabileceği umuluyor.

Göçmenlerin sayısından hangi ülke veya kıtanın ne kadar göç alıp verdiğine, göçmen hareketliliğin nedenlerine, zorla göçertilenlerin sayıları ve yaşadıkları ülkelere, göçmenlerin entegrasyon verilerine kadar çok sayıda başlıkta veriler toplanmış olacak. Ayrıca ülkelerin göç ve göçmen politikalarına dair bilgilere de erişim mümkün olacak.

Yine göç yollarında yaşanan insanlık dramları, ölümler, insan kaçakçılığı gibi rakamlar da toplanıyor.