Antibiyotiklerin yanlış kullanımı tehlikeyi arttırıyor

Dünyada birçok ülkedeki hastalıklar için yeterli ilaç bulunamazken, Dünya Sağlık Örgütü, genel olarak antibiyotiklerin aşırı biçimde kullanıldığı uyarısında bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hazırlanan bir rapora göre, bazı ülkelerde yeterli düzeyde antibiyotik bulunamazken, son yıllarda bazı ülkelerde antibiyotik kullanımındaki artış endişe verici boyutlara ulaştı.

2015 yılında 65 ülke ve bölgedeki veriler toplanarak yapılan çalışmaya göre, bilinçsizce antibiyotik kullanımı özellikle Türkiye gibi ülkelerde ciddi boyutlarda. Yetersiz sayıda veya yersiz kullanım nedeniyle antibiyotiklere karşı direnci artan ölümcül bakterilerin sayısı da artıyor.

MOĞOLİSTAN’DA BURUNDİ’NİN 15 KATI

WHO raporunda, antibiyotik kullanımında ülkeler arasında ciddi farklılıklar olduğuna dikkat çekiliyor. Örneğin Afrika ülkesi Burundi’de her bin kişiye günlük 4 doz antibiyotik düşerken, bu miktar Moğolistan’da 64 doza kadar yükseliyor.

TÜRKİYE’DE YÜKSEK DOZDA ANTİBİYOTİK KULLANILIYOR

Avrupa ülkelerinde 1000 kişide ortalama 18 doz olan antibiyotik kullanımı, Türkiye’de 38 doza kadar ulaşıyor. Azerbaycan’da ise sadece 8 dozda kalıyor.

YANLIŞ KULLANIM ZARARLI BAKTERİLERİN DİRENCİNİ ARTTIRIYOR

Antibiyotiklerin aşırı kullanımının yanı sıra yetersiz kullanımının da zararlı olduğuna dikkat çekilen raporda, başta zatürre olmak üzere birçok hastalığa karşı mücadelenin zayıflayacağı uyarısı yapılıyor.

Antibiyotiklerin ihtiyaç olmamasına rağmen kullanımı halinde bakteriler bu ilaçlara karşı direnç geliştiriyor. Antibiyotik tedavisinin öngörülenden kısa tutulması da aynı sonucu doğuruyor ve vücut bakterilere karşı savaşta yanlız kalıyor.