Ay'ın sert yüzeyinde tarım yapmak mümkün olabilir mi?

Çin'deki bir grup araştırmacı, Ay yüzeyine benzeyen bir ortamda bitki yetiştirmeyi başardı.

Ay yüzeyini kaplayan regolit adı verilen toprağın, üç farklı bakteri türü sayesinde verimli hale getirilebileceği ortaya çıktı. Bu sayede, Ay'ın zorlu koşullarında bile bitkilerin yetiştirilebileceği gösterildi. Bu buluş, uzun süreli Ay görevleri için önemli bir adım olarak görünüyor.

Çin'deki bir tarım üniversitesinden bir ekip, Ay topraklarının bitkiler için elverişli hale getirilmesi üzerine çalışmalar yürüttü. Bu çalışmalar, Communications Biology dergisinde yayımlandı. Ekip, deneylerini patates üzerinde yapmamış olsa da tütün bitkisine yakın Nicotiana benthamiana üzerinde başarılı sonuçlar elde etti.

Bilim insanları, Bacillus mucilaginosus, Bacillus megaterium ve Pseudomonas fluorescens adında üç bakteri türünü kullanarak, Ay toprağının kimyasını değiştirip, bitkiler için gerekli olan ve Ay toprağında eksik olan fosforu serbest bırakmayı başardı.

Amerikan araştırmaları, Ay toprağının Arabidopsis thaliana bitkisini yetiştirmek için kullanılabileceğini 2022 yılındaki araştırmalarında göstermişti. Ancak bu topraklar, bitkilerin büyümesini desteklemekte yetersiz kaldı. Özellikle bitkiler için gerekli olan azotun eksikliği ve fosforun bitkiler tarafından emilemeyecek şekilde bulunması bu çalışmaların önündeki en büyük engellerden biriydi.

Çinli araştırmacılar, B. mucilaginosus, B. megaterium ve P. fluorescens ile yapılan işlemler sonucunda, fosfor miktarının sırasıyla yüzde 214, yüzde 234 ve yüzde 247 oranında arttığını gözlemledi. Üç bakterinin birlikte kullanıldığı topraklarda ise bitkilerde regolite göre %104 daha fazla klorofil konsantrasyonu, daha uzun kökler, gövdeler ve daha geniş yapraklar tespit edildi. Bu sonuçlar, geleceğin astro-çiftçileri için umut verici olarak değerlendiriliyor.