Ekran çocukların zeka kapasitesine zarar veriyor

İngiliz dergi Lancet Child and Adolescent Health’a yayınlanan bir araştırmaya göre, günde iki saatten fazla ekran karşısında duran çocukların bilişsel uyum kapasiteleri, sınırlı bir şekilde ekrana maruz kalan çocuklara göre daha az iyi.

Araştırmaya göre çocuklar günde ortalama 3.6 saat ekran karşısında duruyor. Bilim ve sağlık çevreleri, çocuklar için günde iki saatten az cep telefonu, tablet, bilgisayar ve televizyon ekranları karşısında durma, 9 ila 11 saat uyuma ve en az bir saat fiziksel faaliyet tavsiyesinde bulunuyor.

Araştırmaya katılan çocuklar arasında 20 Amerikalı çocuktan sadece biri (yüzde 5), tavsiyelerin yer aldığı şıkların tümünü işaretledi. Her üç çocuktan biri (yüzde 29) şu şıkları işaretlemedi: yeterli uyku, ekran karşısında sınırlı zaman geçirme ve fiziksel aktivite.

Çocukların sadece yarısı (yüzde 51) yeteri kadar uyurken, yüzde 37’si günde iki saatten az ekran karşısında geçiriyor ve yüzde 18’i günde bir saat fiziksel aktivitede bulunuyor.

Dil, hafıza, reaktivite ve yoğunlaşma gibi testler sonucunca ekran karşısında geçirilen zaman, uyku ve çocukların performansı arasında net bir bağ olduğunu ortaya çıkardı.

Kanada’da CHEO Enstitüsü’nden Dr Jeremy Walsh, “Çocukların iki saatten fazla ekran karşısında geçirmesinin bilişsel gelişimlerini zayıflattığını gördük” dedi. Walsh, çocuk hekimleri (pediatr), aileler, eğitimciler ve karar vericileri çocukların ekran karşısında geçirdiği süreleri sınırlandırmaya ve uykuyu öncelik haline getirmeye teşvik ediyor.

Uyku, ekran ve fiziksel aktivite gibi üç kriter arasında, ekrana maruz kalmak ve uykuda geçirilen zamanın çocuğun entelektüel fakültesi ile doğrudan bağlantılı olduğu kaydediliyor. Fiziksel aktivitenin ise tek başına bilişsel kapasiteye etki etmediği belirtiliyor.

Giderek daha fazla pedagog ve bilim insanı, yüksek dozajda ekrana karşı uyarılarda bulunuyor. Ekranın yoğunlaşma zorluklarından bağımlılığa kadar farklı etkilerinin olduğu kaydediliyor.

Fransa’da Radyo Televizyon Üst Kurulu 3 yaşındaki küçük çocukların televizyon karşısına konulmamasını tavsiye ederken, bunun çocukların gelişmelerini frenleyebileceğini belirtiyor.

Amerikalı pediatrlar 18 aydan önce bir çocuğun televizyon karşısına oturtulmamasını tavsiye ediyor.