Neandertal türü doğurganlığın düşmesiyle mi yok oldu?

Günümüz insanıyla karşılaştıktan sonraki bin yıllarda yok olduğu bilinen Neandertal insanının sonunun doğurganlık oranıyla bağlantılı olabileceği savunuluyor.

Büyük oranda Avrupa’da olmak üzere günümüzden 400 bin ile 40 bin yıl önce yaşadıkları bilinen Neandertal insan türünün yok olmasına dair teorilere bir yenisi daha eklendi. Fransız Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi (CNRS) bünyesinde çalışan araştırmacılara göre, Neandertal insanının 10 bin yılı bulan yok oluş süreci doğurganlık oranlarındaki düşüşle bağlantılı olabilir.

Daha önce ortaya konan Neandertallerin günümüz insanı Homo Sapiens’e oranla gelişimde yetersiz kaldığı, örneğin çok fazla et yediği gibi teoriler öne çıkıyordu. Kimi teorilere göre ise, zeka yönünden daha geride kaldığı Homo Sapiens tarafından yok edilmişti. Bir başka teori ise ortaya çıkan bir salgın nedeniyle yok olduğu yönündeydi.

YOK OLUŞUN NEDENİ DOĞURGANLIKTAKİ DÜŞÜŞ OLABİLİR!

Ancak Homo Neandertal’in yok oluş sürecinin 10 bin yıllık bir sürece yayılması bu teorilerin çoğunda eksik olan noktaların olduğunu gösteriyordu.

CNRS’e bağlı çalışan paleontologların yaptığı ve Plos One dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre ise, Neandertallerin yok olmasına kadınlardaki doğurganlığın aşamalı olarak gerilemesi neden oldu. Neandertallerin salgınlar veya Homo Sapiens türünün saldırıları sonucu yok olduğuna ilişkin teorilerin eksik olduğuna vurgu yapan araştırmacılardan Silvana Condemi, salgın veya saldırılar nedeniyle yok oluşun çok kısa sürede gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çekti.

ORANDAKİ DÜŞÜK GERİLEME UZUN VADEDE YOK OLMALARINA YOL AÇTI

10 bin yılı içerecek şekilde hazırlanan matematik modelleriyle yapılan çalışmada, Neandertal kadınlarındaki doğurganlık oranındaki çok az bir gerilemenin dahi yok olmalarına yol açmış olabileceğine işaret edildi. Araştırmanın sonuç bölümünde, “Doğurganlıktaki bu düşüş çok zayıf ama Neandertal’in uzun vadede yok olmasına yetecek düzeyde” denildi.

NEDENİ KESTİRİLEMİYOR

CNRS uzmanlarının Neandertal türünün yok olmasına neden olarak doğurganlık oranındaki düşüşü göstermelerine rağmen bu düşüşün nedenini kestiremedikleri de belirtildi. Uzmanlar, Neandertal türünün daha az doğurmasına etki eden nedenlerin şimdilik belirlenemediğine işaret ediyor.

BULGULAR SINIRLI AMA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Neandertal türünün yok olmasına dair araştırmalardaki en zayıf halka, bu türe ait yeteri kadar fosilin bulunamamış olması.

Ancak son yıllarda yapılan bazı çalışmalar sayesinde Neandertal ile Homo Sapiens türleri arasında çiftleşmelerin olduğu ve günümüz insanlarının genlerinin küçük de olsa bir kısmının Neandertallerden miras olduğu anlaşılmıştı. Avrupa ile Asya’nın bu kıtaya yakın bölgelerindeki insanların DNA’sında yüzde 1 ile 3’ü arasında Neandertal izi olduğu ortaya konmuştu.