Yeni bir gezegen sisteminin ilginç döngüsü keşfedildi

CHEOPS adlı 2019’da uzaya gönderilen teleskopun gözlemleri sonucu, Dünya’dan 200 ışık yılı mesafedeki TOI-178 yıldızı etrafındaki bir gezegen sisteminin dikkat çekici özellikleri keşfedildi.

TOI-178’in etrafında dönen en az 6 gezegenin olduğu tespit edilen çalışma sonucunda, bu yıldızın etrafındaki dönüşlerin tümüyle bir ahenk içinde gerçekleştiği anlaşıldı. Bu gezegenler, TOI-178’in yörüngesinde birbirine eşit aralıklardaki zamanlarda dönüyorlar.

Araştırmayı yürüten ekip, bu dönüşlerin tıpkı bir balede olduğu gibi ½, 2/3, ¾ şeklinde basit fraksiyonlarla gerçekleştiğini tespit etti.

FARKLI SAYIDA DÖNÜŞLER OLUYOR

Ancak bu harmonik döngünün sonucu olarak söz konusu gezegenlerin TOI-178 etrafındaki dönüş sayıları da birbirinden orantılı biçimde farklı oluyor. Örneğin birinci gezegen TOI-178 etrafında 3 kez döndüğünde, ikincisi 4 döngüyü, üçüncüsü ise toplam 6 döngüyü tamamlamış oluyor. Aynı anda döngüsüne başlayan dördüncü gezegen bu süre içinde 9, beşincisi ise tam 18 kez TOI-178 etrafında dönmüş oluyor.

Aynı araştırmada bu gezegenler arasındaki harmoninin düzeyi her gezegene bir melodi notası atfedilerek de irdelendi. Örneğin Güneş Sistemi’ndeki Jüpiter ile uyduları Io, Europa ve Ganymede’nin döngülerinde etrafında döndükleri gövdeden uzaklaştıkça yoğunlukları da azalıyor. Ancak TOI-178 etrafındaki döngüler esnasında uzaklaşıldıkça birbirinden çok farklı ve dağınık yoğunluklar gözlenmesi dikkat çekiyor. Bunun da bugüne kadar gezegen sistemlerinin oluşumları hakkında bilinen gerçekleri yeniden masaya yatırmayı gerektireceği savunuluyor.