İsviçre'de hiçbir dine mensup olmayanların sayısı Katolikleri geçti

İsviçre'de herhangi bir dine bağlı olmayanların sayısı yıldan yıla artarken, Katoliklerin oranını geride bıraktı.

Federal İstatistik Ofisi (FSO) cuma günü yaptığı açıklamada, hiçbir dine mensup olmayan kişilerin nüfusun üçte birinden fazlasını oluşturduğunu ve ilk kez Katolikleri geride bıraktığını duyurdu.

FSO'ya göre İsviçre'de hiçbir dine bağlı olmayan nüfusun oranı son 50 yılda istikrarlı bir şekilde arttı.

Bu oran 1970 yılında %1 iken milenyumun başında %11'e yükseldi. 2010 yılına gelindiğinde ise neredeyse iki katına çıkarak %20'ye ulaşmıştı. 2022 yılına gelindiğinde, 15 yaş ve üzeri nüfusun üçte birinden fazlası (%34) artık herhangi bir dini topluluğa mensup değildi.

Aynı zamanda Katoliklerin ve Protestanların oranı da azaldı. Katolikler, nüfusun %32'si ile Evanjelik Reform Kilisesi'nin (%21) ardından İsviçre'deki en büyük ikinci dini grup haline geldi. Diğer Hristiyan topluluklar ve İslami toplulukların her biri nüfusun yüzde 6'sını oluşturuyor.

Herhangi bir dine bağlı olmayan kişilerin oranı kantondan kantona değişiyor. Kentsel alanlarda kırsal alanlara göre daha yüksek.

Yaş ve cinsiyete göre ele alındığında 15-24 yaş grubu hariç, her nesil bir öncekinden daha az kiliseye gidiyor.

25-34 yaş grubundaki %42,3'lük orana kıyasla 75 yaş üstü grubun sadece %16'sının dini bir bağlılığı bulunmuyor.

Genel olarak, kadınlara kıyasla daha fazla erkek herhangi bir dine mensup olmadığını söylüyor. Bu oran erkeklerde %36, kadınlarda %31.

Herhangi bir dine bağlı olmayan kişilerin yaklaşık üçte biri kendilerini biraz ya da tamamen ruhani olarak görüyor. Bu kişiler için din veya maneviyat, hayatın zor zamanları (%28) veya hastalık (%22) gibi belirli durumlarda önemli bir rol oynuyor.

Bu kişilerin yaklaşık %30'u bir veya daha fazla tanrıya değil, daha yüksek bir güce inanıyor.