Jineoloji dergisinin yeni sayısı çıktı

Jineoloji dergisinin 16’ncı sayısı çıktı. Derginin bu sayısındaki başlığı 'Demokratik Komünal Ekonomi' oldu.

Jineoloji dergisinin 16’ncı sayısı "Demokratik Komünal Ekonomi" başlığıyla çıktı. 3 ayda bir okuyucuyla buluşan bilim kuram dergisi Jineoloji, bu sayısında "Kapitalist modernite sisteminin alternatif inşasında başka bir ekonomi mümkün mü” sorusunu irdeledi.

BU SAYIDA NELER VAR?

Derginin bu sayısında 'Demokratik Komünal Ekonomi Deneyimi ve Kadın Emeği' Elif Kaya’nın kalemiyle anlatılırken, 'Doğal Toplumda Ekonominin Yaşamsal Kültüre Dönüşmesi' başlığı da Çarçel Didar tarafından işlendi.
Dergide şu başlıklar da ele alındı:
“Maternal Ekonomi ve Ataerkil Kapitalizm”, “İki Paralel Hattan Kapitalist Sömürüye Bakmak: Ekonominin Evsizleşmesi, Kadın Görünmezleşmesi, “Direniş Ekonomisi Bağlamında Kooperatifçilik ve Toplumsal Dönüşüm”, “Küresel Sömürü ve Eşitsizlik Karşısında Ekonomi Üreten Feministler”, “Yaşamın Örgütlenesinde Kadınların Komünal Ekonomi Arayışları”, “Ortak Bir Yaşamı Sürdürmek İçin Ana Hatlar: Özerklik Açısından Ekonomiye Bakış”, “Emperyalist Küreselleşme Döneminde Kadın Emeği”, “Pazarda Kadın Deneyimi”, “Marksizm, Feminizm ve Ortak Olanlar."