Siyahi çocukların ölme riski beyazlardan 3,5 kat daha fazla

ABD’de yapılan bir araştırma, hastanelerde ameliyat edildikten sonra siyahi çocukların ölüm oranlarının beyazlara oranla 3,5 kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) siyahilerin uğradığı ayrımcılıklar ile eşitsizlikler, çocukların yaşamlarına da mal oluyor.

Nationwide Children’s Hospital tarafından yapılan araştırmaya göre, tedavi imkanlarının yetersizliği, eşitsizlikler ve ayrımcılıklar siyahi çocukların daha fazla yaşamını yitirmesine neden oluyor. Araştırmada sadece ameliyat edildikten sonraki 30 gün içindeki ölümlerde beyaz ve siyahi çocuklar arasındaki fark irdelendi.

ÖLÜMLER 3,5 KAT DAHA FAZLA

2012-2017 yılları arasında ameliyat edilen 172 bin 549 çocuğa dair verilerin incelendiği araştırmanın sonuçlarına göre, siyahi çocuklar arasında ameliyat sonrası süreçte ölümler en az 3,5 kat daha fazla. Buna göre, ameliyat sonrasındaki bir aylık süreçte 172 bin çocuktan sadece 36’sı ölse de, bunların 23’ü beyaz, 13’ü ise siyahi idi. Ancak oranlamaya vurulduğunda beyaz çocuklar arasında 10 binde 2 olan ölüm oranının siyahi çocuklarda 10 binde 7 olarak gerçekleştiği görüldü.

AMELİYAT SONRASI KOMPLİKASYONLAR SİYAHİLERDE DAHA FAZLA

Aynı araştırmaya göre, ameliyat sonrası komplikasyon yaşama oranı da siyahilerde daha fazla. Bu oran beyaz çocuklarda yüzde 13,8 olurken, siyahilerde yüzde 16,9 olarak tespit edildi.

EŞİTSİZLİKLER ROL OYNUYOR

Araştırmada siyahi çocuklar arasında ameliyat sonrası ölümlerin nedenleri de irdelendi. Uzmanlar, bunlar arasında farklı renklerden topluluklar arasındaki sosyo-ekonomik statü uçurumuna işaret ederken, siyahilerin ameliyatlar sonrasında komplikasyon oluşma oranının yüksekliğine de dikkat çekiyor.

Ancak bunların yanı sıra siyahilerin tıbbi uzmanlarla iletişimindeki eksiklik, ‘bilinçli veya farkında olunmadan yapılan ırkçılık’ ile yoksulluk nedeniyle sağlık hizmetlerine yeterince erişememe gibi nedenlerin etkili olduğuna araştırmada yer verildi. 

BEYAZLAR DAHA İYİ HASTANELERE GİDİYORLAR

Araştırmada dikkat çekilen noktalardan biri de siyahilerin sosyo-ekonomik konumları nedeniyle sağlık hizmetlerinin daha iyi olduğu hastanelere gitme olanaklarının az oluşu. Ayrıca yapılan bazı eski araştırmalarda görüldüğü gibi doktorların siyahilerin ağrılarını tespit etme gibi birçok sağlık problemini teşhiste zorlandıklarına da dikkat çekildi.

ABD’de yapılan araştırmalar, siyahilerin beyazlara oranla 10 kat daha az ekonomik birikime sahip olduklarını gösteriyor. Yine siyahiler beyazlara oranla yüzde 40 az bir ortalama ücretle yetinirken, yoksulluk sınırı altında yaşama riskleri beyazlara oranla 2,6 kat daha fazla.