İHD: Ege’de bir yılda çocuklara yönelik 724 hak ihlali yaşandı

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu, 2022 yılında Ege Bölgesi’nde çocuklara yönelik en az 724 hak ihlali yaşandığını açıkladı.

İHD İzmir Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu, “2022 yılı çocuk hak ihlali” raporunu, dernek binasında bir basın toplantısı ile açıkladı.

Rapor, Aydın, Afyon, Balıkesir, Muğla, Manisa, Uşak, Burdur, Isparta, Denizli, Kütahya ve İzmir kentlerinde yaşayan çocuklara yönelik hak ihlallerini kapsıyor.

İHD Yöneticisi Cemile Karakaş, “Son yıllarda göç, hızlı kentleşme, bölgesel farklılıklar, ekonomik kriz, yoksulluk, çocuk ve genç nüfusun büyüklüğü, işsizlik, küreselleşme, aile içi şiddet, çocuk yetiştirme gelenekleri, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, bilgi teknolojileri, emek sömürüsü, pornografi ve yasa dışılık, cinsel taciz, istismar, tecavüz, sağlığa erişimde yetersizlik, eğitimin engellenmesi, dini sömürü gibi olumsuz etkenler nedeniyle çocuk hakları ihlalleri oldukça büyük boyutlara ulaşmıştır” dedi.

Karakaş, Türkiye’nin Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne taraf olmasına rağmen çocuğun üstün yararının korunmasına ilişkin temel politikaları hayata geçirmediği tepkisinde bulundu.

Rapora göre 2022 yılında çocuklara yönelik yaşanan 724 hak ihlali yaşandı. Bunlar arasında sağlıktan kaynaklı 5 çocuk ölümü, ihmalden kaynaklı 4 çocuk yaralanması, 5 çocuğa cinsel saldırı ve tecavüz, 3 çocuğa din görevlileri tarafından cinsel saldırı, istismar sonucu bir çocuk ölümü de yer alıyor. Ayrıca ailede çocuğa şiddet, yargıda çocuğa yönelik şiddet ve cinsel saldırı faillerine beraat ya da “iyi hal” indirimleri, koruma altındaki çocuklara dini zorlamalar, çocuğun aile bireyleri tarafından öldürülmesi gibi çok sayıda vaka sıralandı.