TJK-E: 25 Kasım eylemlerine en güçlü şekilde katılalım!

TJK-E, "25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü vesilesi ile her yerde alanlarda, eylemde olacağız. Tüm eylem ve etkinliklere en güçlü şekilde katılmaya çağırıyoruz” dedi.

Avrupa Kürt Kadın Hareketi (TJK-E), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

TJK-E, “Avrupa Kürt Kadın Hareketi olarak 2023, 25 Kasım’ını "Jin, Jiyan, Azadî ile Kadın Devrimine Yürüyoruz!" hamlesi kapsamında büyük bir inanç, mücadele kararlılığı ve direnişle karşılıyoruz. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü vesilesi ile faşist Trujillo rejimine karşı özgür bir yaşamdaki ısrarın ifadesi olan Mirabel kardeşleri, yine Saraları, Hevrin Xelefleri, Evinleri ve bu yolda direnen, emek veren, bedel ödeyen tüm kadınları sevgi ve saygıyla anıyoruz. Onların özgür bir yaşama olan inancı ve aşkı kadınların özgürlük mücadelesi bugün tüm dünya kadınlarının isyanına dönüşmüştür” dedi

“Kapitalizmin temel ideolojik dayanaklarından biri olan cinsiyetçiliğin ifadesi olarak kadına yönelik eril şiddet son yıllarda gittikçe daha çok artış göstermektedir” denilen açıklamada şunlar belirtildi: “Bugün artık ulus-devletlerin ve egemen erkek aklın birlikteliği çok daha çarpıcı görülmekte, kadın direnişine karşı her türlü yol ve yöntemi kullanarak pervasızca saldırmaktadır. Eril iktidarlar başkaldıran ve örgütlü kadınlardan her zaman çok korkmuşlardır. Tarih boyunca kadınların onlar için öngörülen sınırları aşmaları hep kaygıyla karşılanmış, iktidarın tüm olanakları seferber edilerek bu kadınlara karşı tehdit ve şantajla korkutup sindirme, tüm bunlar sonuç vermiyorsa hapse atma veya katledilme yoluna başvurulmuştur. Ancak kadınlar yürüttükleri mücadeleyle kırım politikalarını giderek daha fazla deşifre etmekte ve buna karşı mücadeleyi yükseltmektedir. 21. yüzyılın kadın yüzyılı olacağı gerçeği bugün dünyanın dört bir yanında büyüyen kadın özgürlük mücadeleleri ile kendini daha fazla göstermektedir. Kadınlar şiddet, baskı, tecavüz ve katliamlara karşı büyük bir uyanış içindedir. Kadın düşmanı olan bu kirli sisteme karşı en büyük güç bugün kadının örgütlü gücüdür. Bu nedenledir ki gelişen kadın uyanışından büyük bir korku duyulmaktadır. Mirabel kardeşlerden Sakine Cansızlara, Rosalardan Evin Goyilere uzanan bu direniş özgür ve eşit bir yaşamın ayak sesleridir. Kadınlar tüm alanlarda sistem karşıtı mücadelelerde öncü güçtür.  21. yüzyıla kadın devriminin damgasını vuracağı yüzyılın ilk çeyreğinde kendini göstermiştir. Egemen sistem tarafından engellenmek istenen tam da budur.

ÖNDER APO'NUN EN BÜYÜK PROJ ESİ KADIN ÖZGÜRLÜK DEVRİMİ TÜM  EZBERLERİ BOZDU

Bu sistemde kölelik, iradesizlik, örgütsüzlük, mücadelesizlikten başka yaşam şansı kadınlara ve kadınlar şahsında topluma tanınmamıştır. Ancak dayatılan tüm bu karanlığa karşı Kurdistan’da da Önder Apo'nun tarihi çıkışı ve özgürlük yürüyüşü ile birlikte devrimci mücadele ve direniş özgür kadın, özgür yaşam ve insanlık hakikati temelinde yeniden  yaratılmıştır. Önder APO, toplumun kurtuluşunu kadın kurtuluşu olarak tanımlamış ve bu tanımlama gün geçtikçe daha derin bir kendini göstermektedir. Önder Apo'nun en büyük projesi olan kadın özgürlük devrimi tüm ezberleri bozmuş, toplumsal sorunlara ve toplumsal yeniden inşaya yeni bir bakış açısı kazandırmış, yeni mücadele yöntemleri ortaya koymuştur. 

Tüm bunlara karşı AKP-MHP faşist rejimi, Önder Apo’nun üzerindeki tecridi derinleştirmiş, soykırım politikalarıyla Kürt kadınlarını ve demokratik güçleri hedeflemiştir. Kadın düşmanı olanı faşist rejim her türlü yöntem ile en çok kadınlara saldırmaktadır. İmha ve savaş yöntemleriyle sonuç almak isteyen AKP-MHP faşist rejiminin bu soykırım saldırılarına başta özgürlük gerillaları olmak üzere kadınlar ve halkımız mücadeleyi yükselterek cevap vermiştir. Biz kadınlar “Önder Apo’ya özgürlük, Kürt Sorununa Siyasi Çözüm” hamlesi kapsamında eylemlerimizi büyüteceğiz. Faşist AKP-MHP rejiminin ve işbirlikçisi KDP’nin sonunun büyük bir kaybediş olacağının garantisi işte kadınların bu iradesinden ve gücünden gelmektedir. Her diktatörlük gibi bu diktatörlüğün sonunu da getirecek olan kadınlar olacaktır. Kadın mücadelesi “Jin Jiyan, Azadî” felsefesinden yola çıkarak bu yeni mücadele dönemine geçmiştir. “Yeni bir dünya mümkün” hakikati artık kadın mücadelesinde ifadesini bulmaktadır. Bu aynı zamanda kadın devrimini gerçekleştirmeyi de mümkün kılmaktadır. Kadınlar bu irade ve inançla mücadele etmektedirler. Kuşkusuz büyük bedeller ödüyoruz, özgürlük bilincimizi derinleştiriyor ve irademizi güçlendiriyoruz. En önemlisi de örgütlenmemizi büyütüyoruz. Kadınlara yönelik şiddetle mücadele gününü bu temelde anlamlandırıyoruz. 

KADINLAR DÜNYANIN HER YERİNDE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ BÜYÜTÜYOR

Egemen sistemin kadınlara dönük yürüttüğü saldırılar sistematik olarak aralıksız devam ederken, kadınlar dünyanın her yerinde “daha fazla özgürlük” talebi ile özgürlük mücadelesini büyütüyorlar. Kadınların büyük mücadeleleri ile bugün ataerkil-devletçi sistem köklerinden sallanmaktadır. 2023 yılı Avrupa'da kadınlara yönelik şiddetin, tecavüzün, cinsiyetçiliğin ve kırımın tırmandırıldığı bir yıl oldu. Göçmen kadınların karşılaştığı saldırılar ise çok daha vahim boyutlardadır. Büyük bedeller pahasına kadınların kazandığı haklar iktidarlar tarafından gasp edilmek istendi. Ancak kadınlar tüm bu saldırılara karşı kadınlar boyun eğmedi, mücadele etmekten vazgeçmedi. 

Ataerkil sistem kaynağını dinci, ırkçı ve cinsiyetçi politikalardan alan katliam ve şiddet saldırıları ile  kadınlara ve halklara soykırımı dayatmaktadır. Bu, özünde kadınlara karşı yürütülen bir savaştır. Kürdistan, Filistin, Ukrayna ve Karabağ başta olmak üzere son bir yılda dünyanın birçok yerinde toplum kitlesel katliamlara, sürgün ve göçe maruz bırakılmaktadır. Ataerkil sistemin çıkar amaçlı yürüttüğü bu katliam ve soykırım politikaları en çok kadın ve çocukları etkilemektedir. Kaynağını cinsiyetçilikten, dincilikten ve milliyetçilikten alan ulus-devletlerin bu kadın kırım ve soykırım saldırılarına karşı kadınların mücadeleyi cephesini büyütmesi her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. Kadınlara ve halklara dayatılan bu kirli savaşlara karşı kadınlar özgürlük ve demokrasi mücadelesini büyütecek, 3. yol temelinde demokratik ulus perspektifi ile gerçek çözümü geliştirecektir.  

Ev içinde görünmeyen emeğinin görünür kılınmasını talep eden, toplumsal eşitlik isteyen kadınlar, aynı zamanda hayatta kalabilmek için de mücadele ediyor. Çünkü en insani hak olan bu talepler, kadınlar için suç kabul edilmekte ve sokak ortasında, evinde, çocuklarının gözleri önünde erkekler tarafından katledilmekteler. Dolayısıyla yasaları, toplumsal cinsiyet kültürü, gelenekleri ile kadını toplumda ikinci cins olarak konumlandıran kapitalist sistem ve bu sistemin uygulayıcısı olan her devlet, katledilen her kadından, cinsel istismara maruz kalan her çocuktan sorumludur. Ancak  geçmişte olduğu gibi bugünde kapitalist sistemin tüm bu saldırılarına karşı biz kadınlar mücadele etmeye devam edeceğiz.

Avrupa Kürt Kadın Hareketi olarak bizler bu yıl 25 Kasım’ı “Jin, Jiyan, Azadi ile Kadın Devrimine Yürüyoruz" şiarıyla karşılıyoruz. Dünyanın her tarafında biz kadınlar eşitsizliğe, haksızlığa, adaletsizliğe, cinsiyetçiliğe, dinciliğe, milliyetçiliğe, ırkçılığa ve her türlü şiddete karşı mücadele ediyoruz. Ve sonuç alıncaya kadar da bu mücadelemiz devam edecek.  21. Yüzyılın kadın yüzyılı olacağı gerçeği her gün kendini daha güçlü göstermektedir. Kadın hareketi hiç olmadığı kadar evrenselleşip, toplumsal bir güce dönüşmüştür. Bizler Avrupa Kürt Kadın hareketi (TJK-E) olarak 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü vesilesi ile her yerde alanlarda, eylemde olacağız. Erkek-devlet şiddetine karşı yaşamı savunacağız. 

Bu vesile ile tüm kadınları 25 Kasım dolayısıyla yapılacak tüm eylem ve etkinliklere en güçlü şekilde katılmaya çağırıyoruz.”

EYLEM YERLERİ

25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü eylem yapılacak yerler şuhlar:

 

FRANSA

Paris Merkez

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 14.00

Yer: Nation

 

Marsilya

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 13.00

Yer: Canebiére

 

Rennes

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 15.00

Yer: Charles De Gaulle

 

Strasburg

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 14.00

Yer: Â Place Dauphine

 

Mulhouse

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 14.00

Yer: Place de la Bourse Mulhouse

 

İSVİÇRE

Zürich

25 Kasım Gece Yürüyüşü

Saat: 19.00

Yer: Kanzlei/Zürich

 

Basel

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 16.00

Yer: Claraplatz

 

Bern

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 18.00

Yer: Bern Parlamentosu önü

 

Biel

25 Kasım Yürüyüş

Saat:11.00

Yer: Biel Bahnhof

 

Cenevre

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 14.00-16.00

Yer: Fontaine de l'Escalade'de

 

Lozan

25 Kasım Eylem

Saat: 17.00

Yer: Place De La Palud

 

HOLLANDA

Rotterdam

25 Kasım Merkezi Yürüyüş

Saat: 13.00

Yer: Rotterdam Centeaal Station

 

BELÇİKA

Brüksel

25 Kasım Miting

Saat: 13.00

Yer: Gare Centrale

 

İSKANDİNAVYA

Stockholm

25 Kasım  Yürüyüş-Miting

Saat 15.00

Yer: Slussen/Stockholm

 

Oslo

25 Kasım Miting

Saat: 13.00

Yer:  Stortinget (parlamento önü) Oslo

 

Kopenhagen

25 Kasım İnfo Çadırı

Saat: 18.00

Yer: Rådhuspladsen/Kopenhagen

 

AVUSTURYA

Viyana

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 17.00

Yer: Ottokringde

 

ALMANYA

Berlin

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 15.00 

Yer: Oranienplatz

 

Köln

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 15:00

Yer: Wiener Platz/Köln-Mülheim

 

Wuppertal

24 Kasım  Yürüyüş

Saat:17.30

Yer: Schusterplatz/ Wuppertal

 

Düsseldorf

25 Kasım  Miting

Saat:15.00

Yer: Heinrich Heine Platz/ Düsseldorf

 

Dortmund

25 Kasım Miting

Saat: 13.00-16.00

Yer: Dortmund HBF

 

Duisburg

25 Kasım Miting

Saat: 16.00

Yer: Dellplatz/ Duisburg

 

Essen

25 Kasım Miting 

Saat:14.00

Yer: Limbacher Platz/Essen

 

Bielefeld

24 Kasım Miting

Saat: 18.00

Yer: Altes Rathaus/Bielefeld

 

Celle

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 17.00

Yer: Gertrud-Schröter-Platz

 

Hannover

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 16.00

Yer: Opernplatz

 

Kassel

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 17.00

Yer: Kassel am Stern

 

Saarbrücken

25 Kasım Miting

Saat 17:30

Yer: am Schlossplatz

 

Darmstadt

25 Kasım Miting

Saat: 16.30

Yer: Luisenplatz

 

Frankfurt

25 Kasım Merkezi Yürüyüş

Saat: 14.00

Yer: Frankfurt HBF

 

Limburg

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 14.00

Yer: HBF Limburg

 

Stuttgart

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 16:00

Yer: Marienplatz

 

Freiburg

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 14.00

Yer: Ni-una- menos- Platz/Augustinerplatz

 

Tübingen

25 Kasım Miting

Saat: 17.00

Yer: Auf der Neckarinsel

 

Hamburg

25 Kasım Yürüyüş

Saat:15.00

Yer: Hamburg/Altona

 

Bremen

25 Kasım Yürüyüş

Saat:14.00

Yer: Ziegenmarkt/ Bremen

 

Kiel

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 13.00

Yer: Schilderwald/Holstenstr.

 

Aurich

25 Kasım Miting

Saat:10.00

Yer : Vorm H. Museum

 

München

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 14.00

Yer: Georg- Freundorfer-Platz

 

Dresden

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 14.00 

Yer: Theaterplatz

 

Mannheim

25 Kasım Miting

Saat: 17.00

Yer: Mannheim-Wasserturm