Amed Sağlık Platformu demokrasi ve barıştan yana oy kullanmaya çağırdı

Amed Sağlık Platformu, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere ilişkin “tutum belgesini” açıkladı.

Amed Sağlık Platformu, “Seçim Tutum Belgesi”ni Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası (SES) Amed Şube binasında yapılan basın toplantısında açıkladı.

Açıklamanın yapıldığı masaya “Demokrasi olmadan sağlık olmaz” pankartı asıldı.

Tutum belgesini, Amed Tabip Odası Başkanı Elif Turan okudu.

Turan, “Bu seçim sadece belli bir süre için görev yapacak Parlamento’yu ve Cumhurbaşkanı’nı belirleme seçimi değil, giderek otoriterleşen iktidarın politikalarına ‘tamam mı’ ya da ‘devam mı’ seçimi olacak” dedi.

Turan, “Sağlıklı seçim doğrudan seçim süreciyle, bu sürecin sağlıklı işlemesiyle ilişkilidir. Otoriter bir ortamda, eşitsiz koşullarda, demokratik çoğulcu bir süreç yaşanmamakta, seçim süreci sağlıklı işlememektedir” diye ekledi.

Mevcut iktidarın özellikle sağlık alanında yarattığı yıkıma dikkat çeken Turan, pandemiden sonra gelen depremleri hatırlatarak, “Depremzedelere aylardır su ve güvenli-sağlıklı barınma imkânı bile sağlanamadı. Düşmanlaştıran, ayrıştıran, yoksullaştıran politikalar nedeniyle alım gücümüzü azaltan ağır bir ekonomik krizin ortasında, hepimizin gelecek kaygısı yaşadığı otoriter baskıcı bir ortamda seçime gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Seçimlerde oy kullanacak tüm yurttaşlara demokrasi ve barıştan yana oy kullanmaya çağıran Amed Sağlık Platformu, taleplerini şöyle sıraladı:

"* Sağlıklı bir seçim ortamı sağlamak açısından bütün yetkiler elinde olmasına rağmen tutum almayan anlayışları oylarımızla mahkûm edelim,

* Oyumuzu kışkırtılmış sağlık talebini yaratan, hastayı tüketici müşteri sayan politikalara son verecek, hastalara yeterli süre ayıracak düzenlemelerle, niteliği önceleyen çalışma koşulları sağlayacak sağlık politikalarına sahip partilerde, ittifaklardan yana kullanalım,

* Tercihimizi çalışanlarının değerini bilen, hakları için mücadele eden, örgütlenmenin önünü açan ve mesleklerimizi piyasaya düşmekten kurtarıp, onurumuzla yapacağımız koşulları sağlayacak anlayışlardan yana kullanalım,

* Oyumuzu kamusal bir sağlık hizmeti için sağlığa ayrılan bütün kaynakların kamu sağlık hizmetlerine ayırmayı vadedenlerden yana kullanalım,

* Tercihimizi herkes için eşit, ulaşılabilir, nitelikli, parasız ve anadilinde sağlık talep edenlerden yana kullanalım,

* 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde başta sağlık emekçileri olmak üzere oy kullanacak tüm yurttaşların sağlıkları ve gelecekleri için demokrasi olmadan sağlığın olmayacağı bilinciyle tercihlerini çoğulcu demokrasiden, değişimden yana kullanmaya çağırıyoruz.”