Bakanlık YSK’ye hukuksuzluğu dayatıyor

İçişleri Bakanlığı YSK’ye yaptığı iki başvuruda da seçime dair yetkisi bulunmadığı için geri çevrildi. Hukukçular, bakanlığın hukuka aykırı dayatmada bulunduğunu söyledi.

ÖHD’den Gürkan İstekli, İçişleri Bakanlığının seçim sonuçlarını kolluk kuvvetleri eşliğinde alması; Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) çerçevesinde toplamasının, hem Anayasa’ya hem de Seçim Kanunu’na aykırı olduğunu söyledi. 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İçişleri Bakanlığı’nın seçimlerde görevli polis ve jandarmadan alınacak sonuçların dosya halinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) sayfasına kaydedilmesi kararını ikinci defa yasakladı. YSK daha önce de yine benzer bir taleple gelen İçişleri Bakanlığının sandık bilgileri ile il, ilçe, mahalle, okul adı, sandık numarası ve seçmen sayılarına dair bilgi istediği başvuruyu “Seçim, seçim kurullarının işidir. GAMER’in seçim görevi bulunmuyor” diyerek geri çevirmişti. ANF’ye konuşan ÖHD’den avukat Gürkan İstekli, İçişleri Bakanlığının bu isteğinin neden hukuka aykırı olduğunu anlattı.

ANAYASA VE KANUNA AYKIRI

Avukat İstekli, şunları söyledi: “İçişleri Bakanlığının seçim sonuçlarını kolluk kuvvetleri eşliğinde alması ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) çerçevesinde toplaması, Anayasa ve Seçim Kanunu çerçevesinde mümkün değil. Bu talep hukuken geçerli bir talep değil. Zira Anayasa’nın 79. Maddesi seçimle ilgili bütün görev ve yetkileri Yüksek Seçim Kurulu’na veriyor. Yani YSK dışında herhangi bir kurumun böylesi bir girişimde bulunması yasak. Yine Seçimlerin Temel Hükümleri kanununda bu yetki detaylı bir şekilde belirlenmiştir ve tüm görev ve yetkiler YSK, sandık kurullarına verilmiştir. İçişleri Bakanlığının böylesi bir girişimde bulunması açıkça Anayasa ve hukukun ihlali anlamına geliyor. Nitekim YSK içişleri Bakanlığının bu talebini kesin bir şekilde ve olması gerektiği gibi reddetti.”

ASIL DARBE GİRİŞİMİ BUDUR

Avukat İstekli bu talebin adil bir seçime gölge düşüreceğini belirterek, şöyle devam etti: “İçişleri Bakanlığının seçim sonuçlarının GAMER’de toplanması, jandarma ve polisin toplamasını sağlama girişimi tam anlamıyla seçimlere yönelik bir darbe girişimdir. Böylesi bir durumda adil bir sonuç ortaya çıkmayacağı açıktır. Seçimlerin temel amacı, halk iradesinin yansımasını ve demokrasinin işleyişini sağlamaktır. Jandarma ve polis eşliğinde yapılacak olan bir seçim ne adildir ne de demokratik. Halk iradesini etkilemeye, manipüle etmeye yönelik bir çaba olarak okumak lazım. Bu bakımdan bu tür girişimler esasen de demokrasiye yönelik alerjinin, kurulmak istenen dikta rejimin göstergesidir.”

BİN 600 AVUKATIN İTİRAZ YETKİSİ VAR

ANF’ye konuşan ÖHD Eşbaşkanı Ekin Yeter de Türkiye ve Kuzey Kurdistan genelinde barolar ve dahil oldukları seçim güvenliği platformlarının, partilerin hukuk komisyonları ile de ortaklaşma halinde olacaklarını söyledi. Tüm bu çalışmada kendileri dışında da itiraz yetkisine sahip toplam bin 600 civarında avukat olduğunu dile getiren Ekin Yeter, şunları paylaştı: “Halkta seçim güvenliğiyle ilgili kaygıların oluştuğu bir süreçteyiz. Bu kaygıların sebebinin, geçmişteki seçim pratikleri olduğunu çok iyi biliyoruz. Geçmiş seçimlerde uygulanan usulsüzlüklerin yanı sıra mevcut siyasal iktidarın ve onun yanında yer alan partilerin, yetkili isimlerin kullandıkları söylemler ve sergiledikleri tutumlar ciddi bir kaygı yaratıyor. Bu kaygıları gidermek ve güvenliği de sağlamak için seçim güvenliği anlamında birçok çalışma yürüttük. Bu noktada şubelerimizin ve temsilciliklerimizin olduğu bütün kentlerde itiraza yetkili avukat çalışmalarıydı bunlar. Yine şube/temsilcilik mekanizmalarımızın olmadığı kentlerde de ulaşabildiğimiz bütün devrimci, demokrat, yurtsever avukatlarla bir itiraza yetkili avukat çalışmaları ördük. Bu itiraza yetkili olma belgesi bize direkt o gün sandık kurullarına ve ilçe seçim kurullarına karşı resmi bir muhatap olma avantajı sağlayacak. Yani ÖHD olarak bu itiraza yetkili avukatlık çalışması kapsamında hem seçimin güvenliğini denetlemek hem yaşanan usulsüzlüklere ve hukuksuzluklara karşı şikâyet ve itiraz mekanizmalarını gerçekleştirmek hem de sorunların hemen ivedilikle çözülmesini sağlamak istiyoruz.”