Amed: 1 Haziran Atılımı, gerillanın savaş kabiliyetini tekrar gösterdi

HPG komutanlarından Dilêr Amed, 1 Haziran Atılımı, gerillanın savaş kabiliyetini ve dört parçada işgalcilere karşı savunmaya hazır olduğunu tekrar göstermiş oldu" dedi.

HPG komutanlarından, 1 Haziran Atılımı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Amed, şöyle konuştu:


"1 Haziran devrimci halk savaşının, gerilla ve halk için özel bir yeri vardır. Özellikle 1999 yılında Önder Apo üzerinde uygulanan komployla birlikte Kürt halkını ortadan kaldırmayı hedeflediler. Uluslararası komplonun diğer bir amacı da Kürt halkının yaşam iradesine sahip çıkıp kölece bir yaşam sunmaktı. Önder Apo da buna karşılık yeni bir paradigma ortaya çıkarmıştır. Bu paradigmanın amacı da toplumun kendini iktidar zihniyetinden özgürleştirip toplumsal bir yaşama dönmesiydi. Toplumun özgürlüğünü kendine yedirmeyen faşist kesimler, her türlü kirli yönelimlere başvurdular. Ama Kürt halkı ve gerilla Önder Apo'ya karşı bağlı olduğunu şunu da hesaplamadılar. Önder Apo uluslararası komployu boşa çıkarmıştır. Önder Apo işgalci Türk devletine birçok kere şans vermiştir. Türk işgalci devleti bu şansı doğru kullanmayıp Kürt Özgürlük Hareketini ve Kürt halkını tasfiye etmeyi amaçladı. 1 Haziran Hamlesi bu tasfiye planına karşı profesyonel tarzda karşı koyuşun ifadesi olmaktadır."

'İLERİYE DÖNÜK GÜÇLÜ UMUTLAR YARATTI'

Dilêr Amed, "Önderliğimizin paradigma değişimi ideolojik ve felsefi yönde çığır açtığı gibi askeri yönden de yenilikleri beraberinde getirdi. 1 Haziran Hamlesi bu yeniliğin başlangıç halkasıdır" diyerek, şöyle devam etti:

"Tabii bu sürece öncülük etmiş, şu an şehadete erişmiş yoldaşlarımızın emeğini de belirtmek gerek. Başta Engin Sincer, Adil Bilikî, Serxwebûn Amed, Rûbar Mardîn, Sorxwîn, Nûcan, Delîla, Gulbahar, Ferhat Kurtay bu arkadaşlarımızdan bazıları. 1 Haziran Atılımı HPG'deki profesyonelliği, savaş kabiliyetini ve Önderliğe olan bağlılığı net bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu durum komplocu güçlerin amacına ulaşamayacaklarını ortaya koydu ve Kürt halkında hem gerillayı daha çok sahiplenme hem de ileriye dönük daha güçlü umutlar yarattı. Önderliğimizin yeni ortaya koyduğu fikir toplum tarafından benimsendi, askeri olarak da gerillaya olan inanç arttı. Komplocu güçlerin hesapları tutmadı ve halk, Önderliği ve gerillayı daha çok sahiplendi. 1 Haziran Atılımı ve sonrasında profesyonel tarzda gerçekleştirilen eylemler hem Kürt Özgürlük Gerillası'nın savaş kabiliyetini hem de gerillanın Kurdistan'ın her dört parçasını işgalcilere karşı savunmaya hazır olduğunu tekrar göstermiş oldu."

'1 HAZİRAN ATILIMI EŞSİZ DİRENİŞE GÖTÜRDÜ'

"Eğer bugün savaş mevzilerinde ve tünellerinde her türlü yasaklı kimyasal silahlara ve tekniğe karşı eşi benzeri görülmemiş profesyonel tarzda bir direniş veriliyorsa bu, 1 Haziran Atılımı'na dayanıyor" vurgusunda bulunan HPG komutanlarından Diler Amed, şunları da kaydetti: "Hareketimizin tarihinde birçok direniş örneğini görmek mümkündür. Başta Amed zindanında verilen büyük direniş olmak üzere 15 Ağustos 1984 Atılımı'ndan sonra direnerek şehadete ulaşmış ve bize zafer için kılavuzluk eden birçok olay ve yoldaş vardır. Fakat faşist T.C devletinin kullandığı yasaklı silahlara ve tekniğe karşı verilen mücadele ve direniş, bir yeniliği ifade etmektedir. Eskiden bizler dünyanın diğer ülkelerinde gerek Vietnam-Çin gerek Küba-Angola'da verilen gerilla mücadelelerine bakarak dersler çıkarırken, günümüzde ise ulaştığımız profesyonel düzey birçok ulusal kurtuluş hareketlerine örnek teşkil etmekte, özgürlük ve demokrasi yanlısı kesimlere umut olmaktadır. Gerillanın bu düzeye gelmesinde, savaş kabiliyetini güçlendirip profesyonelleşmesinde 1 Haziran Atılımı'nın tarihi önemini görmek gerekir. 15 Ağustos 1984 Hamlesi Kürt halkı için karanlığa, sömürgeciliğe, gericiliğe atılmış ilk kurşunu ifade ediyor; 1 Haziran 2004 Hamlesi de komploya, içimizdeki uzantılarına, işbirlikçi Kürt'e, halkımızın geleceğini karartmaya karşı duruşu, mücadeleyi ifade ediyor."