Van Barosu Başkanı: OHAL Van'da hiç bitmedi

Van Barosu Başkanı Zülküf Uçar, "Kentimizde 1180 gündür bütün hukuk sistemlerine aykırı olarak OHAL uygulanıyor" dedi.

AKP-MHP iktidarı tarafından 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL'in, Mayıs 2018’de sona erdiği açıklandı. Ancak OHAL uygulaması Van’da geçerliliğini koruyor. Kayyum gaspları, işten çıkarmalar, sokak başı polis panzerleri, neredeyse hemen yer yerde yapılan GBT kontrollerinin yanı sıra 21 Kasım 2019’dan bu yana 'eylem ve etkinlik yasağı' ile darbe uygulamaları sürüyor.
Van’daki siyasi parti ve STK'lerin tepkilerine rağmen hükümet, Van Valiliği 'yasak'tan vazgeçmiyor.

'HİÇBİR HUKUKTA YERİ YOK'

Konuya ilişkin ANF’ye konuşan Van Barosu Başkanı Zülküf Uçar, şunları söyledi:
“Kentte, 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana 1180 gündür devam eden, 15 günde bir yenilenen Anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olan gösteri, yürüyüş ve basın açıklamaları yasağı yine Van Valiliği tarafından bir kez daha uzatılmış durumda. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ulusal ve uluslararası mevzuatla güvence altına alınmış olmasına rağmen Valilikçe alınan her türlü etkinliğin yasaklanması kararlarıyla yine kişi hak ve hürriyetleri ile en temel hak olan ifade özgürlüğü ihlal edilmeye devam edilmektedir. Anayasanın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin açık hükümlerine rağmen bu uygulamaya keyfi olarak süreklilik kazandırılmıştır.
Gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin süreklilik kazanan içtihatlarında gerekse de Anayasa Mahkemesi tarafından son zamanlarda verilmiş olan kararlarda bu sınırlamanın keyfi, ölçüsüz, sürekli ve kişi hak ve hürriyetlerini ihlal edercesine uygulanmaması gerektiği belirtilmiştir. Buna rağmen Van’da sürekli hale getirilerek 1180 gündür uygulanan ve rutin hale getirilen kanun dışı uygulamaya maalesef devam edilmektedir. Bu durum şu an itibarıyla seçme ve seçilme hakkının ihlali ile birlikte Van’ın en önemli sorunlarından biridir. Biz Van Barosu olarak bu sorunu her platforma dile getiriyoruz. Şubat ayı başında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kent Araştırmaları ve Uygulama Merkezi’nin daveti üzerine katılmış olduğumuz Kent Danışma Kurulu toplantısında da bu durumun yarattığı hukuksuzluğu ve hukuksuzluğun kente verdiği zararı dile getirdik, bu sorun kentimizin gündeminden çıkartılıncaya dek her platformda yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz. Vatandaşın en temel hak ve hürriyetlerinin keyfi bir şekilde yasaklanmasından artık vazgeçilmelidir."

'YASAĞA' KARŞI İLK DURUŞMA 27 ŞUBAT’TA

Van Barosu Başkanı Zülküf Uçar, 'yasağa' karşı açtıkları davaya dikkat çekerek, şöyle dedi:
"Van Barosu Yönetim Kurulu olarak göreve geldikten sonra aldığımız kararla Valiliğin her 15 günde bir aldığı kararın iptali için davalar açtık. Açmış olduğumuz bu davaların ikisinin duruşmaları 27 Şubat 2020 tarihinde Van’da görülecek. Bu kapsamda kentimizin en önemli sorunlarından biri olan bu hukuksuzluğun Mahkeme kararıyla ortadan kaldırılması için tüm Van halkını yapılacak olan bu duruşmalara davet ediyoruz."