Bağdat’ta yeni ‘Şengal’ kararları

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Bakanlar Kurulu’nun 19’uncu toplantısına liderlik etti ve Irak'a dair bir dizi karar aldı. Toplantıda öne çıkan konulardan biri, Şengal'in yeniden inşasıydı.

Şengal'in yeniden yapılanması da dahil olmak üzere birçok konu, dün Başbakan Muhammed Şiya Sudani başkanlığında gerçekleşen Bakanlar Kurulu’nun 19’uncu toplantısında ele alındı ve çeşitli kararlar alındı.

Bakanlar Kurulu, Kerkük Yatırım Rafineri Projesi'ne ilişkin 2024 Sayılı Komite Kararı’nın tavsiyelerini onayladı ve Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği Hukuk Bürosu’nun tavsiyelerinin uygulanmasına karar verdi.

Özellikle Şengal bölgesindeki durumun izlenmesi ve kurtarılan bölgelerin yeniden inşası çerçevesinde, Bakanlar Kurulu, 2024 yılı 24043 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 6 numaralı maddesinin değiştirilmesini onayladı. Bu değişiklikler arasında, iki arsanın İmar, İskan, Belediyeler ve Bayındırlık Bakanlığı’ndan tahsisinin iptal edilerek mülkiyetinin Şengal Belediyesi’ne iadesi yer alıyor.

Ayrıca, Göç ve Göçmenler Bakanlığı’na Şengal'deki yerinden edilmiş ailelerin, özellikle de kamplarda yaşayan ailelerin sayısına ilişkin detaylı bilgi ve istatistik sağlanması kararlaştırıldı. Bu bilgi ve istatistikler, konut topluluklarının tasarımı ve inşası ile onlara sunulacak uygun konut birimlerinin belirlenmesinde kullanılacak.