KCK’den Newroz mesajı: Faşist iktidarı yıkmanın zamanı geldi!

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı Newroz bayramını kutlayarak, AKP-MHP faşist iktidarının yıkımın eşiğine geldiğini belirtti ve “Bu faşist iktidarı artık bütünüyle yıkmanın zamanı gelmiştir” dedi.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı yaptığı yazılı açıklamada, 2023 Newrozu’nu kutlayarak, “Başta Kurdistan halkı olmak üzere halklarımız Newroz’da on binler ve milyonlar halinde meydanlara inerek depremde yitirilen binlerce insanın katili olan AKP-MHP’den hesap sormalıdır” çağrısında bulundu.

KCK’nin mesajı şöyle:

 “Direnişin ve yeniden var olmanın sembolü olan yeni bir Newroz sürecine girmiş bulunuyoruz. Öncelikle Newroz pîroz be diyor, tüm halklarımızın Newroz’unu direniş ve mücadele ruhuyla kutluyoruz. Bize mücadele etmenin ve direnerek yeniden var olmanın yolunu açan, bizlere bunun bilinç ve iradesini veren Önder Apo’nun 2023 Newrozu’nu kutluyoruz. Tarihten günümüze kadar zulme karşı sürekli direnerek Newroz geleneğini sürdüren ve Newroz’la özdeşleşen Kurdistan halkının Newroz bayramını kutluyoruz. Newroz halkların olduğu kadar tüm ezilen toplumsal kesimlerin, kadınların, gençlerin, emekçilerin bayramıdır, onların özgülük duygularını ifade etmektedir. Bu yönüyle kadınların, gençlerin, emekçilerin ve direnen tüm toplumsal kesimlerin Newroz’unu kutluyoruz.

ZAFER SÖZÜMÜZÜ YİNELİYORUZ

Newroz mazlumların zalimlere karşı özgürlük uğruna bedel ödeyerek yarattığı bir direniş tutumudur. Newroz’un bu tarihsel özelliği, içerisinde bulunduğumuz çağda da geçerli olmuş ve yeniden var olmak ve özgürlüğe ulaşmak için büyük bedeller ödenerek, Newroz gerçek anlamıyla yeniden buluşturulmuş ve Newroz’la yeniden var olunmuştur. Hiç kuşkusuz Newroz’u anlamıyla yeniden buluşturanlar çağımızın Kawaları olmuştur. Çağımızın Kawaları haline gelerek Newroz geleneğini yeniden canlandıran ve Newroz’la Kürdistan halkını yeniden dirilten büyük Newroz Şehidimiz Çağdaş Kawa – Mazlum Doğan ve onun çizgisinde yürüyerek Newroz şehitleri olan Zekiye, Rahşan, Ronahi, Bêrîvanlar şahsında tüm devrim ve demokrasi şehitlerini büyük bir saygı, sevgi ve minnetle anıyor, mücadeleleri önünde saygıyla eğiliyor, şehitlerimize verdiğimiz başarı ve zafer sözümüzü yineliyoruz. Hiç kuşku yok ki zafer, mücadelenin şehitler çizgisinde büyütülmesiyle mümkündür. Hareketimiz bugüne kadar bu yolda yürüdü ve büyük gelişmeler yarattı. Bundan sonra da hareketimiz zafere ulaşana ve şehitlerin anısını gerçekleştirene kadar hiç durmadan şehitlerin yolunda yürümeye devam edecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

KENDİNİ YENİDEN YARATMAK

Newroz, halkların direniş tarihinin ve geleneğinin mitoloji, destan ve türkülere yansıyan gerçeğini ifade etmiş, bayram olarak kutlanarak günümüze kadar gelmiştir. Çok iyi biliyoruz ki tıpkı bugün olduğu gibi tarihte de zalim Dehaklar var olmuş ve Dehakların zulmü altında ezilen halklar, Demirci Kawalar öncülüğünde başkaldırmış ve zulmün kalelerini yıkarak halkları yeniden var etmiş ve özgür kılmıştır. Newroz zulme son verdiğinden ve yaşama yeniden ruh ve anlam kattığından yeni gün olarak anlam yüklenmiştir. Bu yönüyle Newroz’un anlamı kendi isminde saklıdır. Bu da özgürlük temelinde kendini yeniden yaratmak, bahar ve bayramdır. Newroz geleneği bin yıllardır Kurdistan ve Ortadoğu’da zalim Dehaklar peydahlanmış ve halklara zulüm edilmeye başlanmışsa, bu zalimlere ve onların zulmüne karşı Demirci Kawalar da çıkmış, zulme karşı isyan başlatmıştır. İsyan ateşleri dalga dalga büyüyerek yayılmış ve zalimler yenilgiye uğratılmıştır. Bugün aynı kadim coğrafya olan Kurdistan ve Ortadoğu’da günümüz Dehaklarına karşı çağdaş Kawalar öncülüğünde süren büyük direniş ve mücadele bu tarihsel gerçeği ispatlamaktadır.

2023 NEWROZU

2023 Newrozu, Önder Apo’nun Newroz sürecinde başlattığı büyük özgürlük yürüyüşünün 50. yıl dönümü olmaktadır. Bu özelliğinden dolayı 2023 Newrozu bizim için ayrı bir anlam taşımaktadır. Önder Apo, bundan elli yıl önce Ankara-Çubuk barajında bir grup arkadaşla birlikte bir toplantı gerçekleştirerek Kurdistan devrimine giden yolun ilk örgütlü adımını atmıştır. Günümüze kadar süren büyük özgürlük yürüyüşü, Önder Apo’nun elli yıl önce Newroz sürecinde attığı bu adımın devamı olmuştur. Önder Apo böyle bir toplantının Newroz gününde olmasının önemini sürekli vurgulamış ve anlamamızı istemiştir. Önder Apo daha baştan beri ülkesi parçalanan soykırımcı sömürgeciliğin pençeleri altında ezilen Kürt halkının ancak Newroz ruhuyla yeniden dirilebileceği düşüncesiyle hareket etmiş ve Kurdistan Özgürlük Devrimini direniş esası üzerine inşa etmiştir. Zaten Kurdistan halkı tarih boyunca Newroz geleneğine göre yaşayarak, zalimlere ve zulme karşı direnerek var olabilmiştir. Önder Apo günümüzdeki soykırımcı sömürgeci düzenin, tarihsel Dehakların zulmünü katbekat aşan inkar ve imha politikalarına karşı Kürt halkının ancak Newroz’la, Newroz’un direniş geleneğini esas almasıyla yok olmaktan kurtulabileceğini anlamış ve buna göre hareket etmiştir. Kurdistan Özgürlük Devrimi, Önder Apo’nun belirlediği bu esaslara göre şekillenmiştir. Kürt Özgürlük Hareketinin yenilmemesi, tüm saldırılara karşı ayakta kalması, bittiği, tükendiği sanılan Kürt halkını yeniden ayağa kaldırması ve özgürlüğü için mücadele eder duruma getirmesi ve diriliş devrimini gerçekleştirmesi, bu özelliğinin sonucudur. Kurdistan halkı da Önder Apo’nun belirlediği özgürlük ve direniş ilkelerine göre özünü yeniden oluşturmuştur. Bu yönüyle de esasında Kürt halkını tarihsel özüne ve öz kimliğine yeniden kavuşturmuştur. Çünkü soykırımcı sömürgeci düzen Kürt halkını tarihsel ve toplumsal kimliğinden uzaklaştırmış, özüne yabancılaştırmıştır. Önder Apo, PKK’yi yaratarak ve PKK’yi halkla buluşturarak Kürt halkını gerçek özü ve kimliğiyle, yani Newroz’la yeniden buluşturmuştur. Bu nedenle Önder Apo, Kürt halkını Newroz halkı olarak tanımlanmıştır.

ZULÜM KALELERİ BİRER BİRER YIKILDI

Hiç şüphesiz insanlık tarihinin en büyük zulüm kalelerinden biri Diyarbakır Zindanı’dır. Günümüzün zalim Dehakları Önder Apo’nun çaktığı özgürlük kıvılcımlarını söndürmek ve Kurdistan halkını sonsuza kadar karanlığa büründürmek için insanlık tarihinin en büyük zulüm kalelerinden biri olan Diyarbakır Zindanı’nı inşa etmiştir. Kurdistan devrimcileri, bu zulüm kalesinde boğdurularak onlar şahsında Kurdistan halkı tümüyle nefessiz bırakılmak istenmiştir. Mazlum Doğan Yoldaş üç kibrit çöpünü tutuşturarak Newroz ateşini yakmış ve kendisini Newroz’laştırarak Kurdistan halkı üzerine örtünmek istenen karanlığı yırtmış ve özgürlüğün yolunu aydınlatarak gerçek bir Çağdaş Kawa olmuştur. Büyük Newroz Şehidimiz Mazlum Doğan’ın aydınlattığı yolda yürüyen Zekiye, Rahşan, Ronahi ve Bêrîvanlar bedenlerini Newroz ateşiyle tutuşturarak tüm Kurdistan’ı ve dünyayı aydınlatmışlardır. Kürdistan halkı Newroz şehitlerinin bedenleriyle tutuşturdukları aydınlık yolda ilerleyerek bütün zulüm kalelerini birer birer yıkmış ve kendisini yeniden yaratmıştır.

KURDISTAN HALKI İÇİN NEWROZ BİR İSYAN VE DİRENİŞTİR

Kurdistan halkı binler halinde meydanlara inerek Newrozları bir serhildana dönüştürerek yeniden Newroz halkı olmayı başarmıştır. Tıpkı tarihte Demirci Kawa’nın yaktığı ateşin tüm Kürdistan dağlarına ve ovalarına yayılması gibi büyük Newroz Şehidi Mazlum Doğan’ın yaktığı ve Zekiye, Rahşan, Bêrîvan ve Ronahilerin bedenleriyle büyüttüğü Newroz ateşi Cizre’de, Nusaybin’de ve oradan tüm Kürdistan’a yayılmış ve büyük bir halk isyanına dönüşmüştür. Newroz, Kürdistan halkı için bir isyan, direniş ve serhildan olmuştur. Bu anlamda Newroz, zalimlerin ölümü, mazlumların doğuşudur.

Newroz sadece Kurdistan halkı için değil, tüm Mezopotamya, Kafkasya, Ortadoğu ve Dünya halkları için de bir direniş, yeniden var oluş ve özgürlük günü olarak karşılanmış ve tüm halklarca bayram olarak kutlanmıştır. Zaten Newroz zalim Dehaklara karşı halkların birlikte direnerek geliştirdiği ve yarattığı bir gelenektir. Bugün de tüm halklar el ele vererek kardeşlik ve dayanışma duygularıyla meydanlara inmeli ve Newroz’u kendi renkleri, dilleri, kimlikleri ve duygularıyla kutlamalı, Newroz ateşini tutuşturarak zalimlere karşı dayanışma tutumunu ortaya koymalıdır.

İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR İŞLENİYOR

Bugün faşist AKP-MHP iktidarı Kürt soykırımını gerçekleştirerek Çağdaş Kawa Mazlum Doğan’ın ve onun ardıllarının tutuşturduğu ve Kurdistan halkını yeniden var eden özgürlük ateşini söndürmeyi amaçlamaktadır. Bu yönüyle günümüzün zulüm kalesi; Kürt halkını yok etmek isteyen soykırımcı sömürgeci Türk Devleti, günümüzün zalimleri de bu zulüm düzenini kuran ve yöneten AKP-MHP’dir. Faşist AKP-MHP iktidarı, Önder Apo’yu İmralı mutlak tecrit ve işkence sisteminde tutarak, karşısına çıkarak savaşmaktan korktuğu ve yenemediği Kürdistan Özgürlük Gerillasına karşı insanlık suçu işleyerek kimyasal silahlar kullanarak, insanlık dışı karakterini tüm dünyaya göstermektedir. Soykırımcı sömürgeci TC faşizmi; Başûrê Kurdistan’ı işgal ederek, Rojava Devrimini ortadan kaldırarak, Şengal ve Mexmur Kampına saldırarak, Kürtleri bulundukları her yerde katlederek, Kürdistan coğrafyasını her gün bombalayıp doğasını tahrip ederek Kürt soykırımını gerçekleştirmek istemektedir. Hiç şüphe yok ki böyle bir zulüm düzeninin başında olan Tayyip Erdoğan, günümüzün zalim Dehakı’dır. AKP-MHP faşizminin bu zulüm düzenine ve zalim Dehakına karşı Kürdistan halkı, bugüne kadar olduğu gibi bu Newroz’da da milyonlarla ve serhildan ruhuyla meydanlara inerek tarihte yaptığı gibi günümüzün zalim Dehaklarına karşı tepkisini güçlü bir şekilde ortaya koymalıdır. Dört parça Kürdistan ve yurtdışında halklarımız, bulundukları her yerde meydanlara inerek Newroz’u kutlamalı, günümüzün zalim Dehaklarına karşı Çağdaş Kawa Mazlum Doğan’ın direniş ve özgürlük meşalesini tutuşturmalıdır. Kürdistan halkı 50. Önderlik Newrozu olan 2023 Newrozu’nda Önder Apo’nun fiziki özgürlüğünü güçlü bir şekilde haykırmalı, AKP-MHP faşizminin işgal, soykırım ve katliamlarına karşı çok güçlü bir tutum sergilemelidir. Newroz zulme karşı tepkinin en güçlü bir şekilde ortaya konulduğu gündür. Kürdistan halkı 2023 Newrozu’nda her yerde AKP- MHP zulmüne karşı bu düzeyde bir tepkiyi ortaya koymalıdır.

FAŞİST İKTİDARI YIKMANIN ZAMANI GELDİ

Her vesileyle dile getirdiğimiz gibi faşist AKP-MHP iktidarı, Kürt düşmanı bir zihniyete sahiptir. Bu Kürt düşmanı faşist ve soykırımcı zihniyete karşı bugüne kadar halk ve Hareket olarak yürüttüğümüz mücadeleyle onu yıkımın eşiğine getirdik. Bu faşist iktidarı artık bütünüyle yıkmanın zamanı gelmiştir.

Newroz’da milyonlar Zulme ve zalimlere karşı direniş meşalesini tutuşturarak faşist AKP-MHP iktidarını yerle bir etmelidir. Yaşanan depremle birlikte AKP-MHP’nin ve onun kurduğu düzenin tümüyle katliam, talan, yıkım düzeni olduğu tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Depremin katliamlarla sonuçlanmasının nedeni, faşist AKP-MHP iktidarıdır. AKP-MHP faşizminin Türkiye toplumunun bütün değerlerini çalıp çırptığı, Kürt halkına karşı yürüttüğü savaşa ve bu savaşı yürüten çete ve baronlara yedirdiği; toplumun yaşamı ve geleceği için hiçbir şey yapmadığı açıkça ortaya çıkmıştır.

AKP-MHP’DEN HESAP SORULMALI

Başta Kürdistan halkı olmak üzere halklarımız Newroz’da on binler ve milyonlar halinde meydanlara inerek depremde yitirilen binlerce insanın katili olan AKP-MHP’den hesap sormalıdır.

BU YAS ÖFKEYE DÖNÜŞMELİ

Deprem nedeniyle bu yıl büyük bir yas olsa da Newroz’da bu yas öfkeye dönüşmelidir. Halkımız milyonlar halinde meydanlara inerek Newroz ateşini yakmalı ve günümüz Dehakları olan AKP-MHP’ye karşı tepkisini, öfkesini ve tutumunu ortaya koymalıdır. Halklarımız her yerde Newroz’u dili, kimliği, kültürü, ulusal renkleri ve kıyafetleriyle kutlamalıdır. Görkemli karşılanan ve ateşi tutuşturulan Newroz’la karanlıklar aydınlanacak, halklar özgürlüklerine kavuşacak, zulmün kaleleri yıkılacak, zalimler yok olacaktır. Bu inançla bir kez daha Kürdistan halkının, Ortadoğu ve dünya halklarının, kadınların, gençlerin ve direnen herkesin 50. Önderlik Newroz’unu kutluyoruz."