HPG 2 şehidin kimliklerini açıkladı

Şehit düşen 2 gerillanın kimliklerini açıklayan HPG, “Düşmana karşı fedai çizgisinde bir direnişin örülmesine öncülük yapan Dilgeş ve Mazlum yoldaşlarımız bizlere büyük bir mücadele mirası bırakmıştır" dedi.

HPG Basın İrtibat açıklaması şöyle:

“Bazên Zagrosê Devrimci Hamlesi’nin öncü komutanlarında olan Dilgeş Başkale ile değerli enternasyonalist Mazlum yoldaşımız 30 Mayıs 2021 günü işgalci Türk devletinin gerçekleştirdiği saldırılarda şehadete ulaştı. Uzun yıllar bulundukları Zap alanında savaşçılıktan komutanlığa kadar her düzeyde görev alan, Bazên Zagrosê Devrimci Hamlesi’nin geliştirilmesinde ve düşmana karşı fedai çizgisinde bir direnişin örülmesine öncülük yapan Dilgeş ve Mazlum yoldaşlarımız bizlere büyük bir mücadele mirası bırakmıştır. Bizler de yoldaşları olarak değerli komutanlarımız Dilgeş ve Mazlum yoldaşlarımızın izinden yürüyüp onlara layık olmanın çabası, azminde olacak ve mücadelelerini zaferle taçlandırmak için sonuna kadar savaşacağımızın sözünü veriyoruz.

Şehadete ulaşan yoldaşlarımızın kimlik bilgileri şöyledir:

Kod Adı: Dilgeş Başkale
Adı Soyadı: Taner Kaya
Doğum Yeri: Wan
Anne – Baba Adı: Ayşe – Abdullah
Şehadet Tarihi ve Yeri: 30 Mayıs 2021 / Medya Savunma Alanları

 

Kod Adı: Mazlum Berxwedan
Adı Soyadı: Hasan Salîm Selmo
Doğum Yeri: Qamişlo
Anne – Baba Adı: Medîne – Salim
Şehadet Tarihi ve Yeri: 30 Mayıs 2021 / Medya Savunma Alanları

 

DILGEŞ BAŞKALE

Dilgeş yoldaşımız Wan’ın Elbak ilçesinde yurtsever bir aile ve çevrede büyümüştür. Özgürlük mücadelemizin ortaya çıktığı ve halklaştığı ilk dönemlerden itibaren faşizme karşı onurlu bir duruşun sahibi olan, yüzlerce yiğit evladını mücadele saflarına tereddütsüz gönderen Elbak halkımız bu direnişçi karakterinden hiçbir zaman taviz vermemiştir. Her dönem düşman saldırılarına karşı direnişini büyüterek ve mücadele saflarına katılarak cevap veren Elbak halkımız güçlü bir yurtseverlik geleneğine sahip olmuş ve özgürlükteki ısrarlarıyla Kurdistan’ın direniş merkezlerinden olmuştur. Dilgeş yoldaşımız da PKK’nin yarattığı bu yurtseverlik kültürü içinde büyümüş ve PKK’yi erken yaşlarda tanıma şansı bulmuştur. Çocukluk yıllarında tanık olduğu inkar ve imha politikalarına karşı, içerisinden geldiği halkın direnişi ve boyun eğmeyişi Dilgeş yoldaşımıza, faşizm ve soykırıma karşı direniş ve mücadele dışında herhangi bir yolun varlığını inkar etme olacağını açık bir şekilde göstermiştir. Bu nedenle Dilgeş yoldaşımız daha erken yaşlarda direnişçi bir kişilik özelliği kazanmış ve yine o yaşlarda düşman ile mücadele etme gerekliliğinin farkına varmıştır. Dilgeş yoldaşımız genç yaşlarına geldiğinde faşist, soykırımcı Türk devletinin başta gençler olmak üzere Kürt halkı üzerinde uygulamak istediği bilinçsizleştirme ve kökünden koparma politikalarına daha yakından tanıklık etmiş ve büyük öfke duymuştur. Bu nedenle düşmana karşı mücadelesini daha fazla somutlaştırması gerektiğine inanmış ve bunun faşizme karşı etkin bir savaş yürüten PKK’yle olacağının farkına varmış ve gerilla saflarına katılım kararı vermiştir.

2013 yılında gerilla saflarına katılan Dilgeş yoldaşımız yeni savaşçı eğitimlerini Zap’ta görmüştür. Mücadeleci bir kişiliğe sahip olan Dilgeş yoldaşımız Zap’ın sarp arazisine zorlanmadan adapte olmuştur. Dilgeş yoldaşımızın katıldığı ilk günlerde pratikteki çalışkanlığı ve erkenden yoldaşlarına adapte olması yoldaşlarının dikkatini çekmiştir. Yeni savaşçı eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra ilk pratiğine Zap’ta başlamıştır. Daha yeni olmasına rağmen çabuk gelişmesi, araziyi tanıması ve yetkinliğiyle yoldaşlarına güven vermiştir. Aldığı her göreve ciddi yaklaşan ve yaşamın her alanında başarı dışında herhangi bir kıstası kabul etmeyen Dilgeş yoldaşımız bu yaklaşımını şehit olduğu an’a kadar sürdürmüştür. 2013 – 2016 yılları arasında Zap alanında tim ve takım komutanlıkları görevlerini başarıyla yürüten Dilgeş yoldaşımız 2016 yılında bölük komutanlığı ve 2017 – 2019 yılları arasında birlik komutanlığı görevi yapmıştır. Bu süreçte tüm yoldaşlarının hem komutanı ve hem de yoldaşı olmuş, mütevazılığı ve savaşçılığıyla tüm yoldaşları tarafından sevilip sayılmıştır. Yine bu süreçte kolundan ve gözünden parçalar almasına rağmen erkenden yaralarını sarıp görevinin başına dönmüştür. Birlikte mücadele ettiği tüm yoldaşlarının ideolojik, askeri ve yaşamsal eğitimleriyle ilgilenmiştir. Edindiği tüm tecrübeleri yoldaşlarıyla paylaşmayı esas almış, genç yoldaşlarına iyi bir savaşçı ve komutan olma yolunda öncülük etmiştir. Bu süreçte işgalci Türk devletinin geliştirdiği saldırılara etkili eylemlerle cevap vermiştir. Düşmana ağır darbeler vurulan birçok eylemin planlamasında yer almış ve pratikleştirmiştir. 2019 yılına kadar yürüttüğü başarılı pratiklerinin ardından askeri yönden kazandığı yetkinliği ideolojik açıdan güçlendirmek, yürüttüğü pratiğin muhasebesini yapmak ve gerekli dersleri çıkarmak için Mahsum Korkmaz Akademisi’nde eğitim görmüştür. Eğitim sürecinde edindiği tecrübeleri yoldaşlarıyla da paylaşmış ve her bir yoldaşının da bu tecrübelerden faydalanmasını sağlamıştır. Mütevazılığı ve kendini yaşamdan sorumlu gören yaklaşımlarıyla tüm yoldaşlarını etkilemeyi başaran Dilgeş yoldaşımız, Önderlik ideolojisini daha iyi anlamak ve uygulamak için eğitime güçlü odaklanmıştır. Eğitim sürecinde yaşadığı yoğunlaşmalarla kendinde Demokratik Modernite Gerillacılığı’nın özelliklerini geliştiren Dilgeş yoldaşımız, komuta tarzında ve gerilla taktiklerinde kendisini yenilemiş ve genç komutanlarımızdan biri olarak pratiğe çıkmıştır.

2020 yılında tekrar Zap alanına bölge komutanlığı düzeyinde geçen Dilgeş yoldaşımız daha önce tanıdığı bu alanda yeni dönemin tarz ve taktiklerini pratiğe yansıtmanın mücadelesi içerisinde olmuştur. Eğitim sürecinde geliştirdiği yoğunlaşmalarla yoldaşlarına askeri yönden olduğu kadar ideolojik yönden de öncülük ve komutanlık yapmıştır. Önceki pratiklerinden çıkardığı derslerle daha sonuç alıcı pratik yürütmenin çabası içerisinde olmuştur. Dilgeş yoldaşımız yaşamın her anında düşmana vurulacak en ağır darbelerin yoğunlaşması içerisinde olmuştur. Yüksek cesareti ve saldırı ruhuyla kendini savaş pratiği içerisinde kanıtlamıştır. PKK’de erken gelişme kaydeden ve komutanlaşan seçkin yoldaşlarımızdan biri olmayı başaran Dilgeş yoldaşımız, pratik zekası ile gerilla taktiklerini akılcı bir şekilde pratikleştirmiştir. Bizler de mücadele arkadaşları olarak Dilgeş yoldaşımız şahsında tüm şehitlerimizin intikamını alacağımızın sözünü bir kez daha veriyoruz.

MAZLUM BERXWEDAN

Aslen toprağına bağlılığı ile bilinen Arap halkımızın yiğit bir evladı olan Mazlum yoldaşımız Rojavayê Kurdistan’ın serhildan kenti Qamişlo’da dünyaya gelmiştir. Partimiz PKK’nin enternasyonalist çizgisinden ve Önder Apo’nun demokratik ulus anlayışının Rojavayê Kurdistan’da pratikleşmesinden etkilenen Mazlum yoldaşımız, DAİŞ ve türevlerine karşı verilen mücadeleye ve gösterilen kahramanlıklara yakından tanıklık etmiştir. Halkların birlikte özgür bir şekilde yaşayabilmesi için verilen bedellere en yakından tanıklık eden Mazlum yoldaşımız, kendisinin de verilen bu mücadelede olması gerektiğine karar vermiştir. Önder Apo’nun demokratik ulus anlayışının Ortadoğu’nu tüm halkların özgürleşmesi için gerekli olduğunun farkına varan Mazlum yoldaşımız, Önderlik ideolojisini benimseyerek katılmaya karar vermiştir. Savaşın en yoğun olduğu bir süreçte büyük bir cesaretle DAİŞ çetelerine karşı savaşmıştır. DAİŞ ve türevlerine karşı özgürlük güçlerinin mutlak bir zafer kazanmasında büyük bir emek sahibi olan Mazlum yoldaşımız özgürlüğün tadını almış ve mücadelesini daha da büyütme kararı vermiştir. Bu esas üzerine yüzünü Kurdistan’ın özgür dağlarına dönmüştür.

Mazlum yoldaşımız mücadeleci kişiliği ve güler yüzlülüğüyle yoldaşlarının ilgisini çekmeyi daha ilk günlerden başarmıştır. İlk zamanlarda dağ yaşamına adapte olmakta zorlansa da mücadeleci kişiliği ve yoldaşlarının da yardımıyla kısa sürede aşmayı bilmiştir. Çetelere karşı yoğun savaşta kazandığı askeri tecrübeleri yoldaşlarına aktarmaktan geri durmayan Mazlum yoldaşımız kendini de ideolojik yönden geliştirmiş ve tecrübelerini Önderlik felsefesiyle birleştirerek yetkin bir özgürlük gerillası olmanın mücadelesi içerisinde olmuştur.

Mazlum yoldaşımız savaşın yoğun yaşandığı alanlardan biri olan Zap alanına geçmek için ısrar etmiştir. Zap’ın sarp arazisinde bilenen yoldaşlığı yakından hisseden Mazlum yoldaşımız, PKK içindeki bu yoldaşlık ilişkilerinden bir kez daha etkilenmiş ve bütün gücüyle pratik çalışmalara katılmıştır. Pratik çalışmalardaki isteği ve arzusu ile bulunduğu alanlarda iz bırakan ve aranan yoldaşlarımızdan olmayı başarmıştır. Yaşamda fedakar olduğu kadar savaşta da cesaretli olan Mazlum yoldaşımız, Zap alanında işgalcilere ağır darbeler vurulan birçok eylemde öncü rol oynamıştır. Düşman üzerine hesapsızca giden ve cesaret ile savaşan Mazlum yoldaşımız yanındaki yoldaşlarına da cesaret ve moral kaynağı olmuştur.

Hesapsız ve içten katılımı ile bulunduğu bütün alanlarda yoldaşları tarafından sevilip sayılan Mazlum yoldaşımız, halkların özgürlükleri için birlikte savaşımının mücadeleyi büyüteceğinin ve mutlak zaferi getireceğinin en büyük göstergesi olmuştur. Önder Apo’nun demokratik ulus anlayışının somutlaştığı Rojavayê Kurdistan’dan Kurdistan’ın özgür dağlarına ulaşan Mazlum yoldaşımızın devrim yürüyüşü binlerce yıldır birlikte yaşayan Kürt ve Arap halklarının kardeşliğinin en somut örneklerinden olmuştur.

Birer örnek militan ve komutan olarak halklarımızın özgürlük tarihindeki onurlu yerlerini alan Dilgeş ve Mazlum yoldaşımızın başta değerli aileleri olmak üzere tüm yurtsever Arap ve Kurdistan halklarımıza başsağlığı diliyoruz.
          [album=18049]