DKP/Birlik'ten Ölümsüzler Haftası mesajı

Devrim şehitlerini anan DKP/Birlik, "Bu çarkın nasıl kırılacağını biliyoruz. Ölümsüzleşenlerin amaç ve ideallerine bağlı kalacak, birleşik devrim hareketini büyüteceğiz" dedi.

Devrimci Komünarlar Partisi (DKP/Birlik), Ölümsüzler Haftası vesilesiyle bugün yazılı açıklama yaptı.
Devrimci şehitlerin anıldığı açıklamada, "Devrimci olmak, özne olmaktır. Tarih yapmak için yola çıkmak, fail olmaktır. Biz, en başta ölümsüzleşenlerimiz, tam da bunun için yola düştük. (...) Kuşkusuz Türkiye devrimci hareketinde, içinden çıkılan geleneklerin statükosunu parçalamak zor işti. Hem de oldukça zor. Yüzler hep tatlı su devrimciliğine dönüktür" denildi.

'BU ÇARKIN NASIL KIRILACAĞINI BİLİYORUZ'

Açıklamada şunlar da ifade edildi:
"Biz biliyoruz ki, kapitalist sistem bir kutupta zenginlik ve sefahati diğer kutupta ise yoksulluk, yoksunluk ve sefaleti büyütür. Sermaye birikimi aynı zamanda yaşamlarımızın her alanda, tüm hücrelerine kadar çitlenmesi ile gelişir. Biz biliriz ki ulusal, cinsel ve diğer tüm kimliklerin ezilmişliği gelir burjuvazinin azami kâr, azami egemenlik yasasına bağlanır. Kapitalist sistemin işleyiş ilkelerinin her birisi işçi sınıfı ve emekçilerin, meta egemenlik ilişkilerine hapsedilmiş yaşamları üzerinden varolur. Kapitalist çarkın nasıl döndüğünü; dişliler arasında ufalanan hayatları biliriz. Ve bu çarkın nasıl kırılacağını da."

'ONLARIN İDEALLERİYLE BİRLEŞİK DEVRİMİ BÜYÜTECEĞİZ'

"Bildiğini unutanlardan değil bildiğinin gereğini yapanlardan olduk. Bu çıkışı örgütleyen yoldaşlarımızı; Ulaşları, Aziz’i, Ceren’i ve diğer ölümsüzleşenlerimizi fail yapan, bu tarih yapma iddiasıdır. Mevcut tarihte bir kısa devre örgütleme iddiacılığıdır" vurgularında bulunulan açıklamada, şunlar da kaydedildi:
"6 Mayıs, 9 Mayıs ve 18 Mayıs, Türkiye ve Kürdistan devrim tarihinde öncü ve önder kadroların, devrimci kopuş çizgisini kendisinde somutlayan devrimcilerin ölümsüzleştiği tarihler. Mayıs ayı bizimdir. Ölümsüzleşenlerimizin tarihe düştükleri izle bizimdir. Devrimci iddia ve atılganlıklarıyla bizimdir. Onların amaç ve ideallerine bağlı kalacak, birleşik devrim hareketini büyüteceğiz."