YJA Star: 15 Ağustos bir halkın dirilişini gerçekleştirme startıdır

YJA Star Merkez Karargah Komutanlığı: 15 Ağustos atılımı hakikatini eline alan Kürt kadını ve halkının dirilişi gerçekleştirme ve kurtuluşa yürümesinin startı olmuştur.

15 Ağustos Atılımı’nın 36’ıncı yıldönümüne ilişkin yazılı bir açıklama yapan YJA Star Merkez Karargah Komutanlığı, “15 Ağustos atılımı karanlığa sıktığı İlk Kurşun ile aydınlık fişeğini yakmıştır. Kürdistan dağlarında gerillacılık adım adım mevzilenmesini sağlamlaştırmış, ordulaşmıştır” dedi.

YJA Star Merkez Karargah Komutanlığı’nın açıklaması şöyle: “Özgürlük mücadelemizde diriliş ve kurtuluş bayramı olan 15 Ağustos atılımının 36. yıldönümünü bu atılımın mimarı olan Önder Apo başta olmak üzere, tüm yoldaşlara, kadınlara, halkımıza, özgürlük ve demokrasi için direnen herkese kutluyoruz. Tarihimize altın harflerle geçen bu şanlı atılımın büyük komutanı Egîd yoldaşı saygı ve minnetle anıyoruz. Komutan Egîd yoldaşın bıraktığı izde 15 Ağustos atılımının ruhu ve çizgisi ile mücadeleyi süreklileştiren Beritan, Zilan, Adıl, Reşit, Delal, Armanç, Medya, Atakan, Zeki, Helmet ve Şevin yoldaşlar şahsında devrim şehitlerimizi saygı ve minnet ile anıyoruz.

15 Ağustos atılımı mücadele tarihimizde ideolojik, siyasal, toplumsal, askeri açıdan olduğu kadar Kürt kadını, halkı şahsında özgür yaşam sosyolojisi, kültürü, ahlakı, vicdanı, edebiyatı ve sanatı açısından da çok kapsamlı gelişmeler ortaya çıkarmıştır. Genel olarak beş bin yıllık erkek egemen zihniyetin, özelde de son iki yüzyıllık isyan tarihine dayatılan soykırımcı barbarlığa, zulüm sistemine karşı varlığını koruma ve özgürlüğünü sağlamayı ifade eden direnişin startıdır. Egemen güçlerin saldırı düzeyi ne olursa olsun özgür yaşam için direnmenin ve onu mücadele ile yaratmanın hakikatidir. Bunu Kürt kadınları ve halkı 36 yıllık kesintisiz mücadelesi derinlikli bir biçimde yaşayarak göstermektedir. Ve bugün Kürt kadını, Kürt halkı şahsında dört parça Kürdistan’da geliştirilen özgür yaşam mücadelesinin tüm kadınlar, bölge halkları ve insanlık için giderek yükselen bir ortak değer haline gelmesi, bu değerlerde buluşmayı geliştirmesi, öncülük düzeyinin kabul görmesi bu hakikat mücadelesinin açığa çıkardığı önemli ve tarihi sonuçlar olmaktadır.

15 AĞUSTOS BİR HALKIN DİRİLİŞ VE KURTULUŞ MÜCADELESİNİN GELİŞTİRİLMESİDİR

15 Ağustos hamlesi ‘Yaşamda özgürlük savaşta zafer’ şiarının ete, kemiğe bürünmesidir. Bu şiarla öncüleşen Egîd komutasının, savaşçılığının bir halkın diriliş ve kurtuluş mücadelesini geliştirmesidir. İşte 15 Ağustos atılımı bunun en derin anlamı ve pratikleşme gücüdür, startıdır. Bizleri 36. yıla taşıran gelişmelerin özü ve sırrıdır, beslendiğimiz kaynak, her daim güç aldığımız köklü direniş geleneğidir.

15 Ağustos atılımını diriliş ve kurtuluş yolunda egemen sisteme ve onun yarattığı köleci zihniyete sıkılan İlk Kurşun’dur. Yani egemen sistemin öncelikle kendi varlığını ezeli ve ebedi kılmayı öğrettiği zihniyet yerle bir edilmeden egemen sistemi aşmak mümkün değildir. Önderliğimiz PKK kuruluş manifestosunda bunu ‘en tehlikeli sömürgecilik zihinlerde meşrulaştırılmış sömürgeciliktir’ sözleri ile ifade etmiştir. Yani bir kadın, bir insan, bir halk düşmanını önce beyninde yenebilmelidir. Düşmanın zihninde yarattığı kölelik zincirlerini kırmadan karşısında ki düşmanı yenebilmesi mümkün değildir. İşte bu yüzden Önderliğimiz öncelikle bu tarihi yalanı deşifre etmiştir. Ters yüz edilen tarihi ayakları üzerine oturtma mücadelesi vermiştir. En fazla düşürülen, köleleştirilen kadınların tarihte ki varlığını ortaya koymuştur. Biz kadınları bu tarihimize, özümüze sahip çıkmaya ve onu savunmaya, yaşam sallaştırmaya çağırmıştır. Varlığı bile inkar edilen halkımızın tarihin en kadim halkı olduğunu ortaya koymuştur.

15 Ağustos atılımı hakikatini eline alan Kürt kadını ve halkının dirilişi gerçekleştirme ve kurtuluşa yürümesinin startı olmuştur. Egîd yoldaş bu kapsamda Önderliği en derin kavrayan, inançlı ve kararlı duruşun ve pratikleşmenin öncülüğünü, komutanlığını ortaya koymuştur. Egîd yoldaşın mücadelenin en zor, imkanların en az, tecrübenin yok denecek zamanlarda tarihe sığdırdığı bu başarı hakikat savaşçılığının özü, gücü ve sonuçları olmuştur.

15 Ağustos atılımı karanlığa sıktığı İlk Kurşun ile aydınlık fişeğini yakmıştır. Kürdistan dağlarında gerillacılık adım adım mevzilenmesini sağlamlaştırmış, ordulaşmıştır. Her zaman NATO’nun ikinci büyük ordusu ve zamanının en iyi teknik donanımına sahip olmakla övünen Türk devleti ve ordusuna ağır darbeler vurmuş ve saldırılarını boşa çıkartarak başarısız kılmıştır. Kürdistan dağlarında, coğrafyasında kendi özgün deneyimini, tecrübesini ortaya çıkarmış ve bunun başarısını kanıtlamıştır. Ve bugün sadece dört parça Kürdistan’da değil, bölge çapında bir mevzilenmeye kavuşmuş dağ, şehir, ova gerillacılığını geliştirmiştir. 15 Ağustos atılım çizgisi ve ruhunun yarattığı bu gelişmeler egemen güçlerin en büyük kabusu haline gelmiştir.

15 AĞUSTOS RUHU DEMOKRATİK MODERNİTE GERİLLACILIĞI OLARAK KENDİSİNİ YENİLİYOR

İşte bugün gerilla mücadelemize yönelik saldırı konsepti bu gelişmeden duyulan korku ve bunu durdurma, geriletme, tasfiye etme çabasıdır. NATO verilen onca desteğe rağmen Türkiye’nin başarısız kaldığını görmekte ve NATO gladyosu olarak bu savaşı beslemektedir. 36. yılına giren 15 Ağustos atılımı köklü bir direniş geleneği, gerillacılık tecrübesi ortaya çıkarmış ve Türk devletinin, ordusunun kara gücü ile bu savaşta başarı şansı olmadığını dost, düşman herkese göstermiştir. Mevcut durumda 15 Ağustos atılım ruhu ve çizgisi kendisini demokratik modernite gerillacılığı olarak yenilemekte, derinleştirmekte ve yeniden yapılanma temelinde zafer gerillacılığını geliştirmektedir.

Tüm bu hususlarda çok daha fazla derinleşerek, yenilenerek, süreklileşen bir gelişim düzeyi yakalama temelinde düşmanın teknik, istihbarat ve özel savaşa dayalı saldırı konseptini de başarısızlığa uğratarak zafer gerillacılığının geliştirilebileceği açıktır. 20. yüzyılın son çeyreğinde 15 Ağustos atılımı ile ortaya çıkan diriliş 21. yüzyıl demokratik modernite gerillacılığına dayalı yeniden yapılanma temelinde kurtuluşu sağlayacak ve zaferi kesinleştirecektir. 15 Ağustos’un 36. yıldönümünü bu inançla karşılıyor diriliş ve kurtuluş bayramımızı zaferle taçlandırma iddiası ve kararlılığı ile bir kez daha kutluyoruz.

YJA Star olarak, Önderliğimizin yarattığı özgür yaşam felsefesiyle, Egîd yoldaşın savaş ruhuyla mücadele yürütmeye devam edeceğiz. Nasıl ki görkemli Diyarbakır Zindan direnişi 15 Ağustos'ta intikam hamlesine dönüşmüş ve Kürt halkının düşmanlarıyla tarihi bir hesaplaşmasına dönüşmüşse, İmralı direnişi etrafında büyüyen direnişimiz de Kürt halkının demokratik ve özgür yaşam inşasının zaferi ile sonuçlanacaktır. YJA Star olarak Şevin Bingöl, Armanç Goçkar yoldaşların duruşunu kedimizde yaratarak Egîdlerin, Atakanların, Helmetlerin Helinlerin, Diclelerin yoldaşı olduğumuzu ve onların bizlere devrettiği bayrağı zafere taşıyacağımızın sözünü yinelerken; büyük diriliş ve özgürlük hamlemiz olan 15 Ağustos Atılımını bir kez daha Önderliğimize, tüm halkımıza, demokratik insanlığa ve Ortadoğu coğrafyasında yaşayan halklara kutluyoruz.”